Strajki i protesty

| 1 sierpnia 2012

ZA PUŁAWY S.A.

Protest przeciwko prywatyzacji

ZA.Pulawy.nie prywatyzacji

4 lipca ok. 200 osób pikietowało na placu w centrum miasta przeciwko przejęciu Zakładów Azotowych przez spółkę Synthos.

Akcję zorganizowała ?Solidarność?. Zakład dobrze sobie radzi, przynosi duże zyski, zatrudnia 3,3 tys. pracowników. Nie ma żadnego powodu, by go prywatyzować, wszelkie zmiany w obecnej sytuacji mogą oznaczać jedynie zagrożenie dla pracowników. Z-ca przew. Zarządu Regionu NSZZ ?Solidarność? Marek Wątorski powiedział: ?W naszej opinii jest to próba wrogiego przejęcia. Zakład ma zdolność kredytową i nie potrzebuje inwestora.?

 

TELEWIZJA POLSKA

Anulowanie obniżek wynagrodzeń lub strajk

Związek Zawodowy Pracowników TP ?Wizja? apeluje do zarządu TVP o anulowanie obniżekwynagrodzeń, które w tym roku wyniosły 20%.

Sprzeciwia się temu również działająca w firmie ?Solidarność?. Jej przedstawiciele spotkali się z zarządem, który obiecał wypłatę jednorazowego dodatku dla najmniej zarabiających, co jednak nie rozwiązuje problemu systematycznego obniżania honorariów. Oznacza to wejście z pracodawcą w spór zbiorowy.Przewiduje się strajk w obronie zachowania dotychczasowego poziomu wynagrodzeń.

 

GÓRNICTWO – JSW

Strajk ostrzegawczy

6 lipca we wszystkich zakładach i kopalniach JSW, na każdej z 4 zmian, odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy zorganizowany przez NSZZ ?Solidarność?.

Wzięło w nim udział 62% załogi. Strajk jest wynikiem braku porozumienia w dwóch sporach zbiorowych. Pracownicy domagają się 7% podwyżki płac oraz wycofania niezgodnej z prawem uchwały w sprawie umów o pracę dla pracowników zatrudnianych po 15 lutego 2012r. Roman Brudziński, wiceprzewodniczący ?S?, mówi o braku woli zarządu do rozmów w tej sprawie. Jego zdaniem deklarowana gotowość jest pozorna i chodzi w niej tylko o grę na zwłokę. W referendum strajkowym 97% załogi wypowiedziało się na ?tak?.

 

 

NAUCZYCIELE

ZNP i ?Solidarność? – razem w obronie nauczycieli

MEN rozpoczął z samorządami rozmowy na temat zmian w Karcie Nauczyciela. Związkowcy nie zostali dopuszczeni do debaty. Zamiarem jest odebranie nauczycielom uprawnień, np. obcięcie wakacji, zwiększenie ilości godzin lekcyjnych, deregulacja wynagrodzeń czy odebranie dodatków do pensji. Związki zawodowe są gotowe do akcji protestacyjnej w całym kraju. Zarząd Główny otrzymał od struktur regionalnych upoważnienie, aby taką akcje zaplanować. Dokładny termin nie jest jeszcze znany. Wiceprezes ZNP, Krzysztof Baszczyński mówi, że to zależy od rozmów w Sejmie (Komisja Samorządu Terytorialnego) i od obiecanych rozmów z wiceministrem edukacji. 

 

PKS ŻYWIEC ? ŁÓDŹ

Przeciw zwolnieniom i złym warunkom pracy

Ok. 100 pracowników PKS Żywiec manifestowało 19 lipca przed siedzibą MPK Łódź (właściciela żywieckiego przewoźnika ).

PKS w Żywcu został skomercjalizowany w 2007 r. W 2010 r. 93% udziałów w spółce kupiło łódzkie MPK. Obecnie pracownicy rozpoczęli akcję protestacyjną przeciwko niskim placom, fatalnym warunkom pracy oraz grożącym zwolnieniom. Tego dnia w trasę nie wyruszył żaden autobus przewoźnika. Z protestującymi spotkał się prezes MPK. Zapowiedział on analizę funkcjonowania spółki i ponowne spotkanie z załogą 15 sierpnia w sprawie przyszłości firmy.

 

 

KOLEJARZE – ŚLĄSK

Walka o zachowanie miejsc pracy

Pracownicy Przewozów Regionalnych zagrożeni masowymi zwolnieniami.

