Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 września 2015

Pielęgniarki
Najpierw manifestacja potem strajk
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zapowiedział na 10 września ogólnopolską manifestację w Warszawie, a następnie działania strajkowe.Pielęgniarki od wielu miesięcy walczą o poprawę warunków pracy.
Postulaty OZZPiP to po pierwsze podniesienie zarobków o 1500 zł (w trzech etapach do 2017 roku). Ministerstwo proponuje 300 zł brutto, czyli 172 zł netto.
Kolejny postulat to określenie niezbędnej liczby pielęgniarek i położnych na poszczególnych oddziałach przy zawieraniu kontraktów z NFZ. Z powodu braku takich norm zdarza się, że jedna pielęgniarka ma pod opieką nawet 40 pacjentów. Pielęgniarki chcą też odciążenia od prac administracyjnych i innych niezwiązanych z bezpośrednią pracą przy pacjencie, a także zatrudniania na podstawie umów o pracę, a nie na kontrakty.
Realizacja tych żądań zahamowałaby odchodzenie pielęgniarek z zawodu lub ich wyjazdy do pracy za granicę, zachęciłaby też młodych do zawodu. A w Polsce zaczyna brakować pielęgniarek; na tysiąc mieszkańców przypada ich 5,2, gdy tymczasem np. w Szwajcarii na tysiąc osób jest ich 16, w Dani – 15, w Czechach i Słowenii – 8. Na dodatek zdecydowana większość pielęgniarek jest pomiędzy 41 a 65 rokiem życia. Średnia wieku w tej grupie zawodowej to obecnie 48 lat. Już za niespełna pięć lat Polacy mogą zostać pozbawieni profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i położniczej.
Pielęgniarki czekają na odzew ze strony rządu. Na razie szykują się do strajku. W szpitalach trwają referenda strajkowe. Tam, gdzie głosowania się już odbyły, większość była za strajkiem.

Górnicy
Rozwiązania do końca września albo strajki
Na posiedzeniu Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, które odbyło się 25 sierpnia, zapadła decyzja o ogłoszeniu gotowości strajkowej z datą 1 października.
Oznacza to, że sztaby protestacyjno-strajkowe w poszczególnych kopalniach rozpoczynają przygotowania do protestu, na 7 września zaplanowano przeprowadzenie masówek informacyjnych dla załóg górniczych.
Decyzja komitetu spowodowana jest bardzo krytyczną oceną realizacji przez rząd porozumienia ze stycznia tego roku, które miało poprawić trudną sytuację spółek węglowych. Do tej pory nie została powołana Nowa Kompania Węglowa, rząd nie znalazł inwestorów dla kopalni Makoszowy i Brzeszcze, pieniędzy na wypłaty w Katowickim Holdingu Węglowym i Jastrzębskiej Spółce Węglowej wystarczy tylko do października, punktują związkowcy. I deklarują, że jeśli terminy zapisane w styczniowym porozumieniu nie będą dotrzymane, to działania protestacyjno-strajkowe zostaną podjęte, i to nie tylko na Śląsku, ale i w stolicy.

Kopalnia ?Bogdanka?
Pikieta w obronie miejsc pracy
Około tysiąca osób pikietowało 22 lipca przed siedzibą zarządu spółki, domagając się utrzymania miejsc pracy i poziomu płac z 2014 r.
Pikietę zorganizowały cztery związki zawodowe działające w kopalni. Jest to odpowiedź na planowaną przez władze spółki redukcję zatrudnienia w związku z obniżaniem wydobycia węgla. Taka redukcja oznacza, że do końca roku pracę straci ok. 400 osób i na tym się nie skończy, mówią związkowcy. Jednym z ich postulatów jest ograniczenie zlecania firmom zewnętrznym prac, które mogą być wykonane przez pracowników Bogdanki. Ich zdaniem pozwoli to utrzymać istniejące miejsca pracy. Związkowcy domagają się także podwyżek wynagrodzeń, zwłaszcza że w ostatnich 6 latach płace zarządu wzrosły o 200 proc., rady nadzorczej o ponad 350 proc., a płace pracowników o ok. 6 proc.

Port Lotniczy ? Wrocław
Wywalczyli podwyżki
Pracownicy wrocławskiego portu lotniczego dzięki swojej determinacji osiągnęli zwycięstwo. Wszyscy otrzymają podwyżki w wysokości 350 zł i gwarancję 5-procentowej premii kwartalnej.
Spór zbiorowy pomiędzy zakładową komisją ?Solidarności? a zarządem obiektu trwał od grudnia 2014 roku. Na przełamanie wielomiesięcznego impasu w negocjacjach wpłynęło przeprowadzone referendum strajkowe, w którym załoga poparła działania związku i opowiedziała się za zorganizowaniem strajku.

