Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 lipca 2014

 

Kolejarze

2 tysięczna pikieta w Warszawie

Około 2 tysięcy kolejarzy pikietowało 23 czerwca przed siedzibą Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Protestowali oni przeciwko m. in. złemu zarządzaniu w spółkach kolejowych, co skutkowało do tej pory utratą ok. 5 proc. rynku towarów przewozowych oraz spadku przewozów pasażerskich o 10 proc. Konsekwencją tego są zwolnienia pracowników z wieloletnim kolejarskim doświadczeniem, mówili protestujący, co odbija się na jakości usług.

Kolejarska Solidarność zapowiada zaostrzenie akcji protestacyjnych do strajku włącznie, jeżeli jej postulaty nie zostaną spełnione.

 

Szpital w Opatowie

Marsz przeciw prywatyzacji

Pracownicy szpitala ? głównie przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Pracowników Ochrony Zdrowia, NSZZ ?Solidarność? oraz związku pielęgniarek i położnych (OZZPiP) – 18 czerwca wzięli udział w przemarszu i pikiecie przed gmachem starostwa w Opatowie. Domagali się oni podjęcia natychmiastowych działań ratujących placówkę ochrony zdrowia, w której pracują.

Szpital w Opatowie, który od lat znajdował się w złej sytuacji finansowej, został wydzierżawiony prywatnej spółce na jesieni 2011 r., ale – jak było do przewidzenia – nie uzdrowiło to sytuacji. Zadłużenie rosło i w końcu doszło do tego, że pracownicy nie otrzymali w terminie wynagrodzeń za maj 2014 r.

Pracownicy szpitala podkreślali, że sytuacja placówki od lat jest trudna, ale pogorszyła się momencie jej przejęcia przez dzierżawcę.
Soda Polska Ciech S.A.

Protest przeciw zwolnieniom

17.06.2014  Soda Polska Ciech S.A. Protest przeciw zwolnieniom

Kilkudziesięciu związkowców z inowrocławskiego zakładu spółki protestowało 17 czerwca przed siedzibą firmy domagając się wstrzymania zwolnień i dialogu ze stroną społeczną. Chodzi m. in. o planowane zwolnienia 29 pracowników, wypowiedzenie układu zbiorowego i brak uregulowanego systemu premiowania. Związkowcy żądają też 15 proc. podwyżki wynagrodzeń. Firma przyniosła w ubiegłym roku ponad 40 mln zysku, nie ma więc powodu, by nie podnosić płac jej pracownikom – mówili związkowcy.

 

Straż miejska – Siemianowice Śląskie

Skuteczna głodówka w obronie kolegi-związkowca

Porozumienie podpisane 30 maja w komendzie Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich zakończyło trwającą od 17 maja akcję protestacyjną. Protest miał charakter rotacyjnej głodówki i mimo różnych uników ze strony komendanta straży (np. ucieczka na zwolnienie lekarskie) zakończył się sukcesem. Zgodnie z zapisami zawartego porozumienia niesłusznie zwolniony wiceprzewodniczący zakładowej Solidarności wróci do pracy.

 

MPK Częstochowa

Pracownicy grożą strajkiem

Trwa konflikt na tle płacowym w przedsiębiorstwie. Związki chcą podwyżek płac o 4,6 proc. Ponieważ szefostwo firmy pozostaje głuche na żądania związkowców, przeprowadzono w tej sprawie referendum strajkowe, w którym większość załogi opowiedziała się za strajkiem.

W miarę rozwoju sytuacji związki zapowiadają dwugodzinny strajk ostrzegawczy, a potem zapowiedziany z pięciodniowym wyprzedzeniem strajk generalny.

 

PKS Ostróda

Już po godzinie strajk zmusił szefa do rozmów

W PKS Ostróda, której właścicielem jest firma Mobilis 16 czerwca miał miejsce strajk załogi.

Powodem protestu było złe traktowanie załogi, uznaniowe przyznawanie podwyżek oraz brak realizacji Pakietu Gwarancji Pracowniczych, podpisanych podczas kupowania zakładu przed trzema laty przez spółkę Mobilis. W pakiecie zawarto zapis o podwyżkach dla pracowników, gdy zakład wypracuje zysk.

