Walka z drożyzną – strajki i protesty w Polsce

| 1 lutego 2023

Amazon – Łódź
Protest i udane przeprowadzenie referendum strajkowego

Firma Amazon jest znana z kiepskiego opłacania swojego personelu i z „niechęci” do związków zawodowych. W styczniu po raz kolejny nieskutecznie próbowała przeszkodzić związkowcom w wypełnianiu ich zadań.

Od kilku miesięcy trwa spór zbiorowy i rozmowy między związkowcami OZZ Inicjatywy Pracowniczej Amazon a szefostwem firmy w sprawie przyznania podwyżki pracownikom w wysokości 6 złotych brutto na godzinę. Mimo wielu rozmów Amazon konsekwentnie odmawia. Nie pozwolił też na zorganizowanie referendum strajkowego na terenie firmy.

Dlatego 20 stycznia przed bramą zakładu pojawili się związkowcy wspierani przez posłów Partii Razem Adriana Zandberga i Marcelinę Zawiszę, by zaprotestować przeciwko antypracowniczej i antyzwiązkowej polityce firmy i by mimo przeszkód stawianych przez szefostwo Amazona takie referendum przeprowadzić.

Choć ochrona nie wpuściła związkowców i towarzyszących im posłów na teren zakładu, głosowanie i tak się odbyło. Przed bramą związkowcy postawili urnę, do której wychodzący po zmianie pracownicy wrzucali swoje głosy.

Obecni na miejscu posłowie stanowczo podkreślali, że szefowie nie mają prawa utrudniać przeprowadzenia referendum w sprawie strajku. Jest to jawne łamanie prawa, stwierdzili.


Wodociągi – Łódź
By dostać podwyżki, są gotowi na strajk

Trzy z sześciu działających w łódzkim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji związków zawodowych ogłosiły przygotowania do referendum strajkowego.

Związkowcy chcą podniesienia wynagrodzeń o 15 proc. dla każdego pracownika, motywując to między innymi rosnącymi kosztami życia. Od listopada 2022 związki pozostają w sporze zbiorowym z pracodawcą. Z jego strony padła propozycja podwyżek, ale dużo mniejszych niż oczekuje załoga. Związkowcy w czasie mediacji z szefostwem firmy od samego początku dawali do zrozumienia, że nie cofną się przed akcją strajkową, jeśli wynik rozmów nie będzie spełniał ich oczekiwań.


PKP Cargo – Warszawa
Pracownicy dostaną podwyżki

Zarząd PKP Cargo i dwa ze związków działających w spółce: Związek Zawodowy Maszynistów i NSZZ Solidarność, podpisały 25 stycznia porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Tym samym zakończył się spór zbiorowy rozpoczęty w marcu 2022. Zgodnie z porozumieniem z dniem 1 stycznia 2023 pracownicy dostaną średnio 415 zł, ale nie mniej niż 400 zł w uposażeniu zasadniczym dla osób wynagradzanych według Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz średnio 764 zł, nie mniej niż 513,64 zł, dla pracowników wynagradzanych według tzw. wskaźnika.

Konflikt płacowy trwał od marca ubiegłego roku, między innymi dlatego że pracodawca przeciągał mediacje. W związku z unikaniem i odwołaniem spotkania ze stroną związkową w listopadzie Związek Zawodowy Maszynistów zaapelował do pracowników, by prowadzili protest polegający na niepodejmowaniu pracy w nadgodzinach.


Pyszne.pl – Warszawa, Kraków i inne miasta
Kolejna akcja protestacyjna

Kurierzy Pyszne.pl z Warszawy, Gdyni, Poznania, Krakowa, Bydgoszczy kontynuują protest rozpoczęty w grudniu 2022. Zapowiadają, że w dniu 3 lutego nie będą zgłaszać tzw. Dyspozycyjności, co w praktyce oznacza, że nie będą przyjmować zleceń na rozwożenie jedzenia do klientów.

Podłożem protestu jest niewypłacanie przez pracodawcę bonusów za pracę w okresie zimowym. Kurierzy chcą też przywrócenia dodatków stażowych odebranych na jesieni zeszłego roku i większej stawki godzinowej za pracę w weekendy i święta.

Jak informuje reprezentujący pracowników Pyszne.pl związek zawodowy OPZZ Konfederacja Pracy, prowadzone w grudniu i styczniu rozmowy z szefami nie przyniosły oczekiwanych efektów i kurierzy są tym mocno zniecierpliwieni. Dlatego zapadła decyzja o kontynuacji akcji protestacyjnych.


