Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 stycznia 2020

Huta Pokój ? Ruda Śląska
Okupacja i protest

Związkowcy z Huty Pokój od 3 do 7 grudnia prowadzili akcję protestacyjną w siedzibie katowickiego Węglokoksu, jednego z udziałowców huty. Do protestu i głodówki przystąpiło ośmiu związkowców z Solidarności oraz związku Sierpień 80.

Protestujący domagali się realizacji porozumienia z września tego roku między hutą, Węglokoksem i związkami zawodowymi, które zakładało m.in. przekształcenia wewnętrzne i częściowe oddłużenie przedsiębiorstwa wobec Węglokoksu, co dałoby szansę na uratowanie produkcji i miejsc pracy w hucie. Huta Pokój i związane z nią spółki są winne Węglokoksowi blisko 180 mln złotych. Protestujących związkowców wspierali ich koledzy, którzy 6 grudnia przed bramą Huty Pokój zebrali się w liczbie około 200 osób, domagając się ratowania przedsiębiorstwa.

Okupacja zakończyła się podpisaniem porozumienia między związkowcami a zarządami huty i Węglokoksu. Według prezesa Węglokoksu zapisy porozumienia gwarantują dalszą działalność produkcyjną Huty Pokój i utrzymanie miejsc pracy w rudzkiej spółce.


Opel ? Gliwice
Masówki w obronie miejsc pracy

Związkowcy z Opla zorganizowali 13 grudnia masówki załogi. W ten sposób pracownicy i reprezentująca ich Solidarność chcieli zamanifestować sprzeciw wobec działań zarządu koncernu PSA ? właściciela marki Opel. Koncern podjął decyzję o zmianie profilu produkcyjnego fabryki w Gliwicach, co wiąże się z powstaniem nowej spółki PSA MP i transferem do niej pracowników. Pracownicy nie chcą zmieniać pracodawcy z Opel Manufacturing Poland na PSA MP. Obawiają się, że będą zmuszeni przejść na inny, mniej korzystny system pracy np. czterobrygadowy (to oznacza pracę w weekendy, inaczej niż do tej pory), natomiast ich wynagrodzenie pozostanie na takim samym poziomie. Solidarność domaga się gwarancji pracy i utrzymania dotychczasowych warunków zatrudnienia.


Kontrolerzy Lotów ? Okęcie
Protest na wieży lotniska

2 grudnia doszło do przerwania pracy i okupacji wieży kontroli lotów na warszawskim lotnisku Chopina. Przyczyną protestu była próba nieuzasadnionego zwolnienia przewodniczącego Związku Zawodowego Kontrolerów Warszawa Marcina Jaracza. Usiłowano wręczyć mu wypowiedzenie, gdy przyszedł do pracy. W obronie przewodniczącego stanęli wszyscy jego koledzy i koleżanki z wieży, którzy zebrali się na wieży i przerwali pracę.

Konflikt między kontrolerami wieżowymi ruchu lotniczego a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (pracodawcą) trwa od września 2019 roku. Zaczął się od zmiany regulaminu pracy i powołania nowego kierownika wieży, który, owszem, jest kontrolerem, ale o innej specjalizacji.

Praca na wieży kontroli lotów jest pracą niezwykle stresującą, wymagającą określonych predyspozycji psychicznych, fizycznych i ogromnego doświadczenia zawodowego. Jak mówią kontrolerzy, nowy kierownik narzucony przez PAŻP nie ma wystarczającego doświadczenia w tym konkretnym zakresie, a zmiana systemu pracy nie gwarantuje odpowiednio długiego czasu wypoczynku. Gdy w proteście przeciwko nieprawidłowościom, mogącym w konsekwencji spowodować obniżenie bezpieczeństwa lotów, wszyscy funkcyjni pracownicy (33 osoby) złożyli oświadczenia o rezygnacji z funkcji dodatkowych (oznacza to przejście do pracy jjako zwykły kontroler), ich pracodawca skwapliwie wykorzystał to dla zastraszenia pracowników i potraktował je jako wypowiedzenia umów o pracę. Konsekwencją wypowiedzeń jest sytuacja, że 1 marca do pracy stawi się mniej niż połowa całego zespołu warszawskiej wieży.

Nieodpowiedzialne działanie PAŻP może doprowadzić do poważnego zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów, uważają związkowcy z ZZKW i usiłują zainteresować sprawą różne instytucje np. Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Jednak jak na razie nie zajęła ona żadnego stanowiska. Ministerstwo Infrastruktury odłożyło spotkanie w tej sprawie.

Walczących o swoje prawa i bezpieczeństwo pasażerów kontrolerów wsparła za to zrzeszająca związki kontrolerskie w Unii Europejskiej ATCEUC.


NexoTech S.A.
Możliwe referendum strajkowe

Dopiero 18 grudnia zakończyły się mediacje w ramach sporu zbiorowego prowadzonego przez OMPT NSZZ ?Solidarność? z pracodawcą. Spór dotyczy żądań zgłoszonych 13 lutego 2019 roku, czyli podwyżek wynagrodzeń wszystkich pracowników spółki o 650 zł (ok. 23%), z wyrównaniem od 1 stycznia 2019, uzgodnienia systemu motywacyjnego i premii regulaminowej.

