Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 listopada 2019

ZNP ? oświata

Strajk włoski nie wystarczy. Związkowcy wyjdą na ulice Krakowa, Gdańska i Katowic

Zgodnie z tym, co zapowiadał Związek Nauczycielstwa Polskiego, w szkołach, 22 października, rozpoczął się strajk włoski. Ma on polegać na powstrzymywaniu się od wykonywania pozastatutowych zadań w szkole, przedszkolu lub placówce.

To dalszy ciąg walki o lepsze warunki pracy, w tym o godziwe wynagrodzenia. Decyzję o tej formie, czyli strajku włoskim, ZNP podjęło na podstawie ankiety przeprowadzonej we wrześniu wśród pracowników wszystkich typów szkół, placówek oświatowych i przedszkoli będących i niebędących członkami związku. W ankiecie, co drugi respondent był za kontynuowaniem protestu, a ponad połowa ankietowanych opowiedziała się strajkiem włoskim.

Jednak część nauczycieli uważa, że taka forma protestu nie przebije się do opinii publicznej i nie będzie wystarczającą formą nacisku na rządzących. Dlatego w poszczególnych miastach Polski (Kraków, Gdańsk, Katowice i inne) w każdy ósmy dzień miesiąca zapowiadane są demonstracje nauczycielskie. Prezes małopolskiego ZNP Arkadiusz Boroń oznajmił, że 8 listopada nauczyciele wyjdą na ulice Krakowa. Powiedział też: ?Protest włoski to za mało?.

?Duże manifestacje nauczycieli, przypominające, że wciąż walczymy o swoje, muszą się odbywać, byśmy nie zostali zbagatelizowani Rozmawiałem długo z kolegami i koleżankami o kwietniowym proteście. Wspólnie uznaliśmy, że musimy o tym strajku regularnie przypominać i będziemy to robić 8 dnia każdego miesiąca. Żaden z podnoszonych wtedy problemów nie został rozwiązany, zawiesiliśmy strajk, dlatego, że wzięto nas głodem, nie wypłacając pensji, a nie, dlatego, że coś się zmieniło na lepsze.?

To bardzo dobra postawa. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie powinien rezygnować z walki i bardziej radykalnych form protestu. Zwłaszcza, że jak sam podaje w ankiecie, którą przeprowadził, za wznowieniem strajku ogólnopolskiego odpowiedziało się 18% respondentów, a za udziałem w manifestacjach ? 22%, (ankietę w formie papierowej wypełniło 227 567 osób). To są tysiące osób, które są gotowe walczyć o swoje prawa i mogą do tej walki zachęcić innych.

Największa po 1989 roku akcja strajkowa w polskich szkołach i przedszkolach publicznych rozpoczęła się 8 kwietnia 2019 roku. Środowisko nauczycielskie domagało się podwyżek wynagrodzeń, ale nie doszło do porozumienia ze stroną rządową, które podpisali jedynie przedstawiciele sekcji oświatowej „Solidarności”. Strajk, podczas którego od wykonywania codziennych obowiązków w placówkach publicznych powstrzymało się ok. 15 tys. nauczycieli, został zawieszony 27 kwietnia.


Komunikacja miejska ? Ostróda
Protest związków i mieszkańców

08.10.2019 Ostróda. Protest związkowców i mieszkańców.

Związki zawodowe OPZZ i „Solidarność” w dniu 8 października zorganizowały demonstrację w proteście przeciwko pozbawieniu mieszkańców gminy i miasta Ostróda komunikacji miejskiej.

Z powodu braku porozumienia pomiędzy burmistrzem miasta a wójtem gminy od 9 września w regionie nie funkcjonuje transport publiczny. To ogromne utrudnienie dla mieszkańców, którzy nie mogą dojechać do pracy i szkół. Związkowcy z Zakładu Mięsnego Morliny, którzy także znaleźli się w tej ciężkiej sytuacji, w ulicznym proteście demonstrowali swoje niezadowolenie z nieudolności władz. Do działaczy związkowych dołączyli również mieszkańcy.


Tramwajarze Elbląg
Spór o płace

Pracownicy miejskiej spółki Tramwaje Elbląskie walczą o podwyżki wynagrodzeń. Od 15 sierpnia pozostają w sporze zbiorowym ze swoim pracodawcą.

Oprócz podniesienia płac domagają się wycofania się dyrekcji z niedogodnego dla pracowników systemu nadgodzin. Pierwsze negocjacje, które odbyły się dopiero 26 września, zakończyły się fiaskiem, ponieważ proponowane przez pracodawcę podwyżki były stanowczo za niskie.


