Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 grudnia 2018

Warbus – Wrocław

Strajk kierowców

Kierowcy autobusów z firmy Warbus 25 października rano odmówili wyjazdu na trasy. Ten strajk został spowodowany zaległościami ze strony pracodawcy w wypłatach wynagrodzeń. Argument strajkowy szybko trafił do kierownictwa firmy. Już przed godziną 15.00 tego samego dnia zaległe wynagrodzenia znalazły się na kontach pracowników.

----------------------------------------------------------

Pomoc społeczna

Ogólnokrajowy protest i groźba strajku

W dniach 19-23 listopada, w ramach ogólnopolskiego protestu pracowników pomocy społecznej, odbył się „Czarny tydzień w pomocy społecznej”. Akcja została zorganizowana przez Polską Federację Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych, Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny.

Uczestnicy akcji nosili specjalne przypinki, przychodzili do pracy ubrani na czarno, miejsca pracy zostały oflagowane.

Pracownicy Pomocy Społecznej domagają się szeregu zmian legislacyjnych, m.in. zrównania wynagrodzeń w jednostkach pomocy społecznej z wynagrodzeniami w urzędach gminnych, przejrzystej ścieżki awansu zawodowego i dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni rocznie po przepracowaniu 3 lat w zawodzie. Protestujący ostrzegają też, że jeśli ta forma protestu nie przyniesie oczekiwanych przez nich rezultatów, będą rozważać strajk włoski, masową rezygnację z pracy służb społecznych lub strajk generalny.

------------------------------------------------------------------

Laboranci medyczni

Pikieta przed Ministerstwem Zdrowia

W dniu 14 listopada, w Warszawie, przed Ministerstwem Zdrowia odbyła się pikieta zorganizowana przez Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.

Do stolicy przyjechało ponad 500 osób z całej Polski: pracownicy i pracownice laboratoriów diagnostycznych, diagnostyki medycznej, fizjoterapeuci, masażyści, elektroradiolodzy, technicy analityki medycznej, sekretarki medyczne i pomoce laboratoryjne.

Protestujący wspierali swoją obecnością delegację, która przedstawiała ministrowi zdrowia żądania środowiska. Te postulaty to podwyżka miesięcznego wynagrodzenia pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych o kwotę 1500 złotych brutto z wyrównaniem od dnia 1 lipca 2018 roku; odmrożenie kwoty bazowej wynoszącej obecnie 3900 zł; przyznanie dziesięciodniowego urlopu szkoleniowego. W pikiecie z ramienia Forum Związków Zawodowych wziął udział członek Prezydium FZZ Krzysztof Małecki, który w imieniu przewodniczącej FZZ Doroty Gardias i całej centrali przekazał słowa poparcia dla słusznych postulatów organizacji związkowej.

------------------------------------------------------------

AIRBUS POLAND SA

Pracownicy żądają wzrostu płacy zasadniczej

Zakładowa Solidarność od 19 października pozostaje w sporze zbiorowym z pracodawcą. Związek i pracownicy firmy mają szereg zastrzeżeń i żądań w stosunku do zarządu spółki. Po pierwsze, nierealizowanie zapisów porozumienia z początku roku zawartego ze związkami. Następnie unikanie dialogu ze stroną społeczną (obecnie rozmowy ze związkiem prowadzi wynajęta firma zewnętrzna). Kolejne żądanie to podwyżka płacy zasadniczej o 500 złotych brutto i zaprzestanie szykanowania pracowników za działalność związkową.

Związek zorganizował już dwa krótkie protesty na terenie firmy, teraz zapowiada akcje przed budynkiem spółki.

---------------------------------------------------------

Szpital Specjalistyczny w Mielcu

Będzie referendum strajkowe

KZ NSZZ Solidarność w mieleckim szpitalu 17 listopada ogłosiła, że przystępuje do przygotowań do referendum strajkowego. Jest to odpowiedź związku na plany dyrekcji placówki dotyczące likwidacji szpitalnej Stacji Łóżek i zatrudnienia firmy zewnętrznej do wykonywania czynności związanych z dezynfekcją łóżek. Związek uważa, że taka reorganizacja uderza zarówno w pracowników szpitala, jak i w pacjentów.

--------------------------------------------------------------------

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Warszawa

Protest związków zawodowych przed WUM

Przeciwko przyjęciu przedstawionego przez władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „programu operacyjnego konsolidacji i restrukturyzacji” protestowali w poniedziałek (29 października) członkowie szpitalnych związków zawodowych. Chodzi o połączenie trzech warszawskich szpitali klinicznych w Uniwersyteckie Centrum Medyczne, co władze uczelni tłumaczą dramatyczną sytuacją finansową placówek. Zdaniem związków program jest źle przygotowany, ma liczne błędy, a termin jego wprowadzenia jest zbyt krótki. Ponadto kolejne poprawki nie są konsultowane ze związkami zawodowymi. Kolejna pikieta odbyła się 26 listopada.

