Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 lutego 2014

Tabor Szynowy Opole

Protest pracowników

Około 200 osób protestowało 20 stycznia przed siedzibą firmy domagając się wypłaty zaległych pensji i przyśpieszenia postępowania upadłościowego.

Pracownicy nie otrzymali wynagrodzeń za grudzień i część listopada, ponieważ konta firmy zablokował urząd skarbowy, co uniemożliwia wypłacenie z niego choćby części środków potrzebnych na wypłaty dla załogi. Była to już druga pikieta zorganizowana przez pracowników firmy w ostatnich tygodniach. Poprzednia odbyła się w grudniu. 

Kopalnia Sośnica – Makoszowy

Oszczędności prowadzą do tragedii

Związkowcy z Sierpnia 80 ostrzegają, że oszczędności na bezpieczeństwie mogą prowadzić do tragedii. Powołują się na wypadek, jaki zdarzył się w kopalni 13 grudnia, gdy trzech górników uległo poparzeniu z powodu wybuchu metanu. O zagrożeniu związek alarmował od kilku miesięcy, ale dyrekcja nie podjęła kroków zaradczych między innymi z powodu braków kadrowych.

Brakuje ludzi do pracy, mówią związkowcy, a Kompania Węglowa ?właściciel kopalni – zamiast zatrudniać nowych pozbywa się starych pracowników.


KGHM

Spór o płace

Trwają negocjacje płacowe w ramach sporu zbiorowego między zarządem KGHM a Związkiem Zawodowym Pracowników Przemysłu Miedziowego. Na spotkaniu 5 stycznia osiągnięto porozumienie w sprawie dodatkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości około 3 mln zł. Związkowcy domagają się też podwyżki płac w wysokości 4 procent powyżej stopnia inflacji. Na razie dyrekcja koncernu nie zgadza się na taką podwyżkę, ale związek zapowiada, że nie zamierza zrezygnować z żądań.

Szpital im. Jana Pawła II w Wadowicach

Związkowcy grożą strajkiem

Związkowcy ze wszystkich związków działających na terenie wadowickiego szpitala  żądają podwyższenia pensji o siedem procent, wypłat zaległych premii oraz nagród. W przypadku niespełnienia tych postulatów grożą strajkiem.

Związkowcy domagają się podwyżek już od kilku miesięcy, ale ponieważ dyrekcja nie zareagowała na ich żądania, weszli z nią w spór zbiorowy i szykują się do strajku.

Lidl

?Solidarność? grozi protestami

Tak jak pisaliśmy w styczniowym numerze Pracowniczej Demokracji dyrekcja Lidla niechętna obecności związków na terenie firmy postanowiła zwolnić z pracy  przewodniczącą ?Solidarności? i jej zastępcę.

W stanowisku z 10 stycznia związek stanowczo protestuje przeciwko takim bezprawnym działaniom. ?Solidarność? zapowiada walkę o swoich działaczy zarówno przed sądem pracy, jak i za pomocą protestów.

NSZZ Solidarność – Szczecin

Okupacja, manifestacja i okupacja

W Szczecinie w dniach 13, 14 stycznia miały miejsce akcje protestacyjne zorganizowane przez ?Solidarność?. Główne postulaty protestujących to: rozpoczęcie przez władze dialogu ze społeczeństwem, podniesienie płacy minimalnej i emerytur, ograniczenie umów śmieciowych, rezygnacja z elastycznego czasu pracy, zaprzestanie likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy, rezygnacja z wydłużenia wieku emerytalnego do 67 roku życia.

Formułowane były też postulaty dotyczące regionu, m.in. opracowanie i wdrożenie Specjalnego Programu Gospodarczego dla województwa zachodniopomorskiego, rewitalizacja przemysłu stoczniowego, realizacja postulatów złożonych przez NSZZ ?Solidarność? Rolników Indywidualnych i obrona lokalnych zakładów pracy: ZCH Police, Zespołu Elektrowni Dolna Odra i PKP Cargo S.A. Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie.

Protest rozpoczął się 13 stycznia czterogodzinną okupacją gabinetu wojewody. Następnego dnia miała miejsce manifestacja, w której wzięło udział kilkuset związkowców z Pomorza Zachodniego a także z innych regionów.

