Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 grudnia 2013

Demonstracja pracowników pomocy społecznej

30.11.13 Blisko 200 pracowników pomocy społecznej z całego kraju pikietowało siedzibę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Protestowali przeciwko komercjalizacji i prywatyzacji. Był to pierwszy tak zjednoczony protest trzech central związkowych tego sektora.

30.11.13 Blisko 200 pracowników pomocy społecznej z całego kraju pikietowało siedzibę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Protestowali przeciwko komercjalizacji i prywatyzacji. Był to pierwszy tak zjednoczony protest trzech central związkowych tego sektora.

Szpital Morski im. PCK – Gdynia

Przeciw komercjalizacji szpitala

Personel szpitala i działające tam związki zawodowe są przeciwne przekształceniu placówki w spółkę. Pracownicy obawiają się, że skutkiem komercjalizacji będą zwolnienia i oszczędności odbijające się na pacjentach. Już teraz dyrekcja zapowiada cięcia.

Władze województwa odpowiedzialne za służbę zdrowia twierdzą, że tylko to uratuje szpital, który zadłużony jest na 10 mln złotych. Według pomorskiej wicemarszałkini szpital, jako spółka, łatwiej będzie mógł zaciągać kredyty na dalszą działalność, a także zarabiać na zasadach komercyjnych.

Jednak przeciwnicy przekształcenia szpitala w spółkę podkreślają, że to dzika komercjalizacja, a kolejne kredyty to dziwny sposób na wychodzenie z zapaści finansowej. W ten sposób otwiera się droga do prywatyzacji placówki wartej 180 mln złotych. Trudno będzie też zapewnić odpowiednie standardy leczenia dla wszystkich pacjentów niezależnie od ich zamożności.

Kompania Węglowa

Spór zbiorowy

Sztab protestacyjno-strajkowy, w skład, którego wchodzą wszystkie związki zawodowe działające w KW, ogłosił 22 listopada rozpoczęcie sporu zbiorowego z pracodawcą. Jest to odpowiedź na projekt restrukturyzacji przekazany związkom przez zarząd spółki.

Program restrukturyzacji zakłada zwolnienie ponad tysiąca pracowników administracji, obniżenie, a następnie zamrożenie płac, łączenie kopalń i tworzenie spółek-córek z zakładów dotychczas wchodzących w skład Kompanii Węglowej.

Przewozy Regionalne

Zapowiedź strajku

Związki zawodowe 26 listopada ogłosiły pogotowie strajkowe w Przewozach Regionalnych. Poinformował o tym na konferencji prasowej przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych Leszek Miętek. Dokładna data strajku nie została na razie podana, ale może się to stać w każdej chwili.

Podłożem konfliktu w spółce jest pakt gwarancji pracowniczych, którego domagają się związkowcy, by ochronić kolejarzy przed skutkami zapowiadanych przekształceń w spółce.

Chodzi m.in. o 3-letnią gwarancję zatrudnienia. Związkowcy zarzucają też władzom centralnym i wojewódzkim poważne zaniedbania w dziedzinie przewozów regionalnych i brak wizji rozwiązania problemów spółki. Zamiast tego marszałkowie województw powołują własne, małe spółki przewozowe, które wykonują mniejszą pracę niż Przewozy Regionalne, za to są znacznie droższe w utrzymaniu.

W zakładach spółki przeprowadzono w dniach 5-26 sierpnia referendum. Wzięło w nim udział 56,4 proc. załogi z tego aż 96 proc. opowiedziało się zawie paktu gwarancji pracowniczych.

Meble VOX ? Poznań

Wywalczyli lepsze warunki

Podpisaniem porozumieniazakończył się trwający od kilku miesięcy konflikt w firmie. Podłożem sporu był plan restrukturyzacji spółki polegający na podziale zakładu na małe firmy zatrudniające do 20 pracowników. Pogorszyłoby to drastycznie sytuację pracowników.

?Solidarność? przeprowadziła w zakładzie głosowanie w sprawie pikiety protestacyjnej. 80 proc. głosujących opowiedziało się za protestem. W obliczu zdecydowanej postawy załogi broniącej swoich praw właściciel firmy zgodził się na propozycje związku. Według porozumienia zawartego 12 listopada pracodawca zapewni swoim obecnym i dawnym pracownikom, zatrudnionym  ch oraz wprowadzi w nich regulaminy pracy i wynagradzania.