Górnictwo – Śląsk
Związkowcy zapowiadają protesty

ZOK NSZZ „Solidarność” JSW S.A., Federacja Związków Zawodowych Górników JSW S.A., Związek Zawodowy „KADRA” Pracowników JSW S.A., czyli trzy duże związki zawodowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej zapowiadają akcje protestacyjne w związku z fiaskiem mediacji płacowych z zarządem spółki.

Związki żądają podniesienia stawek płac zasadniczych o 25 proc. w 2023 roku, zarząd twierdzi, że jest to niemożliwe. Obecnie odbywają się kolejne spotkania w ramach negocjacji płacowych, ale związkowcy są gotowi na protesty. Jak sami mówią „czeka nas kolejna batalia, tym razem o wzrost wynagrodzeń”.

Najbliższy protest ma mieć miejsce w Warszawie 10 lutego przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych.


MOPS – Legnica
Pracownicy powiedzieli dość – będzie strajk

W styczniu w placówkach podlegających Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz Domach Pomocy Społecznej w Legnicy przeprowadzone zostało referendum strajkowe. Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność domaga się podwyżki o 1,2 tys. zł dla każdego pracownika z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku oraz 400 zł od 1 stycznia 2023 r.

Sprawa jest paląca, a pracownicy zdeterminowani, by walczyć o swoje. Obecnie 80 procent załogi MOPS i DPS pobiera wynagrodzenie na poziomie krajowej płacy minimalnej. Sam spór zbiorowy w MOPS i DPS trwa od czerwca 2022. W listopadzie został przeprowadzony strajk ostrzegawczy, w którym wzięła udział niemal cała załoga obecna w pracy.

27 stycznia po ogłoszeniu wyników referendum okazało się, że 97 proc. Głosujących pracowników MOPS i ponad 98 procent głosujących pracowników DPS opowiedziało się za strajkiem. Tego samego dnia ogłoszone zostało pogotowie straj- kowe w obu placówkach. Rozpoczęcie strajku zostało wyznaczono na 27 lutego.


Pracownicy samorządowi – Poznań
Pikieta pod UM

Pracownicy Urzędu Miasta Poznania pikietowali pod siedzibą urzędu 23 stycznia.

Pracownicy Urzędu Miasta Poznania pikietowali pod siedzibą urzędu 23 stycznia, domagając się podwyżek płac i poprawy warunków pracy. Urzędnicy oczekują, że ich wynagrodzenia wzrosną o 1400 złotych, zgodnie zresztą z postulatami zgłaszanymi już w sierpniu zeszłego roku. Wtedy żądali podwyżki o 700 zł brutto i 700 zł waloryzacji od 1 stycznia 2023 roku. Uważają, że należy im się rekompensata za inflację i rosnące koszty życia.

Ze strony prezydenta miasta brak jest konkretnych deklaracji czy gwarancji wzrostu płac, podkreślili zgromadzeni i zapowiedzieli kolejne pikiety. Deklarowali też chęć założenia związków zawodowych w urzędzie.


Rafineria Gdańsk
Referendum strajkowe

W rafinerii od 9 stycznia trwa referendum strajkowe. Załoga ma odpowiedzieć na pytanie, czy jest za przeprowadzeniem strajku lub innej akcji protestacyjnej w związku ze sporem zbiorowym w sprawie wzrostu wynagrodzeń zasadniczych. Sam spór trwa od marca 2022 roku. Związki żądają podniesienia pensji o 10 procent. Przewodniczący jednego z działających w zakładzie związków zawodowych Wolnego Związku Pracowników Grupy Lotos uważa, że 90 proc załogi poprze strajk.


Intermarche – Katowice
Pikieta związkowa

Pod sklepem Intermarche w Katowicach 6 stycznia pikietowali związkowcy z Solidarności. Chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na to, że szefostwo tej sieci łamie obowiązujące w Polsce prawo pracy. Ta placówka handlowa, a także inne należące do tej sieci działały tego dnia mimo tego, że była to niedziela, a także święto Trzech Króli, czyli dzień ustawowo wolny od pracy.


Pracownicy kultury – Opolskie
Chcą podwyżek

Komitet protestacyjny zorganizowany przez NSZZ Solidarność pod nazwą „Opolskie Dziady Kultury” kontynuuje walkę o podwyżki dla pracowników instytucji kultury podlegających marszałkowi województwa.

Związkowcy 20 stycznia w czasie konferencji prasowej ogłosili swoje żądania – podwyżka w wysokości 650 złotych brutto. Mówili o wzroście płacy minimalnej, spłaszczaniu wynagrodzeń i wysokiej inflacji podnoszącej koszty życia, co powoduje spadek płacy realnej pracowników. Pracownicy biednieją, jednocześnie urząd marszałkowski chwali się rekordowym budżetem na kulturę, w wysokości 62 milionów złotych.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - luty 2023

Comments are closed.