Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 września 2018

SP Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
Pielęgniarki strajkowały 7 dni ? są podwyżki
Od 9 do 15 lipca trwał strajk pielęgniarek z lubelskiego szpitala. Około 300 pielęgniarek odeszło od łóżek pacjentów, pozostając na terenie szpitala i wymieniając się tak jak na dyżurach. Noce spędzały, śpiąc w sali konferencyjnej.
Protest miał podłoże płacowe – pielęgniarki żądały podwyżek wynagrodzeń. Rozmowy w tej sprawie między Zakładowym Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a dyrekcją szpitala trwały od ponad dwóch tygodni przed wybuchem strajku, nie wypracowano jednak rozwiązania. Dopiero w siódmym dniu strajku po pięciogodzinnych negocjacjach zostało zawarte porozumienie kończące strajk.
Pielęgniarki, jak same podkreślają, dla dobra pacjentów zgodziły się na pewne ustępstwa, np. podwyżka płac w wysokości tysiąca złotych będzie rozłożona na okres dłuższy niż dwa lata. Za to do wynagrodzenia zasadniczego zostanie włączone ?zembalowe?, czyli podwyżka wywalczona przez środowisko pielęgniarskie w 2015 r.

Ratownicy Medyczni
Domagają się podwyżek ? odwieszają protest
W Warszawie przed Ministerstwem Zdrowia pikietowali ratownicy medyczni. Wspierali oni w ten sposób swoich przedstawicieli negocjujących sprawę postulatów płacowych.
Medycy domagają się m.in. czterech podwyżek po 400 zł, a nie dwóch jak proponuje ministerstwo, podobnie jak podwyżki dla pielęgniarek z 2015 roku.
Pikietę i negocjacje prowadził Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych, który na początku sierpnia zdecydował o wznowieniu ubiegłorocznego protestu w związku z nierealizowaniem prze stronę rządową wszystkich ustaleń z 18 lipca 2017.

GE Power Controls ? Kłodzko
Stanęli na 24 godziny
Zakładowa Organizacja NSZZ ?Solidarność? domaga się podwyżek płac dla pracowników. Ponieważ trwające już od kilku miesięcy rozmowy nie przyniosły efektów, związkowcy zdecydowali się na przeprowadzenie strajku. Odbył się on 9 lipca i trwał 24 godziny.
Poprzedziło go referendum strajkowe, w którym aż 93% załogi opowiedziało się za taką formą protestu.
Związkowcy oczekują podjęcia rzetelnego dialogu przez kierownictwo firmy i zapowiadają dalsze działania.

SHL Production ? Kielce
Zagrozili strajkiem ? wywalczyli podwyżki
Pracownicy firmy reprezentowani przez dwa zakładowe związki zawodowe NSZZ ?Solidarność? i OPZZ od miesięcy domagali się podwyżek wynagrodzeń w wysokości 400 zł brutto, wypłaty zaległej premii w wysokości 1500 złotych i poprawy warunków pracy, m.in. założenia wentylacji w hali produkcyjnej.
Negocjacje z pracodawcą nie dawały rezultatów, więc 4 lipca załoga zdecydowała, że przez dwa dni będzie prowadzić strajk włoski a także nie będzie pracować w godzinach nadliczbowych.
Groźba spowolnienia produkcji skłoniła zarząd do rozmów i ostatecznie do podpisania porozumienia. Nie wszystkie postulaty załogi zostaną spełnione, ale będą podwyżki i premie dla pracowników. Zarząd zobowiązał się także, że do 31 października przedstawi plan poprawy warunków pracy.

Lasy Państwowe
Protest leśników pod Sejmem
Około tysiąca leśników protestowało 17 lipca pod Sejmem przeciwko włączeniu Lasów Państwowych do Spółki Polskie Domy Drewniane. W proteście uczestniczyli związkowcy z Solidarności i innych związków zawodowych, a także pracownicy niezrzeszeni.
W Sejmie tego dnia odbywało się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na której debatowano nad zmianami w Ustawie o lasach umożliwiającymi takie połączenie. Leśnicy obawiali się, że może to w efekcie doprowadzić do prywatyzacji Lasów Państwowych.
Ostatecznie, m.in. dzięki protestom, Komisje odstąpiły od wprowadzania zmian w Ustawie o lasach.

