Walka z drożyzną – strajki i protesty w Polsce

| 1 czerwca 2024

Poczta Polska – Warszawa, cały kraj
Ogólnopolski strajk ostrzegawczy

Pracownicy Poczty Polskiej 16 maja przeprowadzili ogólnopolski strajk ostrzegawczy. Przerwa w pracy trwała od 8 do 10.00. Przez dwie godziny listonosze nie roznosili listów i paczek, a pracownicy przy okienkach nie obsługiwali klientów.

Na Mazowszu przykładowo wzięło w nim udział 80 proc placówek. W Warszawie pod budynkiem Poczty Głównej, w trakcie godzin strajku ostrzegawczego, odbyła się pikieta, na której zgromadzili się pracownicy poczty Polskiej i popierające ich osoby. Byli też tam członkowie Pracowniczej Demokracji.

Protest był efektem fatalnej sytuacji pracowników tej państwowej spółki. Aż 80% pocztowców, czyli około 50 000 osób, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze na umowę o pracę na pełny etat w wysokości 4 023 zł, czyli poniżej minimalnego wynagrodzenia. Prowadzone przez pocztowe związki zawodowe negocjacje płacowe w ramach trwających sporów zbiorowych nie przyniosły do tej pory żadnych rezultatów. Płace są niskie, a dodatkowo pracownicy poczty nie mogą być pewni stabilności zatrudnienia, ponieważ zamyka się placówki, redukuje etaty, zarząd zapowiada kolejne zwolnienia.


DPS – Lubliniec (woj. śląskie)
Personel jest za strajkiem

Dwugodzinny strajk ostrzegawczy w dniu 7 maja.

Organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” działająca w Domu Pomocy Społecznej „Dom kombatanta” w Lublińcu domaga się 1000 zł brutto podwyżki dla wszystkich pracowników.

Spór zbiorowy z dyrekcją placówki trwa już ponad rok, jednak wynagrodzenia osób tam pracujących ciągle pozostają na poziomie płacy minimalnej.

Stąd decyzja związkowców o przeprowadzeniu dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w dniu 7 maja, a także przeprowadzeniu referendum strajkowego. Wyniki głosowania są jasne, wzięło w nim udział 75 osób ze 115 uprawnionych, z czego 71 opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej.

Daje to związkowi możliwość zorganizowania strajku w placówce.


MOPR – Siedlce
Pracownicy walczą o „godziwe wynagrodzenia”

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie toczy się spór zbiorowy na tle płacowym, prowadzony przez Polską Federację Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, reprezentującą Związek Zawodowy Pracowników MOPR w Siedlcach. Spór, który rozpoczął się 19 lutego, obecnie jest na etapie mediacji.

Dla personelu Ośrodka to „walka o godziwe wynagrodzenia”. Zarobki w placówce są na poziome płacy minimalnej lub niewiele wyższe. Pomimo tego, że od pierwszego stycznia płace zostały podniesione, wynagrodzenia są ciągle za niskie. Dlatego związkowcy wystąpili z żądaniem kolejnych podwyżek i liczą na satysfakcjonujące porozumienie z pracodawcą. W przeciwnym wypadku nie wykluczają możliwości przeprowadzenia akcji protestacyjnej.


EPWiK – Elbląg
Groźba strajku w elbląskich wodociągach

Pracownicy Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji walczą o podwyżki. Domagają się, by ich płace wzrosły o 600 złotych, chcą też wprowadzenia dodatku stażowego.

W zakończonym 30 kwietnia referendum strajkowym udział wzięło ponad 62 procent pracowników. Z tego za strajkiem opowiedziało się prawie 96 procent głosujących. Związkowcy z organizacji działających w EPWiK uważają, że wynik referendum otwiera drogę do akcji strajkowej. Liczą, że groźba zatrzymania lub choćby ograniczenia pracy miejskich wodociągów, co będzie miało poważny wpływ na funkcjonowanie miasta, skłoni władze Elbląga do spełnienia ich żądań.


Studenci UJ – Kraków
Studenci i studentki bronili akademika

Sukcesem studentów zakończył się 13 dniowy strajk okupacyjny Domu Studenckiego Kamionka. W porozumieniu podpisanym 27 maja władze uczelni stwierdzają m.in., że wycofują się z zamiaru sprzedaży akademików i rozpoczną przygotowania do ich remontu.


