Pielęgniarki i położne: ?Z niewolnika nie ma pracownika?

| 1 maja 2020
Protestująca pielęgniarka
health, medicine and pandemic concept – young female doctor or nurse wearing face protective mask for protection from virus disease and hat showing stop sign over grey background

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w komunikacie z 23 kwietnia skrytykował nowelizację tzw. ustawy o COVID-19 z dnia 18 kwietnia 2020 r.

Zapisy tej nowelizacji są skandaliczne. Zmieniają bez żadnych konsultacji ze stroną społeczną warunki pracy pielęgniarek i położnych, które

* będą zmuszone do pracy w zmienionych grafikach,

* będą mogły otrzymać nieograniczone w czasie polecenia pracy w godzinach nadliczbowych,

* będą mogły być zmuszone do pozostawania w ciągłej gotowości do świadczenia pracy na każde wezwanie ? zarówno w zakładzie pracy, jak w każdym innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

* będą mogły zostać zamknięte na terenie podmiotu leczniczego z poleceniem odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, co oznacza odcięcie od kontaktów z rodziną i bliskimi,

*nie będą mogły korzystać z urlopów wypoczynkowych, w tym urlopów na żądanie.

Ponadto, nowelizacja nie przewiduje żadnych ekwiwalentów i rekompensat finansowych, bowiem nie nakłada na pracodawców żadnych obowiązków wypłacania lub zwiększenia wynagrodzenia za obostrzenia i utrudnienia związane z ciężką pracą na pierwszej linii walki z epidemią.

Jest to dewastacja praw i wolności obywatelskich tych grup zawodowych, a przepisy są zbliżone do tych o tymczasowym aresztowaniu. ?Z NIEWOLNIKA NIE MA PRACOWNIKA?! ? piszą oburzone pielęgniarki.

Pamiętajmy o pielęgniarkach i o ich ciężkiej pracy. Ich protest powinny solidarnościowo wesprzeć inne związki i grupy zawodowe.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta ? maj 2020

Comments are closed.