Makro Cash & Carry
Pikieta w obronie praw pracowników
19 sierpnia w Warszawie na parkingu nieopodal siedziby firmy członkowie Solidarności z KZ w Makro Cash and Carry Polska SA zorganizowali protest w obronie praw pracowniczych. Związkowcy mają dwa główne postulaty, których spełnienia żądają: podwyżki 400 zł brutto dla każdego pracownika i wprowadzenia dodatku stażowego wynoszącego 1% płacy minimalnej za każdy rok przepracowany po okresie pięcioletniej karencji.

Sofidel Polska- Ciechanów
Pikieta
30 lipca przed zakładem pracy ?Solidarność? i pracownicy firmy zorganizowali pikietę protestacyjną. W zakładzie trwa płacowy spór zbiorowy. Pracownicy żądają 30-procentowej podwyżki.
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu
Domagają się godnych zarobków
16 lipca przed szpitalem odbył się protest pracowników niemedycznych placówki. Salowe, pracownicy techniczni, portierzy, informatycy, sekretarki medyczne, rejestratorki, księgowe to osoby, bez których szpital nie mógłby funkcjonować, ale nie wyraża się to na ich zarobkach.
Część z nich nie zarabia nawet ustawowego minimalnego wynagrodzenia 2100 zł brutto, muszą dostawać dodatki wyrównujące.
Zebrani skandowali hasła ?Chcemy godnie zarabiać?, ?Domagamy się godnych zarobków?.

PGW Wody Polskie
Protest pracowników

06.08.18 Kraków. Protest pracowników Wód Polskich.

W Krakowie 6 sierpnia około 100 pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie żądało realizacji przez rząd złożonej trzy lata temu (porozumienie z 5 maja 2016) obietnicy podniesienia pensji o 850 zł.
Utworzone przez rząd PiS Wody Polskie od 1 stycznia zastąpiły zlikwidowane zarządy melioracji. Jednak, jak mówią pracownicy, przyznane na ten rok środki są 12-krotnie za małe w stosunku do potrzeb.

Azoty-Puławy
W obronie zwolnionego kolegi
Przed siedzibą dyrekcji Grupy Azoty Puławy odbyła się 25 lipca pikieta w obronie zwolnionego związkowca. Na protest przygotowany przez NSZZ ?Solidarność? przybyli związkowcy z Poznania, Olsztyna, Inowrocławia, Lublina, a także PZL-Świdnik i Bogdanki.
Zebrani domagali się przywrócenia do pracy zwolnionego dyscyplinarnie kolegi. Stracił on zatrudnienie, ponieważ brał udział w posiedzeniach komitetu strajkowego powołanego przy Zakładach Azotowych w listopadzie ubiegłego roku.
Żądano także umożliwienia korzystania przez związek z radiowęzła zakładowego, który do tej pory rozpowszechniał fałszywe informacje o referendum strajkowym.

Arriva BUS
Oflagowanie siedzib firmy
NSZZ ?Solidarność? wraz z innymi związkami zawodowymi działającymi w ogólnopolskiej firmie transportowej weszła w spór zbiorowy z pracodawcą. Związkowcy domagają się podjęcia przez pracodawcę rozmów na temat podwyżek płac. Siedziby firmy w wielu miastach od 13 lipca są oflagowane.

Straż pożarna
Strażacy dalej protestują
Trwa Ogólnopolska Akcja Protestacyjna Służb Mundurowych prowadzona przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Strażacy domagają się m in. wzrostu wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pracowników Państwowej Straży Pożarnej i 100 proc. uposażenia w przypadku absencji chorobowej do 30 dni w roku. Wśród postulatów jest też nowelizacja rozporządzenia płacowego w PSP oraz przywrócenia zasad emerytalnych sprzed 2013 roku.
W ramach akcji pojazdy PSP są oflagowane mimo wydawanych przez Komendantów poleceń usunięcia tego typu oznaczeń. Polecenia te zostały wydane po kuriozalnym piśmie Komendanta PSP wysłanym pod koniec lipca, w którym zwraca uwagę, że flagi i banery na pojazdach straży pożarnej naruszają godność symboli Rzeczypospolitej i mogą stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego!

SumiRiko ? Wolbrom
Pikieta przed siedzibą firmy
Związek Solidarność pozostaje w sporze zbiorowym z pracodawcą, niedawno zakończył się etap rokowań i związkowcy przystąpili do bardziej stanowczych działań. Związkowcy wspierani przez kolegów z całej Małopolski zebrali się 5 lipca na pikiecie, żądając wyższych płac i poprawy warunków pracy.

Joanna Puszwacka

Category: Gazeta - wrzesień 2018, Gazeta - wrzesień 2018 - cd.

Comments are closed.