Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 lutego 2019

NSZZ ?S?

Powołanie sztabu protestacyjno-strajkowego

NSZZ ?Solidarność? ogłosił, że 11 stycznia przekształcił się w sztab protestacyjno-strajkowy. Jest to realizacja uchwały z 11 grudnia zeszłego roku, w której związek przedstawił kilkanaście postulatów wobec rządu (pisaliśmy o tym w poprzednim numerze) i oczekiwał rozpoczęcia rozmów na temat ich realizacji.

Odbyło się, co prawda, spotkanie z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską, która zadeklarowała, że w najbliższym czasie poszczególni ministrowie odniosą się pisemnie do stanowiska Komisji Krajowej, jednak związek planuje dalsze działania.

Dzieje się tak, ponieważ przywódcy ?Solidarności? czują narastające niezadowolenie zwykłych związkowców w związku z pogarszającą się sytuacja społeczną. Z drugiej strony cały czas zachowują uległość wobec rządu, stąd ciągle wezwania do dialogu z rządzącymi.

----------------------------------------------------------

Auchan

Spontaniczna okupacja

Auchan - okupacja pracowników

W markecie sieci w podwarszawskich Łomiankach 23 stycznia miała miejsce spontaniczna akcja protestacyjna zorganizowana przez zakładową ?Solidarność?.

Związkowcy domagali się m.in. realnego wzrostu płac dla wszystkich pracowników, wzrostu zatrudnienia, pełnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także zaprzestania dyskryminacji za przynależność do związku zawodowego i utrudniania działalności związkowej

Protest polegał na okupowaniu jednego z pomieszczeń biurowych na terenie marketu. Wzięło w nim udział 7 osób.

Co ciekawe, bezpośrednią przyczyną tego spontanicznego protestu było uniemożliwienie uczestniczenia w spotkaniu pracowników z pracodawcą Alfreda Bujary, przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ ?Solidarność?.

----------------------------------------------------------

Biedronka

Trwa referendum strajkowe

NSZZ ?Solidarność? z sieci marketów ?Biedronka? 15 stycznia 2019 r. rozpoczęła przeprowadzanie referendum strajkowego.

Referendum musi być realizowane poza sklepami, ponieważ jego przeprowadzenie utrudnia firma Jeronimo Martins Polska ? właściciel ?Biedronki?, m. in. nie przekazując na prośbę związku imiennej listy pracowników. Jest to ewidentne łamanie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Związek domaga się poprawy warunków pracy, w szczególności zwiększenia zatrudnienia, zmniejszenia liczby zadań przypadających na jednego pracownika, poprawy BHP, skrócenia godzin pracy w dni poprzedzające dni wolne od handlu, a także podpisania porozumienia o zadaniach związków zawodowych na terenie zakładu.

Na terenie Polski funkcjonuje około 3 tys. sklepów sieci ?Biedronka?. Pracuje w nich około 67 tys. osób. Aby strajk był legalny, w referendum, które ma trwać do 30 kwietnia, musi wziąć udział 40 tys. osób. Głosowanie w sprawie strajku odbywa się w biurach regionów i oddziałów ?Solidarności?, a także dzięki ruchomym urnom ustawianym przed sklepami i biurami firmy.

----------------------------------------------------------

Opieka zdrowotna ? Lipno

Jest spór zbiorowy

Obecnie w lipnowskim szpitalu trwa spór zbiorowy między technikami radiologii a dyrekcją. Zarobki techników, bez których placówka nie byłaby w stanie prowadzić swojej działalności, kształtują się na poziomie niewiele wyższym niż najniższa krajowa. Spór rozpoczął się pod koniec grudnia i jest częścią akcji koordynowanej przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii. Technicy w całym kraju domagają się podwyżek. W niektórych placówkach pracownicy poszli na zwolnienia lekarskie.

----------------------------------------------------------

Jastrzębska Spółka Węglowa

Akcja protestacyjna

10 stycznia, podczas trwania posiedzenia Rady Nadzorczej JSW S.A., przed siedzibą spółki odbyła się pikieta protestacyjna kilkuset pracowników. W pewnym momencie kilkudziesięciu uczestników akcji weszło na salę i przerwało obrady Rady Nadzorczej.