Strajk zaczął się o 6 rano a już o 7 godzinie, czyli po godzinie protestu, szefostwo firmy było gotowe do rozmów. Załoga zdecydowała o zawieszeniu protestu podkreślając jednak, że jeśli rozmowy nie przyniosą efektu, strajk zostanie wznowiony.

 

MPK Wrocław

Spór zbiorowy

Związki zawodowe ogłosiły 18 czerwca rozpoczęcie sporu zbiorowego z pracodawcą na tle płacowym. Związkowcy żądają 400 zł podwyżki.

 

PGE GiEK SA ? Ramb, Bestgum, Betrans

Pracownicy trzech spółek PGE grożą kolejnym strajkiem

W trzech spółkach zależnych koncernu pracownicy wystąpili z żądaniem podwyżek płac. Już w najbliższych tygodniach w spółkach Ramb, Bestgum i Betrans planowane są referenda strajkowe.Prawdopodobnie powołany zostanie też wspólny dla wszystkich trzech zakładów komitet protestacyjno-strajkowy. Jeśli załoga wypowie się za strajkiem, to jak zapowiadają pracownicy, może potrwać on cały dzień. Strajki ostrzegawcze w spółkach Ramb i Bestgum odbyły się już na początku czerwca. W pierwszym proteście wzięło udział ok. 800 osób, a w drugim ok. 300.

 

Morska Stocznia Remontowa Gryfia

Większość za strajkiem

Na początku czerwca w spółce odbyło się referendum strajkowe. Większość trzystuosobowej załogi opowiedziała się za strajkiem. Pracownicy stoczni obawiają się restrukturyzacji, jaką planuje zarząd firmy. Doprowadzi to według nich do likwidacji stoczni.

 

Castorama

Przeciw represjom antyzwiązkowym

Przed sklepem sieci w Sosnowcu 6 czerwca odbył się protest w obronie zwolnionego za działalność związkową przewodniczącego zakładowej OPZZ Konfederacja Pracy, a także zwolnionych społecznych inspektorów pracy.

 

Katowicki Holding Węglowy 

Związki powołały sztab protestacyjny

W spółce powstał sztab protestacyjno ? strajkowy. Jest to skutek niezadowolenia górniczych związków zawodowych z polityki rządu dotyczącej górnictwa. Sytuacja jest tak zła, że jeśli rząd szybko nie wprowadzi programu ochronnego dla branży górniczej, Katowickiemu Holdingowi w przeciągu kilku miesięcy grozi katastrofa ekonomiczna. Górnicy obawiają się obniżki zarobków, zwolnień, likwidacji kopalń.

 

Grupa JSW Koks S.A.

Żądania płacowe

Organizacje związkowe działające w Grupie JSW Koks S.A. chcą, by z zysków firmy wypłacono pracownikom nagrody za 2013 r. i premie za pierwszy kwartał 2014 r. Zarząd spółki już w lutym tego roku zobowiązał się do rozmów w sprawie płac, ale ponieważ nie przedstawił żadnych propozycji, inicjatywę przejęli związkowcy.  Oprócz postulatów płacowych zażądali oni też wycofania wypowiedzenia przez zarząd Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Jest to zamach na uprawnienia pracownicze, mówią związkowcy, zapowiadając, że brak rozmów płacowych i dalsze lekceważenie strony społecznej doprowadzi do rozpoczęcia sporu zbiorowego.

 

Górnictwo

Związki rezygnują z demonstracji

Sztab protestacyjno strajkowy reprezentujący związki działające w górnictwie odwołał manifestację górniczą zapowiadaną na 16 czerwca w Warszawie. Jak napisano w oświadczeniu z 9 czerwca, związki nie chcą demonstrować, gdy z rządem rozmawiają na temat przyszłości górnictwa.

Zapowiedzieli jednak, że jeśli wyniki rozmów z rządem będą niezadawalające, taka manifestacja się odbędzie.

Joanna Puszwacka

Category: Gazeta - lipiec-sierpień 2014

Comments are closed.