Ponieważ propozycje pracodawcy daleko odbiegały od oczekiwań pracowników mediacje zakończono protokołem rozbieżności. To daje możliwość związkowi przeprowadzenia referendum strajkowego. Planowany termin rozpoczęcia referendum w sprawie wzrostu wynagrodzeń o 650 zł to początek stycznia 2020 r.


Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy
Szykuje się kolejny spór zbiorowy

Pielęgniarki zarzucają dyrekcji szpitala nierealizowanie ustaleń, jakie były zawarte w porozumieniu z 2018 r. Choć sprawa trafiła do sądu pracy, który orzekł, że szpital powinien wypłacić podwyżki ustalone w porozumieniu, podwyżek nie ma. Dlatego pielęgniarki po raz kolejny wystosowały swoje postulaty. Jest ich w sumie dziewięć, głównie płacowych. Żądają też zniesienia jednoosobowych dyżurów pielęgniarskich i zapowiadają wejście w spór zbiorowy.


Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
Pielęgniarki gotowe na strajk

W największym szpitalu w Rzeszowie trwa konflikt między pielęgniarkami a dyrekcją. Związki przedstawiły w grudniu szereg postulatów dotyczących poprawy wynagrodzeń, opracowania systemu nagród i wdrożenia procedur antymobbingowych. Zakładowe organizacje grożą wszczęciem sporu zbiorowego i strajkiem.


Zakłady Azotowe ? Puławy
Związkowcy ogłosili pogotowie strajkowe

Zakłady Azotowe Puławy - pogotowie strajkowe.

Solidarność i Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego, dwie największe organizacje związkowe w puławskich Azotach, weszły w spór zbiorowy z zarządem koncernu. Na bramie Zakładów Azotowych zawieszono baner z napisem ?Pogotowie Strajkowe?. Związek żąda, by nagrody świąteczne były wypłacane z uwzględnieniem zysków spółki, czyli wyższe niż chce pracodawca. Związkowcy chcą też ograniczenia kosztów licencyjnych za nowe znaki towarowe ponoszone na rzecz Grupy Azoty S.A., właściciela puławskich Azotów. Według związkowców wynoszą one dziesiątki milionów złotych, a nie wpływają na wzrost sprzedaży. Zarząd zamiast wypłacić odpowiednio wysokie nagrody z zysku przedsiębiorstwa, wyprowadza pieniądze do spółki nadrzędnej ? mówią związkowcy.


MPK ? Wrocław
Związkowcy żądają podwyżek ? grożą strajkiem

Trzy związki zawodowe działające we wrocławskim MPK walczą o podwyżki wynagrodzeń dla załogi. Ich postulat to minimum po 4 tysiące wynagrodzenia dla kierowców i motorniczych oraz po 400 zł podwyżki dla pozostałych pracowników. Negocjacje płacowe trwają od jesieni. Związkowcy są zdeterminowani, by doprowadzić do wzrostu płac w spółce, zwłaszcza że w innych miastach Polski (Gdańsk Łódź, Poznań, Warszawa) średnie wynagrodzenie pracowników firm komunikacyjnych jest wyższe.

Oliwy do ognia dolał sam prezes spółki, który na spotkaniu negocjacyjnym 6 grudnia próbował narzucić związkom swoją wersję ?porozumienia?. Był w nim zapis, że wszyscy pracownicy dostana podwyżkę o 200 zł brutto od 1 lutego 2020 i to pod warunkiem wyrzeczenia się strony związkowej z walki o podniesienie w przyszłym roku płac pracowników ponad tę kwotę.
Teraz związki szykują się do sporu zbiorowego i nie wykluczają strajku.


Urząd Miasta ? Wrocław
Spór o podwyżki w magistracie

Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia jest w sporze zbiorowym z wrocławskim magistratem. Pozostałe organizacje związkowe (10) zgodziły się na podwyżki w wysokości średnio 250 złotych, natomiast ZZPUMW chce podwyżek wynoszących średnio 500 zł i ograniczenia wysokości nagród dla kierownictwa urzędu miejskiego. Związkowcy uważają, że pieniądze na wysokie nagrody dla niektórych urzędników powinni zostać przeznaczone na podwyżki.


Europejski Fundusz Leasingowy
Grożą strajkiem

Związkowcy ze Związku Zawodowego Pracowników Instytucji Finansowych rozpoczęli spór zbiorowy z zarządem. Przedmiotem sporu jest system motywacyjny wprowadzony w 2018 roku, który jest niejasny i niesprawiedliwy. Związkowcy nie wykluczają strajku.


PGG ? górnicy
Trwa spór zbiorowy

W piątek 29 listopada zakończyła się trzydniowa okupacja siedziby Polskiej Grupy Górniczej, prowadzona przez przedstawicieli 9 spośród 13 reprezentatywnych związków zawodowych działających w tej spółce. Był to kolejny etap konfliktu płacowego, który trwa od września tego roku. Od 20 listopada w PPG trwa spór zbiorowy. Związki żądają 12-procentowej podwyżki płac w przyszłym roku i przedłużenia zapisów porozumienia z kwietnia 2018 r. Porozumienie, które obowiązuje do końca 2019 roku, gwarantuje m.in. dopłaty do dniówek w wysokości od 18 do 32 zł, czyli ok. 450 zł miesięcznie na rękę.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - styczeń 2020, Gazeta - styczeń 2020 - cd.

Comments are closed.