STOP eksmisjom na bruk – Uwolnić Ikonowicza!

| 1 listopada 2013

2.Ikonowicz.

30 października policja zatrzymała Piotra Ikonowicza, lewicowego polityka, działacza społecznego i lokatorskiego. Świadczy to o umacnianiu się antyspołecznego, wymierzonego w najuboższych kursu obranego przez rząd Platformy Obywatelskiej. Piotra uwięziono, ponieważ bronił tych najuboższych, bezbronnych. Wszyscy, bez względu na dzielące nas różnice, powinniśmy solidarnie wystąpić w jego obronie!

W okresie PRL Ikonowicz był działaczem opozycji demokratycznej, członkiem Solidarności. W okresie stanu wojennego skazano go na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu za rozpowszechnianie niezależnych wydawnictw. W tym okresie spędził także pół roku w więzieniu, za organizację alternatywnych obchodów święta pracowniczego 1 maja.

Był jednym z założycieli odrodzonej w 1987 r. (działającej wówczas nielegalnie) Polskiej Partii Socjalistycznej – lewicowej partii opozycyjnej. Po tzw. ?transformacji ustrojowej? w 1989 r. jego działalność społeczno-polityczna przyjmowała wiele form. Był m. in. dwukrotnie wybierany do Sejmu z list SLD – za co go krytykowaliśmy. Ostatnio jednak najbardziej znany jest z działalności w ruchu lokatorskim. Założona przez niego Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej udziela bezpłatnej pomocy ludziom (np. poprzez porady prawne) ze względu na biedę zagrożonym eksmisjami, lokatorom z reprywatyzowanych kamienic itp. Najbardziej spektakularnym wyrazem tej działalności są organizowane m. in. przez KSS zbiorowe blokady eksmisji.

W 2000 r. miała miejsce jedna z pierwszych takich blokad – eksmisji starszego małżeństwa ze zreprywatyzowanej kamienicy. Ikonowicz został wtedy oskarżony przez kamienicznika o pobicie. Mimo, że poza mało wiarygodnymi zeznaniami rzekomego ?poszkodowanego?, nie było żadnych innych dowodów, sąd uznał go w 2008 r. winnym i skazał na pół roku ograniczenia wolności z obowiązkiem bezpłatnego wykonywania ?pracy społecznej? po 20 godzin miesięcznie. Ponieważ udzielania ludziom pomocy w ramach KSS sąd nie raczył uznać za ?pracę społeczną?, Ikonowiczowi wymierzono 90 dni więzienia.

Ten nie stawił się w wyznaczonym na 14 października terminie do zakładu karnego i wystąpił do prezydenta Komorowskiego o ułaskawienie. Ikonowicz nie ukrywał się.  Do chwili aresztowania kontynuował działalność społeczną, występował publicznie, udzielał wywiadów. Z apelem do prezydenta wystąpili opozycjoniści z czasów PRL: Ryszard Bugaj, Ewa Hołuszko, Danuta Kuroń, Barbara Labuda, Karol Modzelewski, Józef Pinior oraz Zbigniew i Zofia Romaszewscy. ?…[N]ie możemy zgodzić się z sytuacją, w której w III RP wysyła się do więzienia działaczy społecznych zaangażowanych w pomoc słabym i wykluczonym. Nie bez znaczenia jest fakt, że eksmisje na bruk zostały od tamtej pory uznane za sprzeczne z ustawą zasadniczą przez Trybunał Konstytucyjny?- napisali w liście otwartym do Komorowskiego. Po uwięzieniu Piotr i jego żona Agata rozpoczęli protest głodowy przeciw eksmisjom na bruk.

Uwięzienie Piotra Ikonowicza w jasny sposób ukazuje klasowy charakter państwa wraz z wymiarem ?sprawiedliwości?. Władze nawet nie próbują ukrywać, że stoją po stronie bogatych, kamieniczników i developerów. W bandycki sposób wyrzucani są ?niewygodni? lokatorzy z kamienic ?odzyskiwanych? przez spadkobierców dawnych pasożytów-właścicieli (często są to zwykli kryminaliści posługujący się sfałszowanymi tytułami własności). Na warszawskiej Pradze miała miejsce seria podpaleń zreprywatyzowanych kamienic. W niewyjaśnionych okolicznościach zamordowano działaczkę lokatorską Jolantę Brzeską.

Państwo nie robi nic, by bronić biednych, zastraszanych ludzi. Represjonuje za to działaczy lokatorskich. Nieraz brutalnie pacyfikuje blokady eksmisji. To wszystko składa się na całość antyspołecznej polityki rządu, cięcia wydatków socjalnych, brak publicznego budownictwa tanich mieszkań dostępnych dla zwykłych ludzi bez drogich, spłacanych całe życie kredytów. Dlatego broniąc Piotra występujemy przeciwko rządowi, kamienicznikom i kapitalistom, stając po stronie zwykłych ludzi, którzy jedynie sami mogą siebie wyzwolić walcząc na ulicach i w miejscach pracy. Wolność dla Ikonowicza!

Michał Wysocki

Category: Gazeta - listopad 2013

Comments are closed.