CANPACK FIP – Brzesko
Pracownicy głosują za strajkiem

Kolejne tury mediacji pomiędzy Zarządem CANPACK Food and Industrial Packaging (CANPACK FIP) a przedstawicielami Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza działającego na terenie firmy nie przyniosły rezultatu.

W związku z tym 10 maja rozpoczęło się w firmie referendum strajkowe. Główny postulat związkowców to realne podwyżki pensji, średnio o 14, 4 proc.

Referendum zostało zakończone 23 maja, frekwencja wyniosła 66,11 procent, za strajkiem w sprawie podwyżki zagłosowało 92,22 procent głosujących.

Związkowcy zapowiadają, że przy takim poparciu załogi są gotowi do organizacji pierwszego strajku w historii CANPACK FIP.


Szpital Powiatowy – Staszów (woj. świętokrzyskie)
Pikieta w obronie oddziałów i miejsc pracy

07.05.24. Przed Starostwem Powiatowym w Staszowie odbyła się pikieta zorganizowana przez położne z miejscowego szpitala.

7 maja przed Starostwem Powiatowym w Staszowie odbyła się pikieta zorganizowana przez położne z miejscowego szpitala. W ten sposób zaprotestowano przeciwko zawieszeniu pracy oddziałów ginekologiczno-położniczego oraz neonatologicznego w staszowskim szpitalu.

Personel szpitala obawia się, że może to być wstęp do likwidacji tych oddziałów, co byłoby oczywistą szkodą dla pacjentek. Zwłaszcza, że w regionie ostatnio doszło do zawieszenia działalności tzw. porodówek w kilku szpitalach. Zebrani na proteście domagali się, by nowe władze powiatu podjęły działania, które umożliwią dalsze funkcjonowanie oddziałów.


Wydawnictwo Bauer – Warszawa
Brak porozumienia

Komisja Międzyzakładowa, OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Wydawnictwie Bauer i należącej do grupy agencji AKPA Press Polska domaga się od zarządu firmy podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego wszystkich zatrudnionych o 1 tys. złotych. Brakiem porozumienia zakończyły się negocjacje prowadzone w ramach rozpoczętego w marcu sporu zbiorowego. Podpisano protokół rozbieżności, strony czekają na wyznaczenie mediatora.


Muzea – Warszawa
Pracownicy kultury protestują

W Warszawie w Noc Muzeów 18 maja odbyła się akcja protestacyjno-informacyjna muzealników z Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, pod hasłem „Wystawne Gmachy – Głodowe Pensje”, wspierana przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza, NSZZ „Solidarność” i OPZZ Konfederacja Pracy.

Akcja polegała na przemarszu między instytucjami kultury, w których toczą się płacowe spory zbiorowe, a uczestniczyło w niej około 300 osób. Demonstrujący w ten sposób chcieli zwrócić uwagę warszawiakom i przyjezdnym licznie uczestniczącym w Nocy Muzeów na fatalne warunki wynagradzania w tych placówkach.

Domagano się też, by Biuro Kultury M.st Warszawy, które jest organizatorem lub współorganizatorem stołecznych muzeów, przystąpiło do rozmów w sprawie podwyżek dla personelu placówek.


Mieszkalnictwo – Warszawa
Protest – 0 szans na mieszkanie

Przed Ministerstwem Rozwoju i Technologii w Warszawie 6 maja odbył się protest „0 szans na mieszkanie DOŚĆ TEGO!” zorganizowany przez szereg organizacji, które zajmują się palącym dziś problemem braku mieszkań dostępnych dla zwykłych ludzi.

Były to Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów im. Jolanty Brzeskiej, OZZ Inicjatywa Pracownicza, Studencka Inicjatywa Mieszkaniowa, Socjalny Kongres Kobiet, Miasto Jest Nasze, Czerwoni, Inicjatywa Wschód, Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Pracownicza Demokracja uczestniczyła w proteście.

Impulsem do zorganizowania protestu był najnowszy projekt ustawy o 0-procentowym „Kredycie mieszkaniowym #naStart”, zakładającym, że państwo będzie dopłacać bankom do kredytów udzielanych na zakup mieszkań. Na te dopłaty przewidziano aż 21,5 miliarda publicznych pieniędzy, które zostaną po prostu przetransferowane do kieszeni banków i deweloperów.

Zgromadzeni żądali, by przeznaczyć te 21,5 mld na poszerzenie publicznego zasobu mieszkaniowego, domagali się budowy tanich mieszkań komunalnych i tanich akademików.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - czerwiec 2024, Gazeta - czerwiec 2024 - 2cd.

Comments are closed.