Antyrasizm międzynarodowy

| 1 stycznia 2021

Antyrasistowska solidarność
naszą bronią

06.06.20 Ambasada USA w Warszawie. Demonstracja 
solidarności z protestami Black Lives Matter w USA.
06.06.20 Ambasada USA w Warszawie. Demonstracja
solidarności z protestami Black Lives Matter w USA.

Tak jak każdego roku, ogłoszony został międzynarodowy apel w sprawie różnych akcji z okazji ONZ-owskiego dnia walki z rasizmem. W 2021 roku akcje/demonstracje odbędą się w sobotę, 20 marca. Oto apel od koalicji antyrasistowskich w różnych krajach.

Zjednoczeni przeciw wszelkim przejawom rasizmu, islamofobii i antysemityzmu

Zjednoczeni przeciwko odradzającemu się faszyzmowi

Po raz kolejny zjednoczymy się w globalnym dniu protestu ? w sobotę, 20 marca 2021 ? z okazji ustanowionego przez ONZ Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową. W szeregu krajów będziemy podejmować działania spod znaku #WorldAgainstRacism przeciwko wszelkim prze- jawom rasizmu, islamofobii i antysemityzmu, w ramach sprzeciwu wobec rasistowskiej polityki czynienia kozłów ofiarnych z uchodźców, migrantów i społeczności romskich, jak i by wyrazić solidarność z ruchem #BlackLivesMatter. Antyrasiści podkreślą zna- czenie naszej jedności w obliczu podziałów, naciskając, że musimy działać wspólnie, by rzucić wyzwanie zagrożeniom rasistowskim populizmem, skrajną prawicą i faszyzmem.

Pandemia Covid-19 ? w połączeniu z porażką rządów w zapewnieniu odpowiedniej ochrony dla ludności i widmem pokłosia znaczącego załamania gospodarki ? stworzyła sytuację, w której mogą się rozwijać najbardziej odrażające formy rasizmu. Nieproporcjonalny wpływ wirusa na społeczności czarne i mniejszości etnicznych, odzwierciedlony w rażąco nieproporcjonalnej liczbie zgonów w tych społecznościach, to jedno z głównych oblicz pandemii. Istnieje ryzyko, że w związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19 obozy dla uchodźców staną się śmiertelnymi pułapkami.

Jednocześnie ruch #BlackLivesMatter obnażył głębokie pokłady zinstytucjonalizowanego rasizmu i stał się iskrą dla odpowiedzi w postaci globalnego ruchu antyrasistowskiego. Ten największy w historii walki z dyskryminacją rasową i obejmujący cały świat ruch poprzedził klęskę Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, w listopadzie 2019 r.

W niektórych krajach partie i organizacje faszystowskie i skrajnie prawicowe usiłują opierać swój wzrost na mobilizacji środowisk zaprzeczających istnieniu Covid-19. Teorie spiskowe są paliwem dla uprzedzeń rasowych i antysemityzmu.

Jak pokazały ruchy antyrasistowskie i antyfaszystowskie w Grecji (pokonanie i wysyłanie do więzienia faszystów ze Złotego Świtu) i w Austrii (doprowadzenie do ogromnego spadku poparcia dla Wolnościowej Partii Austrii), kluczem do odparcia zagrożenia ze strony faszystów i skrajnej prawicy jest prowadzenie masowych, szerokich, zjednoczonych kampanii w celu zdemaskowania, stawienia oporu i pokonania rasizmu, faszyzmu i skrajnej prawicy.

W sobotę, 20 marca 2021 organizujemy na całym świecie wiele (prowadzonych bezpiecznie i z zachowaniem dystansu społecznego) demonstracji i innych akcji protestacyjnych, które mogą pokazać naszą jedność oraz rozwinąć i budować ruch antyrasistowski, który jest tak istotny z punktu widzenia przeciwstawienia się wszelkim przejawom rasizmu, islamofobii i antysemityzmu oraz powstrzymania odradzania się faszyzmu i skrajnej prawicy.

Wśród ruchów, które dotychczas podpisały apel znajduje się koalicja Zjednoczeni Przeciw Rasizmowi w Polsce.

ZPR łączy grupy współpracujące z uchodźcami i migrantami, organizacje wyznaniowe, dzia- łaczy antyfaszystowskich, związkowców, studentów, ugrupowania LGBT+, partie lewicowe.

Apel aktualnie podpisały koalicje antyrasistowskie i antyfaszystowskie z: Belgii, Brytanii, Danii, Grecji, Katalonii, Niemiec, Norwegii, USA.

Kontakt z koalicją Zjednoczeni Przeciw Rasizmowi:

zpr.antyrasizm@gmail.com

Tags:

Category: Gazeta - styczeń 2021

Comments are closed.