Tag: teoria

Dlaczego potrzebujemy partii rewolucyjnej?

| 22 marca 2012

Dlaczego potrzebujemy partii rewolucyjnej? Podstawowa przyczyna jest wymieniona w dwóch wypowiedziach Marksa. Stwierdza on, że ?wyzwolenie klasy pracowniczej jest dziełem samej klasy pracowniczej? a w tym samym momencie ?idee panujące w każdym społeczeństwie są ideami klasy panującej?. Między tymi dwoma zdaniami istnieje sprzeczność. Ale sprzeczność ta nie istnieje w głowie Marksa. Istnieje ona w rzeczywistości. […]

Więcej

Stalinowski reżim – kapitalizm państwowy

| 22 marca 2012
Stalinowski reżim – kapitalizm państwowy

Dziewięć lat temu runął Mur Berliński [Tony Cliff napisał te słowa w 1998 r. – przyp. tłum.]. Krótko potem stalinowskie reżimy w Europie Wschodniej i Rosji poszły za jego przykładem. Pięćdziesiąt jeden lat temu, w 1947 r., doszedłem do wniosku, że stalinowski ustrój był kapitalizmem państwowym. Napisałem parę książek rozwijających tę teorię. Ale, oczywiście, nie […]

Więcej

Czy marksizm jest nadal aktualny?

| 22 marca 2012
Czy marksizm jest nadal aktualny?

Tony Cliff na spotkaniu z górnikami w Barnsley, północnej Anglii w 1985 r., podczas wielkiego, całorocznego strajku górniczego. W szkole na lekcjach historii uczymy się o wielkich ludziach: królach, generałach, władcach. Pamiętam jak uczyłem się o Kleopatrze kąpiącej się w mleku. Nauczyciel jednak nigdy nie wspomniał, kto wyprodukował to mleko i jak wiele egipskich dzieci […]

Więcej