Nie dla wojny we wschodniej części Morza Śródziemnego!

| 1 października 2020
Flaga pokoju

Nie dla wojny
Żądamy pokoju we wschodniej części Morza Śródziemnego!
Nie dla brudnej energii
Tak dla energii słonecznej i wiatrowej w basenie Morza Śródziemnego

Między państwami regionu narasta napięcie w związku z poszukiwaniami gazu ziemnego we wschodniej części Morza Śródziemnego i planami budowy gazociągu do transportu tego gazu do Europy.

Umowa gazowa podpisana przez Izrael, Cypr i Grecję jest wspierana przez Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Francję. Kwestie zwierzchności nad morzami oraz traktaty o granicach morskich między Turcją-Libią oraz Egiptem-Grecją wywołują napięcia i zwiększają zagrożenie konfliktem zbrojnym na tych terenach.

Imperialne mocarstwa, takie jak USA czy UE z Francją i Niemcami na czele, zaczęły dyplomatyczne gierki mające na celu stworzyć „rozwiązanie” zarówno dla konfliktów w regionie, jak i dla wojny w Libii.

To, co widzimy we wschodniej części Morza Śródziemnego, jest odbiciem kryzysu hegemonii imperializmu. Wszystkie rządy forsują własne interesy gospodarcze, polityczne i wojskowe. Pęknięcia między dużymi mocarstwami umożliwiają mniejszym mocarstwom próby stworzenia sobie pola manewru. Kryzys kapitalizmu stwarza niezwykle niebezpieczne sytuacje, w których konkurujące ze sobą klasy rządzące mogą wciągnąć miliony pracowników w zabójcze bagno wojny.

Zyski, jakie firmy energetyczne uzyskają z ropy i gazu, nie trafią do kieszeni pracowników. Brudna polityka energetyczna pogłębia kryzys klimatyczny i zagraża przyszłości naszej planety. Te same rządy, które odmawiają inwestowania w czystą energię i podjęcia niezbędnych kroków w kontekście zmian klimatu, doprowadziły mieszkańców tego regionu na skraj wojny.

Jesteśmy przeciwko wojnom – przynoszą one tylko głód, nędzę i zniszczenie. Sprzeciwiamy się polityce wykorzystującej napięcie militarne do budowania nacjonalizmów. Sprzeciwiamy się rasistowskim kampaniom godzącym w uchodźców. Uchodźcy są ofiarami wojen i biedy – my mówimy, że są mile widziani.

Tym, czego potrzebujemy, aby rozładować powstałe napięcia, jest międzynarodowa solidarność między pracownikami wszystkich krajów, a nie „dyplomacja” wielkich imperialistycznych mocarstw. Należy natych- miast zatrzymać ciąg zdarzeń: napięcia – konflikt – operacje militarne – zagrażające sobie nawzajem okręty wojenne.

W każdym kraju próbuje się zmusić pracowników do zapłacenia rachunku za pogłębiający się kryzys gospodarczy. Co więcej, spustoszenia i zniszczenia spowodowane kryzysem ekologicznym w największym stopniu dotykają najuboższych. Podczas gdy kryzys pandemiczny obnaża niegodziwość i niesprawiedliwość kapitalizmu jako systemu, kapitaliści usiłują zmusić pracowników do zapłaty za pandemię.

W obliczu tych wszystkich problemów nikt z nas nie ma żadnego interesu w konflikcie zbrojnym. Pracownicy i ubodzy w każdym kraju mają wspólny interes w walce z systemem, który rodzi biedę, rasizm i wojny. Demonstracje na ulicach Bejrutu pokazały, że duch Arabskiej Wiosny jest nadal obecny i inspiruje nas wszystkich. Demonstracje solidarności z uchodźcami, które odbywają się w wielkich miastach Europy pokazują, że nie jesteśmy osamotnieni w tej walce. Zjednoczeni możemy wygrać.

– Nie dla wojny! Chcemy pokoju! Wszyscy ludzie w regionie są siostrami i braćmi.

– Podżegacze wojenni prowadzą kampanie rasizmu i nacjonalizmu. Nie dla rasizmu i nacjonalizmu!

– Wszystkie kraje muszą zaprzestać poszukiwań gazu ziemnego i operacji wojskowych we wschodniej części Morza Śródziemnego!

– Węgiel, gaz i ropa powinny pozostać pod ziemią!

My, organizacje członkowskie Nurtu Międzynarodowego Socjalizmu w regionie wschodniej części Morza Śródziemnego, deklarujemy, że podwoimy nasze wysiłki na rzecz podniesienia sztandaru socjalizmu i pokoju w skali międzynarodowej.

Rewolucyjna Socjalistyczna Partia Pracownicza (Turcja)
Socjalistyczna Partia Pracownicza (Grecja)
Solidarność Pracownicza (Cypr)
Rewolucyjni Socjaliści (Egipt)
Nurt Lewicy Rewolucyjnej (Syria)

Tłumaczył Piotr Wiśniewski

(IST jest nurtem, przy którym jest afiliowana Pracownicza Demokracja).

Category: Gazeta - październik 2020, Gazeta - październik 2020 - 2cd.

Comments are closed.