W 2013 r. całość regionalnych przewozów pasażerskich w województwie mają przejąć Koleje Śląskie. Kolejarze zatrudnieni w PR obawiają się o swoje dalsze zatrudnienie. Władze województwa nie chcą się zgodzić, by przekazanie pracowników odbyło się z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy. ?Solidarność? walczy o stabilność zatrudnienia. KS zapowiadają rozwój połączeń, zatem wypracowanie korzystnych dla wszystkich rozwiązań jest możliwe. Dobrzy fachowcy chcą utrzymać pracę, nie są zainteresowani symbolicznym ?programem osłonowym dla zwolnionych kolejarzy?, jaki planuje im zafundować zarząd województwa. Przewodniczący ?S? w śląskim zakładzie PR mówi, że dla nich nie jest ważny szyld, pod jakim pracują, ale przekazanie osób zatrudnionych powinno odbyć się zgodnie z art. 231 Kodeksu Pracy. Szef kolejarskiej ?Solidarności? zaznacza, że tu chodzi o byt ok. 2 tys. pracowników i ich rodzin.

 

PKS KROSNO

Strajk ostrzegawczy wynikiem mobbingu

22 czerwca załoga przeprowadziła 2 godz. strajk ostrzegawczy. W trasę nie wyruszyło 15 autobusów.

Od kilku miesięcy trwał spór zbiorowy, którego powodem było niewypłacanie należnych premii, zaległości w funduszu socjalnym oraz mobbing. Prezes PKS twierdzi, że w układzie zbiorowym nie jest sprecyzowane, czy premia jest regulaminowa, czy umowna i proponuje… oddać sprawę do Sądu Pracy. Związkowcy z ?Solidarności? domagają się odwołania prezesa. Przewodniczący związku, Eugeniusz Szczambura, mówi o nieprzestrzeganiu przez zarząd zasad współżycia społecznego oraz o zastraszaniu pracowników. Protest poparło ponad 90% załogi.

ENEA OPERATOR

Strajk przeciw ?restrukturyzacji?

19 czerwca ?Solidarność? zorganizowała 4 godz. strajk przeciwko niedotrzymywaniu przez zarząd porozumień w związku z restrukturyzacją.

Spółka działająca na terenie 6 województw dostarcza energię do ponad 2,3 mln. klientów. Pracownicy domagają się zachowania miejsc pracy oraz warunków zatrudnienia. Zarząd udaje, że sporu zbiorowego nie ma, a strajk próbuje uznać za nielegalny. Zwołano Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, jednak nie przyniosło ono porozumienia. Piotr Adamski z ?S? mówi, że zarząd nie chce wejść w dialog, tylko łamie wcześniejsze ustalenia. Zapowiedziano więc kolejny strajk.

 

STEINPOL CENTRAL SERVICES – WITNICA

Strajk pracowniczy ? walka o godne wynagrodzenie

Ponad 190 pracowników fabryki mebli protestuje od 29 maja, gdyż strajk ostrzegawczy nie przyniósł rezultatów.

Od lutego trwa spór ?Solidarności? z zarządem o 6% podwyżkę oraz utrzymanie obecnego poziomu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Płace w tym zakładzie oscylują w okolicach najniższej krajowej.Bronisława Łuś, przewodnicząca zakładowej ?S?, mówi że proponowali pracodawcy kilka propozycji polubownych rozwiązań, jednak żadne nie zostało przyjęte. Przyjęto więc ostrzejszą metodę domagania się podwyższenia pensji. Związkowcy zapowiadają, że strajk potrwa aż do pozytywnego dla pracowników skutku.

 

CHUNG HONG ELECTRONICS – KOBIERZYCE

Fabryka nielegalnie zwolniła strajkujących

Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza zarzuca kierownictwu firmy, że w następstwie legalnie zorganizowanego strajku w chińskiej fabryce zwolniono 25osób.

Zakład położony jest w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, korzysta z preferencji podatkowych. Od kilku lat pracodawca wprowadza coraz cięższe warunki pracy, nie oferując nic w zamian. Od kwietnia trwał spór zbiorowy, jednak pracodawca nie chciał iść na żadne ustępstwa. Protestujących przeciwko takiemu traktowaniu zwolniono. Jednak załoga nie poddaje się. 17 lipca w Sejmie odbyła się konferencja prasowa w tej sprawie. Sekretarz Komisji Krajowej IP Jakub Grzegorczyk oświadczył, że zorganizowany zgodnie z prawem strajk został zakończony przez ?brutalne działania pracodawcy?. Ludzie zostali zwolnieni z pracy poprzez niezgodny z polskim prawem lokaut.

Agata Wasilewska

 

 

 

Category: Gazeta - sierpień 2012

Comments are closed.