200-lecie urodzin ? Engels wciąż aktualny

| 1 grudnia 2020
Fryderyk Engels
Fryderyk Engels

28 listopada to 200 rocznica urodzin Fryderyka Engelsa, jednego z najwybitniejszych rewolucyjnych myślicieli w historii. Warto przypomnieć, że był nie tylko teoretykiem, ale i praktykiem, czynnie angażującym się w ruchy rewolucyjne swoich czasów.

Pamiętajmy także, że marksizm, komunizm, czy socjalizm Engelsa, jego walka o społeczeństwo jako samorządną wspólnotę wolnych i równych ludzi, daleki był od fetyszyzacji państwa typowej dla późniejszych samozwańczych ?marksizmów?, ?komunizmów? czy ?socjalizmów? w wersji stalinizmu czy socjaldemokracji.

Oddajmy więc głos Engelsowi:

?Co się zaś tyczy nowoczesnego państwa, to jest ono tylko organizacją, którą stwarza sobie społeczeństwo burżuazyjne celem uchronienia ogólnych zewnętrznych warunków kapitalistycznego sposobu produkcji przed zamachami zarówno ze strony robotników, jak ze strony poszczególnych kapitalistów. Nowoczesne państwo jest bez względu na swoją formę machiną w istocie swej kapitalistyczną, państwem kapitalistów, idealnym kapitalistą zbiorowym. Im więcej sił wytwórczych przejmuje ono na swoją własność, w tym większym stopniu staje się rzeczywistym kapitalistą zbiorowym, tym więcej obywateli wyzyskuje. Robotnicy pozostają robotnikami najemnymi, proletariuszami. Stosunki kapitalistyczne nie zostają zniesione, przeciwnie, zaostrzają się do ostatecznych granic. Ale doszedłszy do tych granic, zmieniają się w swoje przeciwieństwo. Państwowa własność sił wytwórczych nie rozwiązuje konfliktu, ale kryje w sobie formalny środek, możliwość jego rozwiązania.

Rozwiązanie to może polegać tylko na faktycznym uznaniu społecznej natury nowoczesnych sił wytwórczych, czyli na uzgodnieniu sposobu produkcji, zawłaszczania i wymiany ze społecznym charakterem środków produkcji. A to się może dokonać tylko wtedy, gdy społeczeństwo jawnie i bez żadnych półśrodków ujmie w swoje ręce siły wytwórcze, które przerosły wszelki inny prócz społecznego sposób kierowania nimi.

[…]Przejęcie środków produkcji przez społeczeństwo znosi produkcję towarową, usuwając tym samym panowanie produktu nad producentami. Anarchia w produkcji społecznej ustępuje miejsca planowej, świadomej organizacji. Ustaje walka o jednostkową egzystencję. Teraz dopiero człowiek wychodzi ostatecznie, w pewnym sensie, ze świata zwierzęcego, przechodzi ze zwierzęcych warunków bytu w rzeczywiście ludzkie. […] Odtąd dopiero ludzie z pełną świadomością będą tworzyli własną historię, odtąd dopiero uruchamiane przez nich przyczyny społeczne będą też przeważnie i w coraz większej mierze powodować zamierzone przez nich skutki. Jest to skok ludzkości z królestwa konieczności w królestwo wolności.?

Fryderyk Engels

Anty-Düring, 1878 r.

Tags:

Category: Gazeta - grudzień 2020

Comments are closed.