Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 marca 2020

Tramwaje Elbląskie
Strajkują o podwyżki

Od 17 lutego trwa w Elblągu strajk komunikacji tramwajowej. Motorniczowie i pracownicy techniczni zastrajkowali, by wymóc na dyrekcji realizację postulatów zgłaszanych przez reprezentujące ich związki zawodowe. Do strajku przystąpiło około 60 osób ze 140, a jaka jest ich determinacja widać po tym, że w momencie pisania tego tekstu strajkowali już przez 12 dni.

Związki żądają 500 zł podwyżki oraz wycofania się z porozumienia dotyczącego zwiększonej liczby nadgodzin (obecnie limit ten wynosi 384 godzin rocznie). Pracodawca proponuje zaledwie 100 złotych.


Vive Textile Recycling w Kielcach
Spontaniczny strajk o godność

W firmie zajmującej się recyklingiem tekstyliów 10 lutego na pierwszej zmianie część pracowników przerwała pracę, protestując w ten sposób przeciwko obniżaniu pensji przez pracodawcę i przeciwko łamaniu praw pracowniczych. Nowy dyrektor wprowadził nowe zasady premiowania, co skutkowało obniżeniem wynagrodzeń ? dla większości pracowników o od 300 do 500 złotych. Ponadto w sortowni panują bardzo ciężkie warunki pracy, w ogromnym smrodzie i cały czas w pośpiechu. Pracownicy chcą też, by w zakładzie powstały związki zawodowe.


Fizjoterapeuci
Wznawiają walkę o godziwe wynagrodzenia

W siedzibie OPZZ w Warszawie 14 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządów Krajowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii ? OZZPF, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego ?Fizjoterapia?, KZZ Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.

Rozmawiano na temat wspólnego działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej fizjoterapeutów i pracowników laboratoriów medycznych. Chodzi m.in. o przygotowanie wspólnych protestów i udzielanie sobie wzajemnego poparcia w różnych akcjach.

Fizjoterapeuci domagają się przede wszystkim podwyżki o 1200 złotych, dlatego planują wchodzić w spory zbiorowe z dyrektorami szpitali, w których takich podwyżek nie było. Natomiast na wiosnę w Warszawie ma stanąć ?białe miasteczko?.


Szpital w Rybniku
Rozmowy o podwyżkach po 12-godzinnym strajku

21 lutego, po negocjacjach z dyrekcją i marszałkiem województwa, związkowcy z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku ogłosili decyzję o zawieszeniu bezterminowego strajku, który miał się rozpocząć 24 lutego. Pracownicy rybnickiego szpitala domagają się podwyżek ? w sumie o 750 złotych dla każdego pracownika. Część tej kwoty, to wyrównanie związane ze wzrostem płacy minimalnej. W tej sprawie 3 lutego w szpitalu odbył się dwunastogodzinny strajk ostrzegawczy, w którym wzięło udział ponad 700 pracowników. Po akcji protestacyjnej znalazły się pieniądze na podwyżki dla personelu.

Jak powiedziała reprezentantka związków zawodowych suma jest niewystarczająca by spełnić wszystkie żądania, zatem podpisanie porozumienia między związkami a dyrekcją szpitala nie jest jeszcze przesądzone.


Pracownicy oświaty ? Szczecin
Pikieta w miesięcznicę strajku

Około dwustu nauczycieli i pracowników oświaty z województwa zachodniopomorskiego oraz innych województw pikietowało w sobotę 10 lutego przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim.

Manifestacja zorganizowana przez ZNP miała z jednej strony przypomnieć o strajku, który nauczyciele rozpoczęli 8 kwietnia 2019 roku i który był jednym z największych i najdłużej trwających strajków w historii oświaty. Z drugiej strony była też okazją wygłoszenia postulatów środowiska nauczycielskiego i pracowników oświaty. To m.in. system wynagradzania wypłacany z budżetu państwa, nowe rozwiązania dotyczące awansów zawodowych, oceny pracy i czasu pracy, oraz wprowadzenie nowego systemu finansowania oświaty. Protestowano tez przeciwko przepisom obowiązującym od 1 września 2019, nakazującym zgłaszać każde niewłaściwe zachowanie nauczyciela do sądu dyscyplinarnego.


Kaufland
Związkowcy zapowiadają referendum strajkowe

Wolny Związek Zawodowy ?Jedność Pracownicza? z sieci Kaufland domaga się podwyżek płac dla załogi. Związkowcy chcą, aby pensje pracowników wzrosły średnio o 800 zł. Spór zbiorowy na tle płacowym ciągnie się już od września 2019 r.. W trakcie negocjacji padła ze strony pracodawcy deklaracja podniesienia wynagrodzeń od marca 2020 r., jednak bez określenia, o jakie kwoty chodzi. Z tego powodu związkowcy zdecydowali o zorganizowaniu referendum strajkowego.