Obecni byli też rolnicy, którzy po zakończeniu manifestacji rolnicy rozpoczęli okupację Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie.

Górnictwo – KWB Bełchatów

Nie – zwolnieniom

Związki sprzeciwiają się planom Koncernu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wprowadzenia kolejnej edycji Programu Dobrowolnych Odejść w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Uważają, że doprowadzi to do dalszego uszczuplenia liczebności załogi, co może doprowadzić do zakłócenia zdolności wydobywczej kopalni.

Szpital w Bełchatowie

W obronie zwolnionego związkowca

szpital.belchatow.zwolniony.zwiazkowiec.pikieta.25.01.2014

Ponad setka związkowców z całej Polski urządziła pikietę 25 stycznia w obronie zwolnionego członka bełchatowskiej OPZZ. Zebrani domagali się przywrócenia go do pracy. Domagano się też podwyżek dla pracowników szpitala i zrezygnowania z wprowadzanego przez dyrekcję programu oszczędności.

Zebrani zapowiedzieli dalsze protesty w razie braku pozytywnego odzewu ze strony dyrekcji na ich postulaty.

PKS Lublin

Związkowa solidarność

Trwa akcja protestacyjna w obronie niesłusznie zwolnionego z pracy przewodniczącego ?Solidarności?. 8 stycznia odbyła się pikieta w tej sprawie pod urzędem marszałkowskim w Lublinie. Związkowcy zapowiadają kontynuację protestu i kolejne pikiety aż ich kolega nie zostanie przywrócony do pracy. Wzywają do uczestnictwa w protestach podkreślając, że nie można stać z boku, gdy łamane są prawa pracownicze i związkowe.

Lasy Państwowe

W obronie Lasów Państwowych

Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ ?Solidarność?(ZNOŚiL) 15 stycznia podjął decyzję o powołaniu Sztabu Protestacyjnego. Była to odpowiedź na zamiary rządu przeprowadzenia nowelizacji ustawy o lasach. Zmiana ta zakłada przekazanie 1,6 mld zł ze środków Lasów Państwowych na remonty dróg. Zarówno związkowcy, jak i wielu leśników, uważa, że rząd chce po prostu załatać dziurę w budżecie kosztem racjonalnej gospodarki zasobami leśnymi. Tak wysoka kwota to po prostu grabież, mówią przedstawiciele ZNOŚiL. Protest polegał na oflagowaniu i oplakatowaniu budynków Lasów Państwowych i noszeniu zielonych wstążeczek przypiętych do ubrania.

Sanatorium ?Przy Tężni? – Inowrocław

Akcja przeciwko mobbingowi

Grupa związkowców z Inowrocławia, wspierana przez przedstawicieli Zarządu Regionu ?Solidarności?, 8 stycznia urządziła akcję protestacyjno-informacyjną przed bramą sanatorium. Polegała ona na rozdawaniu ulotek i informowaniu przechodniów o sytuacji pracowników w firmie – do kogo należy i kto w niej jest odpowiedzialny za łamanie prawa. W firmie, co potwierdziła kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, dochodzi do mobbingu. Doświadczyło tego ponad 65% pracowników sanatorium. Mimo prób zastraszenia protestujących przez dyrekcję, która wezwała policję, związek zapowiedział dalsze działania w obronie załogi sanatorium.

Koksownia Przyjaźń

Spór zbiorowy

Organizacje związkowe działające w Koksowni Przyjaźń 30 grudnia wszczęły spór zbiorowy z pracodawcą na tle płacowym. Mimo że żądania płacowe zostały przedstawione już 17 grudnia, pracodawca nie podjął negocjacji ze związkami.

Tłumaczy to planowanym połączeniem zakładu z innym kombinatem i koniecznością wypracowania jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Związkowcy nie zamierzają czekać na zakończenie procedur restrukturyzacyjnych i domagają się stanowczo realizacji zgłoszonych przez nich postulatów dotyczących podwyżek.

Przewozy Regionalne

Tymczasowy kompromis

Związkowcy Przewozów Regionalnych porozumieli się z zarządem spółki w sprawie ulg przejazdowych dla pracowników. Do 31 stycznia zarząd miał wypracować rozwiązania, które pozwolą na pozostawienie ulg na stałe.

 Joanna Puszwacka

Category: Gazeta - luty 2014

Comments are closed.