Biedronka

Odszkodowania za szykanowanie związkowców

Pracownicy Biedronki, szykanowani i zwalniani z pracy za przynależność do związku ?Solidarność?, wywalczyli przed sądem odszkodowania.

Już w 2010 roku do związku zaczęły docierać sygnały o naciskach ze strony kierownictwa na pracowników-związkowców, by ci rezygnowali z członkostwa. Dziesiątki pracowników zostało też zwolnionych z pracy, ponieważ byli związkowcami. W tej sprawie w styczniu 2011 odbyła się pikieta przed biurowcem Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. w Warszawie.

Telewizja Polska

Strajk na razie odwołany

Związek zawodowy ?Wizja? ogłosił 13 listopada, że na razie zawiesza strajk w TVP, ponieważ zarząd stacji wycofał się z pomysłu outsourcingu pracowników. Oczekuje jednak przystąpienia zarządu do dalszych rozmów w sprawie przekształceń w telewizji.

Związek ?Wizja?, zapowiedział też przekształcenie się w organizację dla wszystkich osób zatrudnionych w mediach, do której będą mogli przystępować także pracownicy prywatnych stacji.

MOPS ? Legnica

Pracownicy chcą podwyżek

Tamtejsi pracownicy pomocy społecznej domagają się 400 złotych podwyżki już od ponad roku. Od marca zakładowa ?Solidarność? pozostaje z dyrekcją MOPS w sporze zbiorowym Jak na razie w lipcu, podobnie jak wszyscy pracownicy miejskich instytucji, pracownicy socjalni dostali podwyżkę w wysokości 150 zł brutto.

Kolejne rozmowy nie przynoszą rezultatu, ponieważ decyzję w sprawie płac w opiece społecznej podejmują władze miasta. Niestety, żądania godziwego wynagrodzenia za ciężką pracę spotykają się z brakiem odpowiedzi a nawet kpiną ze strony urzędników. Mimo to pracownicy socjalni są determinowani, by dalej wałczyć dalej.

Bitron Sosnowiec

Walka się opłaca

W zakładzie popisano porozumienie między związkiem ?Solidarność? a pracodawcą, które zakłada podwyżki płac zasadniczych, wyższe premie i gwarancje zatrudnienia,

To kolejny sukces pracowników i reprezentującego ich związku.Pierwszym był zwycięski strajk okupacyjny przeprowadzony w lutym tego roku. Już w drugiej dobie po jego rozpoczęciu zarząd i przedstawiciele strajkujących podpisali porozumienie spełniające żądania pracowników. Wtedy strajkujące kobiety (bo to one stanowią główną część załogi) mówiły: ?Pokazałyśmy całej Polsce jak walczyć.Udowodniłyśmy, że w jedności jest siła.?

Tę siłę pokazały znowu tej jesieni przystępując do negocjacji kolejnej umowy z pracodawcą w związku z planowanymi inwestycjami w firmie i doprowadzając do jej podpisania.

Gdańsk ? Demonstracja trzech central

Związki razem

W Gdańsku 9 listopada około 5 tysięcy związkowców demonstrowało pod hasłem ?Dość lekceważenia społeczeństwa?, by pokazać, że nie zgadzają się na antyspołeczną politykę rządu Tuska.

Była to kontynuacja protestu, który odbył się 14 września w Warszawie. Wspólną manifestację zorganizowały regionalne struktury ?Solidarności?, OPZZ i Forum Związków Zawodowych.

Manifestanci żądali  przestrzegania przez rząd dialogu społecznego, obniżenia wieku emerytalnego, wycofania przepisów o elastycznym czasie pracy i ograniczenia umów śmieciowych, a także podniesienie płacy minimalnej.

Przewodniczący OPZZ Jan Guz apelował o jedność ruchu związkowego w walce przeciwko atakom rządu. Wzywał, by ?bić się o prawo do godnej emerytury, do godnego wynagrodzenia?. Musimy uruchomić w całym kraju referenda strajkowe w zakładach pracy ? nawoływał.

Szef ?Solidarności? Piotr Duda mówił m.in. o całkowitym lekceważeniu społeczeństwa przez rządzących, np. odrzuceniu przez Sejm wniosku o referendum w sprawie wieku emerytalnego, jak i wniosku sprawie obowiązku szkolnego sześciolatków.

Zapowiedział też, że za jakiś  czas rozpoczną się ?nie tylko takie protesty zgodne z prawem?. ?Przygotowujemy się do protestów niekonwencjonalnych? ? powiedział.

Joanna Puszwacka

Category: Gazeta - grudzień 2013

Comments are closed.