Strajki i protesty

| 1 kwietnia 2012

3 centrale

Nie dla pracy aż do śmierci

 

22 marca przed Centrum Partnerstwa Społecznego w Warszawie – w czasie, gdy odbywało się tam spotkanie Komisji Trójstronnej z udziałem premiera  zebrało się ponad 500 kobiet z żądaniem wycofania się rządu z planów podwyższenia wieku emerytalnego i przeprowadzenia referendum w tej sprawie.

 Reprezentowały one trzy centrale związkowe: NSZZ ?Solidarność?, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Kobiety miały ze sobą transparenty z hasłami ?W ramach Donka miłości tyraj do starości?, ?Praca do 67! Jaka praca – bezrobocie albo głodowy kontrakt do śmierci?, ?Pracy do śmierci – nie?, a wypowiedzi przeplatały się ze śpiewami: ?Wspierajcie Tuska czynem, umierajcie przed terminem?, ?Donald kochanie, kobiety sprawią Ci lanie?.

Wszyscy obecni na proteście podkreślali, że propozycja wydłużenia wieku emerytalnego jest atakiem na zwykłych pracowników, a szczególnie mocno uderzy w kobiety, które często z racji łączenia pracy zawodowej z obowiązkiem opieki nad członkami rodziny są podwójnie obciążone pracą. Przewodniczący ?Solidarności? Piotr Duda wezwał wszystkich do uczestnictwa w demonstracji pod Sejmem 30 marca w czasie głosowania wniosku o referendum emerytalne zgłoszonego przez jego związek.

 

Jysk

Blokada

Jysk - blokada

19 marca przed centrum dystrybucyjnym sieci w Radomsku około 200 osób przez 3 godziny blokowało wjazd do firmy. Był to protest zorganizowany przez NSZZ ?Solidarność? i mający związek z żądaniem 40 proc. podwyżki dla wszystkich pracowników. W zeszłym roku w firmie znacznej części załogi zmniejszono czas pracy o jedną czwartą, a nawet o połowę, co pociągnęło za sobą obniżki wynagrodzeń. 

Dyrekcja uparcie nie podejmuje rozmów ze związkiem w sprawie zmiany wynagrodzeń.Choć spór zbiorowy trwa już od października 2011 r., nie było jeszcze ani jednego spotkania w ramach mediacji.

Obecni na proteście przedstawiciele związku stwierdzili, że ta blokada to ostatnie ostrzeżenie dla zarządu. Zapowiedzieli też, że jeżeli pracodawca dalej będzie unikał negocjacji na temat podwyżek płac, przejdą do bardziej radykalnych form protestu.

W akcji protestacyjnej pracowników sieci wsparli przedstawiciele handlowej ?Solidarności? oraz związkowcy z innych branż.

 

Pracownicy budżetówki

?Odmrozić płace?

Ponad 200 pracowników sfery budżetowej pikietowało 12 marca w Warszawie domagając się wzrostu wynagrodzeń. Chodzi o trwające od 4 lat zamrożenie waloryzacji płac budżetówki. W tym czasie wskaźnik inflacji wzrósł o przeszło 15 proc., co realnie oznacza spadek wartości nabywczej pensji pracowników budżetowych.

Protest zorganizował Międzybranżowy Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Budżetowej, a wzięli w nim udział pracownicy sądów, urzędów skarbowych, ZUS-u, sanepidów, a także strażacy i cywilni pracownicy policji.

Protestujący zapowiedzieli, że jeżeli ich postulat nie zostanie spełniony, w najbliższych miesiącach zostaną zorganizowane kolejne akcje protestacyjne, których kulminacja przypadnie na czerwiec i Euro 2012.

 

Polfa ? Warszawa

Gotowi na strajk

Przewodniczący ?Solidarności? w Polfie zapowiedział dalsze działania protestacyjne w związku z prywatyzacją firmy. Na kwiecień planowana jest manifestacja pracowników Polfy Warszawa, prawdopodobnie pod Ministerstwem Skarbu Państwa, choć możliwe są inne warianty, na przykład blokada ul. Karolkowej. Nie wykluczył też rozpoczęcia strajku.

Związkowcy chcą zatrzymać prywatyzację firmy, ponieważ obawiają się, że w jej konsekwencji zakład zostanie zamknięty, a oni stracą pracę.

 

Pracownicy sądów

Demonstracja w Warszawie

Około 2 tys. pracowników sądów zebrało się w Warszawie na demonstracji domagając się podwyżek płac oraz wycofania rządu z planów reorganizacji sądownictwa, m.in. likwidacji sądów w małych miejscowościach. Pracowników sądownictwa w proteście wsparli samorządowcy z miejscowości, w których sądy zostały przeznaczone do likwidacji. Protest zaczął się pod Sejmem skąd manifestanci przeszli pod Ministerstwo Sprawiedliwości, gdzie złożono pismo z postulatami, a następnie pod Kancelarię Premiera.

Protestujący zapowiedzieli rozpoczęcie sporu zbiorowego, jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione.

 

Anwil S.A. – Włocławek

Referendum – prawie 100 proc. za strajkiem

W spółce zakończyło się referendum, w którym ponad 99 proc.załogi opowiedziało się za strajkiem, jeśli żądania płacowe wysuwane pod adresem zarządu przez Wspólną Reprezentację Związkową nie zostaną spełnione. Referendum trwało od 13 marca do 21 marca i wzięli w nim udział prawie wszyscy pracownicy.

Spór zbiorowy z pracodawcą trwa w zakładzie od 3.01.2012. Związkowcy domagają się 6% podwyżki miesięcznej płacy zasadniczej.

 

JSW

Brak porozumienia

Nie osiągnięto porozumienia w negocjacjach płacowych między zarządem spółki a związkami zawodowymi. Związki chcą podwyżki wynagrodzeń w wysokości 7 procent, podczas gdy zarząd proponuje 2, 8 proc.

Związki stanowczo odrzucają taką propozycję i gotują się do walki. Wskazują, że Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej w 2011 roku wypracowała 2 mld 105, 5 mln zł. zysku netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 9 376, 8 mln zł.

 

Zakłady Azotowe – Puławy

Strajk okupacyjny

Trwa konflikt między dwoma związkami zawodowymi a zarządem spółki. Związkowcy nie godzą się na sposób rozdysponowania podwyżek płac, jakie mają być przeprowadzone w firmie. Uważają, że proponowany system znacznie podwyższa wynagrodzenie najlepiej zarabiającej kadry zarządzającej, natomiast zbyt mało daje pracownikom produkcji oraz niższej i średniej administracji. Od 17 marca jest prowadzony strajk okupacyjny, w którym bierze udział część załogi.

 

Hotel Radisson Blu Sobieski

Pikieta przeciwko szykanowaniu związkowców

pikieta hotel radisson blu

Przed hotelem Radisson Blu Sobieski w Warszawie 10 marca odbyła się kolejna już pikieta w obronie zwolnionej niezgodnie z prawem przewodniczącej ?Solidarności? – Małgorzaty Sokalskiej. W proteście zorganizowanym przez Sekretariat Przemysłu Spożywczego wzięło udział ok. 230 osób, związkowców z branży spożywczej i hotelarskiej z całej Polski.

Obecni na proteście  mówili o łamaniu praw pracowniczych przez kierownictwo i braku poszanowania praw związkowych.

Zebrani zapowiedzieli dalsze regularne protesty w tej sprawie aż do Euro 2012.

 Joanna Puszwacka

 

Tags:

Category: Gazeta - kwiecień 2012

Comments are closed.