Inspirujący Weekend Antykapitalizmu

| 21 maja 2012

Weekend Antykapitalizmu - Jak budować autrentyczną lewicę?

W dniach 18-20 maja odbył się doroczny Weekend Antykapitalizmu – cykl spotkań organizowany w Warszawie przez Pracowniczą Demokrację. W jego ramach odbyło się wiele ciekawych dyskusji i debat. Miał miejsce także pokaz filmu Kena Loacha ?Chleb i Róże?.

W czasie Weekendu zwracała uwagę wyższa, w porównaniu z rokiem ubiegłym, frekwencja. Spotkania dotyczyły zarówno ważnych dla dzisiejszej lewicy kwestii teoretycznych (problem pojęcia ?prekariatu?, analizy myśli najbardziej znanych współczesnych krytyków kapitalizmu), jak i bieżących konfliktów społecznych i politycznych. W tych ostatnich sprawach dyskusje dotyczyły sytuacji w konkretnych miejscach pracy (Małgorzata Sokalska z NSZZ ?S? opisywała walkę o prawa pracownicze i związkowe w Hotelu Sobieski, a Elżbieta Zielińska z ZNP problemy cięć w szkolnictwie i aktywność na poziomie jej szkoły) oaz bardziej powszechnych protestów, w szczególności w sprawie rządowego planu przedłużenia wielu emerytalnego do 67 lat.

W kwestii emerytur odbyła się interesująca debata z udziałem Piotra Ostrowskiego z władz OPZZ, który tłumaczył działania tej centrali związkowej w odpowiedzi na szereg krytycznych uwag uczestników spotkania dotyczących nie dość zdeterminowanych akcji w tej sprawie ze strony związków.

Na Weekendzie nie zabrakło także tematów odnoszących się do rewolucji arabskiej (z udziałem Syryjczyków mieszkających w Polsce: El Falouji Abdula Rahima i Mohidina Mahrusa) oraz światowego kryzysu gospodarczego i jego politycznych skutków np. w Grecji i Hiszpanii. Warto podkreślić udział gościa z Barcelony, Alberta Garcii, który przedstawił obecną sytuację ekonomiczną i rozwój ruchów społecznych (od ?oburzonych? po ruch strajkowy) w Hiszpanii.

Najbardziej gorący i kontrowersyjny spór miała miejsce na ostatnim spotkaniu dotyczącym sposobów budowy prawdziwej lewicy. Uczestniczący w panelu Piotr Ikonowicz z Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej po swoim wystąpieniu zachęcił uczestników do brania przyniesionych przez siebie darmowych książek własnego autorstwa. Inny z panelistów, Andrzej Żebrowski z Pracowniczej Demokracji, zwrócił uwagę, że na książce widnieje logo Ruchu Palikota, co stało się przyczynkiem do jego ostrej krytyki współpracy Piotra Ikonowicza z Januszem Palikotem. Kwestia ta zdominowała także pojawiające się w debacie głosy z sali. W efekcie Piotr Ikonowicz, po równie ostrej odpowiedzi, uznał taką krytykę własnej osoby za skandal i opuścił salę przed końcem spotkania (co prawdopodobnie i tak miał zamiar zrobić z powodu innych zobowiązań).

W Weekendzie Antykapitalizmu brało udział także wieku innych interesujących mówców. W różnych panelach występowali: Michał Bykowski z Młodych Socjalistów, Joanna Erbel z Krytyki Politycznej, redaktor naczelny Przekroju Roman Kurkiewicz, Adam Ostolski z Zielonych 2004/Krytyki Politycznej/Przekroju, dr hab. Ryszard Szarfenberg z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Filip Ilkowski, Joanna Puszwacka i Ellisiv Rognlien z Pracowniczej Demokracji.

Niestety, z przyczyn zdrowotnych w jednym ze spotkań nie mógł wciąć udziału prof. Tadeusz Kowalik. Natomiast prowadząca działalność związkową w sieci hipermarketów ?Tesco? Elżbieta Fornalczyk z PPP ?Sierpień 80?, która nie mogła zjawić się osobiście z powodu ogłoszonych nagle planów zwolnienia blisko tysiąca pracowników ?Tesco?, napisała list z pozdrowieniami do uczestników Weekendu przedstawiający sytuację pracowników hipermarketów i opisujący działalność związkową w tej branży.

Filip Ilkowski

Zdjęcie: Michał Wysocki 

Category: Uncategorized

Comments are closed.