Związkowcy przeciw faszyzmowi

| 1 kwietnia 2013
08.03.2013 Uniwersytet Warszawski. Spotkanie przeciwników skrajnej prawicy.

08.03.2013 Uniwersytet Warszawski. Spotkanie przeciwników skrajnej prawicy.

W ostatnich latach, także w Polsce, ma miejsce niepokojący wzrost aktywności ugrupowań faszystowskich i bliskich faszyzmowi. Jednym z tego wyrazów były niedawne próby zaistnienia takich ugrupowań, jak Obóz Narodowo – Radykalny i Młodzież Wszechpolska (oraz tworzony przez nie Ruch Narodowy), na uniwersytetach. Na szczęście istnieje sprzeciw wobec działań skrajnej prawicy. Poniżej prezentujemy oficjalne stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warszawskim, największego związku zawodowego w tej uczelni, dotyczące tego problemu.

 

Stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Uniwersytecie Warszawskim w sprawie aktywności skrajnej prawicy

w naszej Uczelni

 

Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warszawskim wyraża swoje zaniepokojenie aktywnością na naszej uczelni ugrupowań bliskim wzorom faszystowskim. Wyrazem tego była próba organizacji spotkania z udziałem przywódców Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego w prestiżowym Auditorium Maximum, a następnie zakłócenie przez zamaskowanych bojówkarzy wykładu prof. Magdaleny Środy – ogłoszone jako akcja odwetowa za uniemożliwienie przeprowadzenia ww. spotkania.

MW i ONR są organizacjami bezpośrednio nawiązującymi do ugrupowań pod tymi samymi nazwami z lat trzydziestych XX wieku inspirujących się faszyzmem i propagujących m. in. getta ławkowe dla studentów żydowskich, a ostatecznie wykluczenie studentów i wykładowców pochodzenia żydowskiego ze szkół wyższych. Jak wiemy, getta ławkowe wprowadzono także na Uniwersytecie Warszawskim, co stanowiło jedną z najciemniejszych kart w historii naszej uczelni.  Próby pogrobowców MW i ONR, próbujących w dzisiejszej Polsce wskrzeszać politykę nienawiści wobec ?innych? i przywracać najgorsze tradycje bojówkarskich ataków, muszą zostać zdecydowanie potępione.

Żaden przedstawiciel MW, ONR czy podobnych ugrupowań nie powinien mieć wstępu na uniwersyteckie katedry. Ich poglądów i działań nie można bowiem traktować jako akceptowalnej części debaty publicznej. Tak jak o nazizmie nie debatuje się z sympatykami NSDAP, a o Holokauście z jego negacjonistami, debat o polskiej wersji inspiracji faszyzmem nie toczy z bojówkarzami broniącymi przedwojennych gett ławkowych. Uniwersytet powinien być miejscem dyskusji i prezentacji różnych poglądów, także tych kontrowersyjnych. Nie mogą być to jednak poglądy zmierzające do dyskryminacji i prześladowań, które ostatecznie dotykać będą także osób wewnątrz społeczności akademickiej niepasujących do nacjonalistycznych wzorców. Oczekujemy, że władze UW, które słusznie odmówiły zgody na przeprowadzenie propagandowego spotkania MW i ONR, nadal będą zajmować w tej sprawie stanowcze stanowisko.

Warszawa, 13 marca 2013 r.

Category: Gazeta - kwiecień 2013

Comments are closed.