DCT Gdańsk
Pikieta dokerów

Gdańscy i gdyńscy dokerzy z NSZZ ?Solidarność? 24 września zebrali się na pikiecie przed wejściem do biurowca DCT Gdańsk SA. Domagali się respektowania przepisów BHP i ograniczenia zatrudnienia poprzez agencje pracy tymczasowej. Pikietę zorganizowała KM NSZZ ?S? w DCT Gdańsk SA. Spotkała się ona z poparciem portowców z innych terminali i portów.

Na pikiecie podkreślano, że protest jest skierowany przeciwko regulacjom, które dopuszczają do terminali agencje pracy tymczasowej i prowadzą do nieprzestrzegania BHP. Nie jest to natomiast protest przeciwko pracownikom, często obcokrajowcom, zatrudnianym przez te firmy. To także w ich interesie leży, by firmy zatrudniające przestrzegały odpowiednich standardów BHP i prawa pracy.


Pracownicy samorządu ? Rybnik
Żądają wyższych płac

Związki działające w jednostkach podlegających pod rybnicki samorząd domagają się podwyżki płacy zasadniczej o 700 złotych brutto. W ramach procedury sporu zbiorowego pisma z tym postulatem zostały przekazane pracodawcom, teraz związki czekają na rozpoczęcie negocjacji.

Na razie żądania wysuwają związki z czterech rybnickich instytucji; Zarządu Zieleni Miejskiej, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej oraz Rybnickich Służb Komunalnych. Jednak, jak sami zaznaczają, w najbliższym czasie o podwyżki mają się upomnieć związkowcy z innych rybnickich jednostek samorządowych.


Szpital Błażka w Inowrocławiu
Gotowość strajkowa w sprawie podwyżek

W placówce trwa spór zbiorowy. Związkowcy w imieniu pracowników żądają od pracodawcy 1600 zł podwyżki wynagrodzeń, czyli tyle, ile wyniosły podwyżki dla pielęgniarek. Dyrekcja zaproponowała zaledwie 169 złotych i to pod warunkiem, że załoga odstąpi od sporu zbiorowego i zakończy pogotowie strajkowe. Związkowcy 10 października podpisali dyrektorem szpitala porozumienie kończące poprzedni spór zbiorowy. Szybko jednak rozpoczęli nowy, w którym bierze udział nie jeden, ale 4 działające na terenie szpitala związki. Związkowcy zapowiadają referendum strajkowe, strajk ostrzegawczy i liczą się z tym, że załoga zdecyduje się na strajk generalny.


Dom Pomocy Społecznej we Włocławku
Zapowiedź pikiety

Narasta spór pomiędzy władzami miasta a pracownikami Domu Pomocy Społecznej „Na Skarpie”, którzy od ubiegłego roku dopominają się o podwyżkę pensji zasadniczej.

Toczące się wiele miesięcy mediacje między ratuszem a związkiem ?Solidarność? zakończyły się fiaskiem. Związek żąda 600 zł podwyżki z wyrównaniem od stycznia. Budynek DPS-u został oflagowany, a 17 października, w ramach strajku ostrzegawczego, pracownicy na kilka godzin przerwali pracę. Zapowiadają też zaostrzenie protestu, jeżeli miasto nie spełni ich żądań płacowych.


Domy Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
Strajk włoski od listopada

Przewodnicząca NSZZ ?Solidarność” ZDPS i OW w Bydgoszczy na konferencji zorganizowanej 23 października zapowiedziała zaostrzenie sporu zbiorowego w bydgoskich DPS-ach. Od listopada pracownicy rozpoczną strajk włoski.

Spór zbiorowy „Solidarności” z dyrekcją Domów Pomocy Społecznej w Bydgoszczy trwa od marca br. Związek zawodowy domaga się podwyższenia wynagrodzeń od nowego roku o 500 zł, zwiększenia zatrudnienia i ustalenia transparentnego systemu awansowania pracowników.


Pracownicy socjalni ? Bydgoszcz
Żądają podwyżki i poprawy warunków pracy

Związki zawodowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej weszły w spór z dyrekcją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Chcą tysiąc złotych podwyżki i poprawy warunków pracy. W tej chwili płaca zasadnicza pracownika socjalnego to nieco ponad 3 tys. zł brutto. W ramach protestu oflagowane zostały budynki ośrodka, pracownicy zapowiadają, że nie cofną się przed strajkiem.


Biedronka
Referendum strajkowe przedłużone

Komisja Zakładowa NSZZ ?Solidarność? w Jeronimo Martins Polska S.A. poinformowała 26 września, że referendum strajkowe zostało przedłużone do 30 czerwca 2020 roku. Ma to związek z prowadzonym postępowaniem prokuratorskim, dotyczącym utrudniania przeprowadzenia referendum strajkowego przez kierownictwo JMP S.A.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - listopad 2019, Gazeta - listopad 2019 - cd.

Comments are closed.