-----------------------------------------------------------

Technicy od diagnostyki obrazowej

Są zdeterminowani by walczyć o podwyżki

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii (OZZTME) wezwał w listopadzie lokalne struktury związku do walki o lepsze zarobki. Oznacza to rozpoczęcie sporów zbiorowych w licznych placówkach ochrony zdrowia. Technicy uważają, że po lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach medycznych przyszedł czas, także ta grupa musi zawalczyć o godne zarobki. Zwłaszcza, że w 2014 roku wydłużono im czas pracy, ale nie przyznano podwyżek.

---------------------------------------------------------------

Tesco – Rzeszów

Protest w obronie przewodniczącej

Rzeszów. Pikieta przed Tesco.

W Rzeszowie, na parkingu sklepu Tesco, 7 listopada odbyła się pikieta w obronie Agaty Strzałkowskiej, przewodniczącej Komisji Oddziałowej Solidarności w Tesco. Pani Agata od lat jest szykanowana przez pracodawcę z powodu swojego zaangażowania w działalność związkową. Najpierw została zwolniona z pracy, następnie decyzją sądu przywrócona. W kolejnych latach, gdy broniła gnębionych pracowników, doczekała się sprawy karnej, która po półtora roku zakończyła się oczyszczeniem ze wszystkich zarzutów. Jednak tydzień po ogłoszeniu wyroku otrzymała wypowiedzenie warunków pracy. Zaoferowano jej nowe stanowisko, które z powodów zdrowotnych jest nie do przyjęcia.

--------------------------------------------------------

Ochrona zdrowia – Lublin

Walka o podwyżki

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Lublinie trwa spór zbiorowy na tle płacowym. Ponieważ nie osiągnięto porozumienia, rozpoczęły się przygotowania do referendum strajkowego.


--------------------------------------------------------

Płock – Precizo

Pikieta w obronie praw związkowych

Przed siedzibą spółki Precizo 20 listopada odbyła się kilkudziesięcioosobowa pikieta w obronie szykanowanych związkowców. Pracodawca nie przedłużył im umów o pracę, co protestujący jednoznacznie określali jako karę za działalność w związku i domagali się przywrócenia kolegów do pracy.


--------------------------------------------------------

Agros Nova – Łowicz

Spór zbiorowy – żądają wyższych płac

Pracownicy firmy zajmującej się przetwórstwem owoców i warzyw domagają się od zatrudniającego podniesienia wynagrodzenia zasadniczego. Podwyżki, jakich żądają, to 100-400 zł, w zależności od stanowiska. Drugi ważny postulat podnoszony przez pracowników to poprawa warunków BHP na terenie zakładu.

Reprezentujący załogę związek NSZZ Solidarność pozostaje obecnie w sporze zbiorowym z dyrekcją przedsiębiorstwa


--------------------------------------------------------

GKN Driveline Polska – Oleśnica

Spór zbiorowy w sprawie płac

Ponieważ od czerwca bieżącego roku rozmowy dotyczące podwyżek wynagrodzeń w firmie nie przynosiły rezultatu, z dniem 30 października zakładowa „Solidarność” weszła w spór zbiorowy z pracodawcą.


--------------------------------------------------------

MPK Włocławek

Kierowcy chcą podwyżki

Kierowcy MPK we Włocławku od 5 listopada są w sporze zbiorowym z zarządem spółki. Ich główny postulat to podwyżka o 600 zł do wynagrodzenia zasadniczego od stycznia 2019 roku. Chcą także wprowadzenia zasady, że co roku pensja kierowców wzrasta o 200 złotych.


--------------------------------------------------------

MPK Wrocław

Związki domagają się podwyżek

Działający w MPK Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej i „Solidarność” weszły w spór zbiorowy w zarządem spółki. Domagają się podwyżek dla pracowników w 2019 r.


--------------------------------------------------------

Autosan – Sanok

Pikiety zmusiły szefa do podjęcia rozmów

W dniu 8 i 15 listopada w zakładzie odbyły się dwie pikiety zorganizowane przez NSZZ Solidarność. Protesty te miały na celu wymuszenie na zarządzie firmy rozpoczęcia rozmów w sprawie podpisania układu zbiorowego. Zgodnie z tym porozumieniem od 1 marca 2019 roku pracownicy mają dostać podwyżki. Ponieważ p.o. prezes zarządu unikał spotkania ze związkowcami w tej sprawie, zorganizowano akcje protestacyjne. Okazały się one skuteczne i zmusiły szefa do podjęcia rozmów.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - grudzień 2018, Gazeta - grudzień 2018 - cd.

Comments are closed.