Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 marca 2021

Szpital dla nerwowo i psychicznie chorych ? Ciborz
Pikieta: żądamy wyższych pensji

Pracownicy szpitala, głównie salowe i pielęgniarki, zebrali się 9 lutego pod budynkiem szpitala na pikiecie. Protest miał podłoże płacowe. Zebrani żądali podniesienia podstawy wynagrodzenia do kwoty 2800 złotych brutto (obecnie jest to 300 złotych mniej). Domagano się też sprawiedliwego rozdziału tak zwanego dodatku covidowego, który pracownicy szpitala otrzymali w grudniu. Decyzją kierownictwa lecznicy jego wysokość stanowi 83 proc. podstawy pensji każdego z pracowników. Oznacza to, że np. salowe, mające niskie wynagrodzenia, dostaną niższą kwotę dodatku, mimo tego, że ich praca jest obarczona dużo większym ryzykiem zakażenia niż na przykład praca pracowników szpitalnej administracji. Protestujący uważają, że dodatek powinien być jednakowy dla wszystkich. Zapowiadają kolejne protesty.


Mesko ? Skarżysko-Kamienna
Dymisja wiceprezesa po nacisku związków

Wiceprezes skarżyskiej fabryki amunicji Mesko S.A. (wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej) Gabriel Maria Nowina-Konopka, uważany za bliskiego współpracownika ministra Michała Dworczyka, został 26 lutego odwołany z funkcji wiceprezesa zarządu spółki.

Dymisji całego zarządu domagały się związki zawodowe skupione w Międzyzakładowym Komitecie Protestacyjnym. Częściowo osiągnęły ten cel. Konflikt w firmie trwa już od miesięcy (o czym informowaliśmy w poprzednim numerze Pracowniczej Demokracji). W styczniu, w referendum ponad 83% pracowników (przy 82,5% frekwencji) opowiedziało się za przystąpieniem do strajku w sprawie pogarszającej się sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej, braku umiejętności zarządzania przez powołaną kadrę i jej pogardy dla pracowników.Związkowcy zarzucają władzom Mesko m. in. zastraszanie pracowników i nieuzasadnione zatrudnianie ludzi na nowo tworzonych, dobrze płatnych stanowiskach.

Jak na razie do strajku, niestety, nie doszło. Jednak dymisja Nowiny-Konopki pokazuje, że konflikt w Mesko trwa, a pracownicy mają siłę, by skutecznie walczyć o poprawę swojej sytuacji.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ? Włodowice
Protest w sprawie podwyżek

W Ośrodku Pomocy Społecznej przeprowadzono 17 lutego akcję protestacyjną. Polegała ona na wywieszeniu banneru informującego o trwającym w placówce sporze zbiorowym. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, która reprezentuje personel ośrodka, domaga się od pracodawcy m.in. podwyżki wynagrodzenia zasadniczego i wypłacania pieniędzy za dodatkowe zadania wykonywane przez pracowników.


Fiat Chrysler Automotive Poland
Spór zbiorowy

Zakładowa ?Solidarność? rozpoczęła procedurę sporu zbiorowego z pracodawcą. Związkowcy domagają się podwyżki wynagrodzeń zasadniczych pracowników fabryk w Tychach i Bielsku-Białej o 5 zł za godzinę. Wanda Stróżyk, przewodnicząca ?Solidarności?, mówi, że nowo zatrudniony pracownik, jak i znaczna część pracowników z wieloletnim stażem pracy, zarabia ze wszystkimi dodatkami ok. 2500 zł na rękę i jest to o jedną trzecią mniej niż w innych dużych zakładach motoryzacyjnych w Polsce. Natomiast obciążenie pracą stale rośnie, pracownicy muszą pracować w soboty, a dniówka często rozciąga się do 10 godzin.

Żądania płacowe strony związkowej zostały przekazane zarządom spółek 25 stycznia. Kolejny etap to rozmowy z pracodawcą, mediacje z udziałem zewnętrznego mediatora, następnie strajk.


Pracownicy SCS i KAS
Celnicy rozważają protest

Pracownicy Służby Celno-Skarbowej i Krajowej Administracji Skarbowej oczekują zmian i poprawy funkcjonowania tych służb. Chodzi m.in. o wzrost wysokości wynagrodzeń, uporządkowanie kwestii emerytur mundurowych, zasad wypłacania zasiłków chorobowych. Jak na razie czują się ignorowani przez Ministerstwo Finan- sów. Największy zrzeszający ich związek zawodowy Celnicy PL przedstawił siedem postulatów pod adresem ministerstwa żądając rozpoczęcia dyskusji na ten temat. Ogłosił też ankietę mającą za zadanie wysondować zainteresowanie protestem wśród pracowników. Ankieta, będąca właściwie referendum strajkowym, zakończyła się 14 lutego.