Była to reakcja na odwołanie przez radę dwóch wiceprezesów spółki. Związki uważają, że jest to działanie na szkodę spółki i ogłosiły powołanie sztabu protestacyjno-strajkowego w celu obrony interesów spółki i obrony praw pracowniczych.

Podłożem konfliktu są naciski ze strony Ministerstwa Energii, które chce, by spółka przeznaczyła 1, 5 mld zł z tzw. Funduszu Stabilizacyjnego (utworzonego na wypadek pogorszenia koniunktury na rynku węgla) na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka.

----------------------------------------------------------

Pracownicy sądowi ? Radom

Żądają 1000 złotych podwyżki

Związek zawodowy Ad Rem, reprezentujący pracowników administracyjnych sądów, domaga się tysiąca złotych podwyżki od 1 stycznia. Obecnie związek pozostaje w sporze zbiorowym z dyrektorem Sądu Okręgowego w Radomiu.

Jednak decyzje dotyczące wynagrodzeń dla pracowników sądownictwa pozostają w kompetencjach ministra sprawiedliwości. Spotkanie w ministerstwie miało się odbyć 25 stycznia. Związkowcy zapowiadają, że w przypadku braku pozytywnych rozstrzygnięć dojdzie do zaostrzenia protestu nie tylko w sądach, ale i w prokuraturach. Mogą to być marsze protestacyjne, obanerowanie i rozwieszanie plakatów.

----------------------------------------------------------

Postęp SA ? Świebodzin

Akcja solidarnościowa

Zielonogórska ?Solidarność? rozpoczęła akcję wysyłania listów protestacyjnych do świebodzińskiej spółki, po tym jak zarząd zwolnił przewodniczącą zakładowej ?Solidarności?. Odbyło się to bezprawnie, mówi związek, i żąda przywrócenia jej do pracy. W przeciwnym przypadku związkowcy zapowiadają podjęcie kolejnych kroków.

----------------------------------------------------------

Zakłady Azotowe ?Puławy?

Spór zbiorowy o premie świąteczne

Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego przy Zakładach Azotowych ?Puławy? wszedł w spór zbiorowy z pracodawcą. Konflikt dotyczy wysokości premii świątecznych.

Zgodnie z decyzją zarządu pracownicy zakładów otrzymali przed ostatnimi świętami nagrody w wysokości 500 zł brutto. Według związkowców powinno to być 1500 złotych, zwłaszcza, że środki na wypłatę nagród w tej wysokości były zabezpieczone w funduszu płac.

Działający w zakładzie NSZZ ?Solidarność? także rozważa podjęcie działań przeciwko pracodawcy.

----------------------------------------------------------

Urząd Wojewódzki ? Lublin

Pracownicy domagają się podwyżek

Pracownicy chcą wzrostu wynagrodzeń. 7 stycznia w spór zbiorowy z pracodawcą wszedł OPZZ, z postulatem podwyżki w wysokości tysiąca złotych netto na pracownika.

To kolejny związek, który domaga się wzrostu płac w urzędzie. W czerwcu ubiegłego roku w z podobnym żądaniem w spór zbiorowy z wojewodą weszli związkowcy z NSZZ ?Solidarność?.

Inspektor, czyli urzędnik na najniższym szczeblu w służbie cywilnej, bardzo często otrzymuje najniższą pensję krajową, czyli 2250 złotych brutto.

----------------------------------------------------------

Uniwersytet Medyczny ? Lublin

Spór zbiorowy

Od września ubiegłego roku trwa spór zbiorowy między NSZZ ?Solidarność? a władzami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Związek wysunął postulaty dotyczące podwyżek wynagrodzeń i uchwalenia regulaminu wynagradzania. Chodzi m. in. o podwyższenie o 30 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników uczelni. Niestety władze uczelni nie widzą możliwości spełnienia tych żądań, ponieważ uczelnia nie ma takich środków.

----------------------------------------------------------

Technicy medyczni ? Radzyń Podlaski

Jeśli sytuacja się nie zmieni, będzie strajk

Technicy diagnostyki medycznej z radzyńskiego szpitala żądają podwyżek w wysokości 950 złotych brutto. Reprezentująca ich Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii ogłosiła przystąpienie do sporu zbiorowego z pracodawcą i nie wyklucza strajku.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - luty 2019, Gazeta - luty 2019 - cd.

Comments are closed.