Pracownicy gospodarki wodnej
Protesty we Wrocławiu i Gdańsku
Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ ?Solidarność? w dniu 8 sierpnia 2015 roku przeprowadziła dwie pikiety w imieniu wszystkich pracowników. Przyczyna protestu to zamrożenie od 8 lat wynagrodzeń pracowników regionalnych zarządów oraz brak konstruktywnego dialogu ze strony rządowej.

Parki Narodowe
Żądają podwyżek – to już siódmy rok zamrożenia płac
Narasta niezadowolenie wśród pracowników parków narodowych i gospodarki wodnej związane z niskimi wynagrodzeniami. Związki apelują do rządu o podjęcie działań w tej sprawie. Brak dialogu i ignorowanie złej sytuacji pracowników branży może się skończyć falą protestów. 27 czerwca miała miejsce demonstracja pracowników parków narodowych w Skomielnej Białej. Kolejne odbyły się 8 sierpnia.

PKP Cargo
Pracownicy zagłosowali za strajkiem
Od lutego w firmie trwa spór zbiorowy na tle płacowym. Związkowcy domagają się wzrostu płac na poziomie 250 zł netto dla każdego pracownika, tymczasem zarząd proponuje 110 zł.
W lipcu, po fiasku negocjacji z władzami spółki, a także po ujawnieniu informacji o podwyżkach dla członków zarządu w łącznej wysokości 10 tys. zł, kolejarze zawiązali Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy, który ogłosił, że od 3 do 21 sierpnia w zakładach PKP Cargo zostanie przeprowadzone referendum strajkowe.
25 Sierpnia Komitet poinformował, że w referendum strajkowym wzięło udział 57 proc. pracowników spółki, w tym 96 proc. opowiedziało się za przeprowadzeniem strajku. W najbliższym czasie zapadną decyzje o dalszych działaniach.
PKP Cargo to największy polski kolejowy przewoźnik towarowy i druga, po Deutsche Bahn, taka firma w Europie. Jest to również jeden z największych pracodawców w kraju – na koniec marca pracowało tam ponad 22 tysiące osób.

Deepwater Container Terminal – Gdańsk
Solidarni z dokerami
21.07.2015.pikieta.w.obronie.dokerow.dct.gdansk
21 lipca związkowcy z branży wspierani przez kolegów z Międzynarodowej Federacji Transportowców (International Transport Workers? Federation) manifestowali przed siedzibą zarządu firmy na znak solidarności z pracownikami spółki. Żądają oni m.in. podniesienia wynagrodzeń, umów na czas nieokreślony dla pracowników ze stażem powyżej dwóch lat oraz przywrócenia do pracy trzech kolegów zwolnionych za działalność związkową.

Tesco Polska
Przygotowania do strajku
W firmie trwa zbieranie podpisów poparcia dla przeprowadzenie akcji strajkowej.  Ma to związek z trwającym od jesieni ubiegłego roku sporem zbiorowym na tle płacowym. Ostatnia propozycja ze strony pracodawcy ? podwyżki w wysokości od 30 zł do 70 zł brutto ? jest absolutnie nie do przyjęcia.

Castorama
Podwyżki albo strajk
Zakładowa ?Solidarność? rozpoczęła 29 lipca procedurę wejścia w spór zbiorowy z pracodawcą. Związek żąda w imieniu pracowników podwyższenia wynagrodzenia o minimum 4,5 proc.Jeśli rozmowy nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, związek nie wyklucza podjęcia akcji strajkowej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna
Za strajkiem
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na Dolnym Śląsku domagają się podwyżek pensji. Obecnie ich zarobki wynoszą 1600-2300 zł brutto. We wszystkich placówkach ogłoszony został spór zbiorowy i przeprowadzane są referenda strajkowe. W jednostce inspekcji w Jeleniej Górze w referendum strajkowym, w którym wzięło udział 68% pracowników, udział w strajku zadeklarowało 97% głosujących.

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
Bronią miejsc pracy
Pracownicy  sprzeciwiają się połączeniu ich placówki z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. W ich ocenie w wyniku połączenia pracę może stracić kilkadziesiąt osób, a jakość leczenia poważnie się obniży. W oświadczeniu z 16 lipca przedstawiciele załogi zapowiedzieli akcję protestacyjną w tej sprawie.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
W obronie szpitala
Przed Urzędem Marszałkowskim i siedzibą NFZ w Lublinie od 8 do 12 lipca trwał protest związkowców z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Był to sprzeciw wobec postępowania NFZ-u w wyniku, których placówka nie miała podpisanego kontraktu na niektóre świadczenia zdrowotne.  Związkowcy domagali się rozwiązania tej sytuacji i zapowiadali protest bezterminowy aż do skutku. Akcję zakończyło porozumienie o połączeniu placówki z innym szpitalem.

 Joanna Puszwacka

Category: Gazeta - wrzesień 2015

Comments are closed.