Tauron ? Katowice
Walczą o miejsca pracy

Działające w Tauronie związki zawodowe mają dość niepewności dotyczącej przyszłości sektora energetycznego. Wiedzą, że szykowana jest restrukturyzacja branży energetycznej. Nie wiadomo jednak, jak konkretnie miałoby to wyglądać, Związkowców interesuje zwłaszcza ochrona miejsc pracy i zagwarantowanie stabilności zatrudnienia dla pracowników sektora. W połowie stycznia przedstawili swoje postulaty Ministerstwu Aktywów Państwowych (MAP), nie doczekali się jednak żadnej reakcji. W efekcie komitet protestacyjno-strajkowy działający w Tauronie i skupiający 42 organizacje związkowe ogłosił od 1 lutego pogotowie strajkowe.


Polska Żegluga Bałtycka ? Kołobrzeg
Pikieta pod biurem posła PiS i pogotowie strajkowe w obronie miejsc pracy

Pikieta pod biurem posła PiS

Związki Solidarność i OPZZ z Polskiej Żeglugi Bałtyckiej (spółka skarbu państwa) 19 lutego pikietowały wspólnie biuro posła PiS z Kołobrzegu Czesława Hoca. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo. Chcemy rozmawiać ? deklarowali związkowcy ? na razie pokojowo, ale władza jakoś nie chce. Jeszcze do niedawna Hoc był bardzo aktywny w kontaktach z związkami zawodowymi ze spółki, teraz nawet nie odbiera telefonów.

Zebrani na proteście mówili, że są wzburzeni nagłym odwołaniem przez radę nadzorczą prezesa spółki bez widocznego powodu. A raczej, jak uważają związkowcy, tym powodem było nie wykonywanie bzdurnych poleceń wydawanych odgórnie.

To początek niszczenia zakładu pracy, po prezesie prace stracą następni ? mówili związkowcy ? a na ich miejsce przyjdą nominaci partyjni PiS.

Pracownicy PŻB obawiają się szykan i zwolnień wśród 700-osobowej załogi. Ogłoszone zostało pogotowie strajkowe, być może dojdzie do blokady portu.


Górnictwo ? JSW
Protest związkowców przed biurem europosłanki PiS

Grupa związkowców z Jastrzębskiej Spółki Węglowej pikietowała 24 lutego przed biurem poselskim posłanki PiS do Parlamentu Europejskiego Izabeli Kloc w Mikołowie (Śląskie). Protestowali przeciwko nominacji dla nowej prezes JSW prof. Piontek. Domagali się również dymisji wiceprezesa spółki Tomasza Dudy.

Są to osoby z nadania politycznego, uważają związkowcy, a konkurs na prezesa spółki był fikcją, ponieważ wiadomo było, że wygra go popierana przez parlamentarzystkę prof. Piontek.

Spółki skarbu państwa to nie prywatne poletka parlamentarzystów PiS ? mówili protestujący i wysypali przed biurem węgiel.

Przedstawiciele związków z JSW oceniają, że ta walka o wpływy i kluczowe stanowiska w spółce giełdowej między frakcjami PiS destabilizuje i tak już trudną sytuację ekonomiczną JSW, co stanowi zagrożenie dla pracowników.


Pracownicy energetyki
Związkowcy zapowiadają protesty

Górnicze organizacje związkowe sprzeciwiają się proponowanej przez rząd transformacji energetycznej w ramach Programu dla Energetyki PEP ? 2040 przyjętego na początku lutego. Obawiają się, że odchodzenie od węgla, jako źródła energii, spowoduje masowe zwolnienia z pracy, wzrost cen energii elektrycznej, czyli wzrost kosztów życia, a co za tym idzie upadek ekonomiczny i społeczny wielu regionów kraju. Związkowcy słusznie wskazują, że niewłaściwa polityka energetyczna, może doprowadzić do ubóstwa. Jako przykład podają Wałbrzych, którego upadek po zamknięciu działających tam kopalń, powinien być przestrogą.

Przedstawiciele ośmiu górniczych organizacji związkowych w komunikacie skierowanym do innych organizacji związkowych wzywają do wspólnego działania i zapowiadają protesty.

Zmiana sposobu produkowania i dystrybucji energii, rezygnacja ze spalania w tym celu paliw kopalnych jest koniecznością, jeśli chcemy powstrzymać, a może już tylko zredukować katastrofalne dla całej ludzkości zmiany klimatu. Trzeba rezygnować ze spalania węgla. Jednak to nie pracownicy zatrudnieni przy pozyskiwaniu tego surowca i nie pracownicy przemysłu energetycznego są odpowiedzialni za kryzys klimatyczny. Oni i reprezentujące ich związki zawodowe walczą o ich miejsca pracy, o źródło utrzymania.

Realna transformacja energetyczna powinna zakładać zapewnienie każdemu pracownikowi zamykanej kopalni czy elektrowni stałą pracę na tych samych albo lepszych warunkach zatrudnienia, jak do tej pory.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - marzec 2021, Gazeta - marzec 2021 - cd., Uncategorized

Comments are closed.