Strajk w oświacie W szkołach wrze!

| 1 lutego 2019
21.04.18 Zorganizowana przez ZNP ogólnopolska manifestacja 
pracownic i pracowników oświaty pod MEN.
21.04.18 Zorganizowana przez ZNP ogólnopolska manifestacja
pracownic i pracowników oświaty pod MEN.

ZNP – przygotowania do strajku

Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda podwyżek w wysokości tysiąca złotych dla każdego nauczyciela wypłacanych od stycznia 2019 roku.

10 stycznia w Centrum Dialogu Społecznego odbyły się negocjacje, w których uczestniczyli też przedstawiciele innych związków zawodowych działających w oświacie: Forum Związ- ków Zawodowych i oświatowej „Solidarności”.

Minister Zalewska zaproponowała podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w wysokości od 121 zł do 166 zł brutto dla nauczycieli w 2019 r.

Ponieważ rozmowy ze stroną rządowa zakończyły się kompletnym fiaskiem Zarząd Główny ZNP podjął uchwałę w sprawie sporu zbiorowego, zakończonego ogólnopolskim strajkiem

Związek przedstawił, jak będą wyglądały kolejne etapy sporu. Do 8 lutego wszystkie ogniwa związkowe należące do ZNP wystąpią do pracodawców z żądaniem podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycielek i pracowników oświaty o kwotę 1 tys. zł. Dyrekcje będą miały 5 dni na odpowiedź, która będzie negatywna, ponieważ decyzje o wzroście wynagrodzeń podejmuje MEN. Takie są jednak formalne wymogi zapisane w ustawie o sporach zbiorowych. Kolejnym krokiem są mediacje. Jeśli dalej nie będzie porozumienia miedzy nauczycielami a MEN, może zapaść decyzja o strajku. Niewykluczone, że strajk odbędzie się podczas ważnych egzaminów państwowych.

„Solidarność” – Komitet Protestacyjno-Strajkowy

Oświatowa Solidarność, podobnie jak pozostałe związki działające, w oświacie; ZNP i Forum Związków Zawodowych, domaga się podwyżek płac. Konkretnie podwyżki wynagrodzeń pracowników oświaty o 15 proc. od stycznia 2019 i powiązania wynagrodzeń ze średnią w gospodarce narodowej.

Po nieudanych rozmowach z minister edukacji Zalewską, 15 stycznia, na Nadzwyczajnej Radzie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zapadła decyzja o powołaniu Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.

Już 24 stycznia przed Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła pikieta zorganizowana przez Dolnośląską Sekcję Oświaty i Wychowania „S”.

Na protest przyjechali nauczyciele z Jeleniej Góry, Głogowa, Świdnicy, Dzierżoniowa i Milicza. Przedstawiali oni postulaty dotyczące wzrostu płac i poprawy warunków pracy.

Do pracowników oświaty dołączyli przedstawiciele innych branż, domagano się też podwyżek dla pracow- ników sfery budżetowej.

Protestujący skandowali „Wiosna będzie nasza” i zapowiadali zaostrzenie akcji protestacyjnej w kwietniu.

Jedność związkowa

w Wielkopolsce przykładem dla wszystkich regionów

Nauczycielki walczą o należne im godziwe wynagrodzenie. Reprezentujące ich związki zawodowe zapo- wiadają zaostrzenie działań aż do strajku włącznie.

Ważne jest, by akcje protestacyjne podejmowane były wspólnie przez wszystkie związki. Warto stawiać na jedność w działaniu na poziomie placówek oświatowych wśród szeregowych pracowników.

Znakomitym przykładem współpracy jest Wielkopolska, gdzie nauczycielska „Solidarność” wsparła ZNP i FZZ w żądaniu 1000 zł podwyżki, a związki chcą razem wchodzić w spory zbiorowe z dyrektorami szkół. Komentując to rzeczniczka oświatowej „Solidarności” Olga Zielińska stwierdziła: „Zdecydowaliśmy, że w każdej placówce nauczyciele będą indywidualnie podejmować decyzję o tym, czy chcą przy sporze zbiorowym współpracować z innymi związkami. Nie wykluczamy, że w wielu miejscach tak się stanie.”

Najwyraźniej nacisk nauczycielek na jedność związkowych protestów przynosi efekty. Liderzy „S” powinni nie tylko zezwalać na włączanie się w spory zbiorowe w poszczególnych placówkach, ale iść ręka w rękę z żądaniami i działaniami innych związków na poziomie ogólnokrajowym.

Joanna Puszwacka i Filip Ilkowski

Tags:

Category: Gazeta - luty 2019

Comments are closed.