W szkołach mówią: ?Chcemy strajkować?

| 1 stycznia 2019
22.09.18 ZNP na ogólnokrajowej manifestacji OPZZ.
22.09.18 ZNP na ogólnokrajowej manifestacji OPZZ.

Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że najwyższa pora, by wynagrodzenia w oświacie wzrosły ? o tysiąc złotych.

Związek popiera nauczycieli, którzy chcąc wymóc poprawę warunków zatrudnienia biorą zwolnienia lekarskie. Natomiast sam związek ogłosił rozpoczęcie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty.

Na początku stycznia (08.01) mają się odbyć negocjacje płacowe z udziałem minister edukacji i partnerów społecznych. Dzień wcześniej będzie mieć miejsce posiedzenie prezydium Zarządu Głównego ZNP, na które został zaproszony premier Morawiecki, dotyczące sytuacji materialnej pracowników i wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Są to rozmowy ostatniej szansy dla rządu. Jeśli ich wynik będzie niesatysfakcjonujący, 10 stycznia ma zapaść decyzja o strajku.

ZNP zaprosił do współpracy dwa pozostałe związki zawodowe działające w oświacie ? FZZ i ?Solidarność?. Niestety jednak Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ ?S? oświadczyła, że ?nie planuje wspólnego protestu z ZNP?, a swoje ewentualne ?ostre? działania zamierza koordynować tylko z Komisją Krajową własnego związku.

To bardzo dobry moment na ogólnopolską akcję strajkową. Jak pokazują wyniki badań opinii publicznej, nauczyciele mają za sobą społeczeństwo. Za protestem ZNP opowiedziało się 61 proc. ankietowanych, z tego zdecydowane poparcie wyraziło 33 proc. osób, a ?raczej popiera” protest 28 proc. badanych. I jak wynika z sondażu, osoby popierające to przede wszystkim rodzice.

Badanie pokazuje też, że aż 61 proc. ankietowanych beneficjentów programu 500+ jest za walką nauczycieli o dodatkowe 1000 zł do pensji. Związkowcy ze wszystkich organizacji działających w oświacie powinni dążyć do maksymalnej jedności w działaniu ? do wspólnego, skutecznego strajku w walce o podwyżki.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - styczeń 2019

Comments are closed.