Solaris Bus & Coach
Związkowcy będą wspólnie walczyć o podwyżki

Dwa związki zawodowe z firmy Solaris ? Solidarność i OPZZ Konfederacja Pracy ? postanowiły połączyć siły w walce o lepsze zarobki dla załogi. Do tej pory związki negocjowały oddzielnie z zarządem firmy, jednak mimo wielomiesięcznych rozmów pracodawca nie przedstawił oferty, która byłaby do zaakceptowania. Jest ona ciągle zbyt niska w porównaniu do ciężkości wykonywanej pracy. Dlatego związki podjęły decyzję o działaniu razem. Na początek rozpoczęły akcję protestacyjną polegającą na oflagowaniu bram wjazdowych do zakładów Solarisa w Bolechowie, Środzie i Kijowie.


International Paper ? Kwidzyn
Pikietujący żądają podwyżek

19.02.20 Pikieta pracowników International Paper w Kwizdynie.

19 lutego ponad 400 osób zebrało się na pikiecie pod bramą główną kwidzyńskiego zakładu. Organizatorem protestu były 3 organizacje związkowe działające na terenie firmy: Międzyzakładowa Komisja NSZZ Solidarność IP Kwidzyn, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników IP Kwidzyn oraz Związek Inżynierów i Techników IP Kwidzyn. Związki żądają podwyżki płac o 415 zł, pracodawca oferuje tylko 206 zł. Stąd decyzja o zorganizowaniu protestu przed zakładem, który miał za zadanie przekonać pracodawcę o determinacji załogi. Związkowcy zapowiedzieli też, że jeśli pikieta nie odniesie oczekiwanych skutków, następne będą o wiele liczniejsze.


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Płacowy spór zbiorowy: chcemy wzrostu płac

Pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mają dość głodowych pensji. Prawie 1/3 pracowników merytorycznych KRUS zarabia 2600 zł brutto. Są to często osoby z wyższym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ostatnia regulacja wynagrodzeń miała miejsce w 2009 r., w latach 2009 ? 2015 nie było żadnych podwyżek, dopiero w 2016 nastąpiła 5% podwyżka. Od 16 lipca 2019 trwa spór zbiorowy między wszystkimi organizacjami związkowymi działającymi w Kasie a Centralą KRUS. Związki żądają podniesienia wynagrodzeń zasadniczych pracowników o 1000 zł na etat z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.

Po nieudanych negocjacjach we wrześniu został podpisany protokół rozbieżności, jednocześnie pracodawca oświadczył, że uzyskał zapewnienie o zwiększeniu w 2020 r. funduszu wynagrodzeń KRUS o 10% w stosunku do roku 2019.

Obecnie trwają mediacje. Jednak na pierwszym spotkaniu mediacyjnym, które odbyło się 18 lutego, pracodawca stwierdził, że nie dysponuje kwotą funduszu wynagrodzeń wynikającej z ustawy budżetowej, ponieważ ustawa ta nie została jeszcze podpisana przez Prezydenta RP. W ten sposób realizacja słusznych żądań pracowników KRUS znowu się opóźnia. Związki powinny ogłosić strajk, żeby zmusić biurokrację państwową do szybszego podejmowania decyzji.


Volkswagen Poznań
Spór zbiorowy o lepsze warunki pracy

Zrzeszający ponad 500 pracowników poznańskiego Volkswagena związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza pozostaje w sporze zbiorowym z pracodawcą. Związek domaga się zwolnienia tempa pracy, zniesienia obowiązku pracy w sobotnie popołudnia, powrotu do miesięcznego rozliczania czasu pracy i równego traktowania wszystkich organizacji związkowych. Obecnie trwają rokowania związkowców i zarządu Volkswagena dotyczące wysuniętych żądań. Jeśli nie zakończą się porozumieniem, może dojść nawet do strajku. Inicjatywa Pracownicza zapowiada przeprowadzenie referendum w tej sprawie.


Kierowcy MPK Łódź
Związkowcy żądają podwyżki

W MPK Łódź trwa spór zbiorowy pomiędzy zarządem miejskiej spółki a ośmioma związkami zawodowymi. Związkowcy domagają się wzrostu płac pracowników administracji o 500 zł brutto oraz o 3 zł na godzinę na stanowiskach robotniczych (kierowcy, motorniczowie, torowcy itd.). Na początku lutego zostało przeprowadzone referendum strajkowe, w którym 70 procent załogi opowiedziało się za strajkiem. Ponieważ władze miasta na spotkaniu mediacyjnym ?ostatniej szansy? 13 lutego oznajmiły, że nie są w stanie spełnić żądań płacowych pracowników MPK, związki zapowiedziały dwugodzinny strajk ostrzegawczy.


GOPS Wierzbica
Protest w obronie praw związkowych

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wznowiła spór zbiorowy z 2016 roku z kierowniczką miejscowego ośrodka pomocy społecznej. Wtedy Federacja zarzucała kierownictwu placówki łamanie praw związkowych i wolności związkowych, np. bezprawne zwolnienie z pracy strajkujących pracowników. Te decyzje zostały cofnięte wyrokiem Sądu Najwyższego, ale w GOPS dalej utrudnia się działalność związkową. Stąd decyzja o odwieszeniu sporu zbiorowego. Jest on obecnie na etapie mediacji, przy głównych drogach Wierzbicy stanął też billboard i baner protestacyjny.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - marzec 2020, Gazeta - marzec 2020 - cd.

Comments are closed.