Strajki * Protesty *

| 2 marca 2012

Centrale związkowe ?  Emerytury

Czas na masowy protest

Ponad dwa tysiące osób zebrały się pod Sejmem 29 lutego, by wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec planów rządu Tuska podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat. W demonstracji, zorganizowanej przez OPZZ, wzięli udział także członkowie ?Solidarności?, FZZ i innych związków, m.in. górniczych, a także związkowcy z Francji, Hiszpanii i Malty.

W tym dniu w Sejmie odbywało się pierwsze czytanie opracowanego przez OPZZ obywatelskiego projektu ustawy, przyznającego prawo do emerytury po przepracowaniu 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet.

Propozycja podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat jest nie do przyjęcia, mówili zebrani na proteście. Zarzucano rządowi, że nie robi nic, by osoby w wieku przedemerytalnym łatwiej znajdowały pracę. Obecnie pracodawcy chętnie pozbywają się starszych pracowników traktując ich jako gorszych i mniej wydajnych. Natomiast dla urzędów pracy takie osoby są za stare na przekwalifikowanie, co powoduje, że są one wykluczane z rynku pracy. Emerytura jest często wybawieniem dla takich osób, ponieważ dopiero wtedy mogą one uzyskać stały dochód.

Zebrani podkreślali też, że emerytura jest prawem człowieka i nie może podlegać prawom rynkowym.

Szef OPZZ Jan Guz zapowiedział, że jeśli rząd nie wycofa się ze swoich planów, związek przeprowadzi protesty w całej Polsce i będzie przygotowywał się do strajku generalnego. ?Tak jak pracownicy we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii wychodzą na ulice, tak samo powinni wyjść Polacy, bo inaczej nie wywalczymy swojego, bo inaczej nasze prawa będą ograniczane i odbierane? – oświadczył Guz na zakończenie wiecu.

 

Bitron – Sosnowiec

Będzie strajk

Załoga zakładu w przeprowadzonym 7 lutego referendum opowiedziała się za strajkiem w odpowiedzi na zapowiadane redukcje zatrudnienia. Spór zbiorowy w tej sprawie trwa od 23 stycznia, a zwolnieniem zagrożonych jest ponad 100 osób z ponad 600-osobowej załogi.

W referendum, które było jawne, wzięło udział ponad 57 proc. zatrudnionych, co organizatorzy uważają za wielki sukces, ponieważ w firmie panuje atmosfera zastraszenia przez kierownictwo.

 

Zespół ? Mazowsze

Artyści też protestują

6 lutego na placu Bankowym w Warszawie około 100 członków i pracowników ?Mazowsza? oraz wspierających ich artystów z innych warszawskich zespołów domagało się podwyżek płac i zwiększenia nakładów na zespół.

Podwyżek w ?Mazowszu? nie było od 6 lat, a dotacje na zespół są systematycznie zmniejszane (w 2011r. – 9, 7mln zł, w 2012 – 7, 4 mln zł), mówili zebrani na pikiecie. Od lipca 2011 roku pracownicy ?Mazowsza? są w sporze zbiorowym. W lutym przeprowadzono też dwie kilkugodzinne akcje strajkowe.

 

Fiat

Pikieta pod zakładem

Przed fabryką Fiata w Tychach miała miejsce pikieta zorganizowana przez NSZZ ?Solidarność? w proteście przeciwko łamaniu przez pracodawcę praw pracowniczych i związkowych. Ma to związek ze sporem płacowym trwającym niemal od roku w zakładzie i w spółkach z nim powiązanych. ?Solidarność? domaga się 500 zł. podwyżki dla każdego pracownika. Choć spór jest już w fazie mediacji, przedstawiciele pracodawcy nie pojawili się na żadnym spotkaniu z mediatorem. To całkowity brak poszanowania dla załogi – mówili obecni na pikiecie związkowcy.

 

Jysk

Referendum strajkowe

Do 10 marca ma trwać internetowe referendum strajkowe w sieci Jysk.

Spór zbiorowy w firmie trwa od końca października. Zakładowa ?Solidarność? domaga się 40 proc. podwyżki dla każdego pracownika. To odpowiedź związku na zeszłoroczną redukcję etatów w sklepach sieci, podczas której znacznej części pracowników obniżono wymiar czasu pracy z pełnego etatu o jedną czwartą bądź o połowę, choć realne obciążenie pracą pozostało takie same.

 

MZKiW- Kościan

Wywalczone gwarancje zatrudnienia

Związkowcy wywalczyli gwarancje zatrudnienia i wynagradzania dla pracowników zakładów wodociągowych, które częściowo chronią ich przed skutkami prywatyzacji przedsiębiorstwa. Gwarancje zatrudnienia mają obowiązywać przez 3 lata. Utrzymane zostaną także dotychczasowe zasady wynagradzania, a załoga otrzyma 5 proc. podwyżki.

 

Kolejarze

Strajk podczas Euro 2012?

Na konferencji prasowej 22 lutego przedstawiciele kolejarskiej ?Solidarności? ostrzegli, że jeśli nie zostaną podpisane pakiety gwarancji pracowniczych, które ochronią pracowników prywatyzowanych spółek TK Telekom i PKP Cargo, to może dojść do strajku na kolei. Na razie związkowcy zapowiedzieli oflagowanie budynków i pikietę przed Ministerstwem Transportu. Jednak, jeśli dalej PKP będzie prowadziło negocjacje z potencjalnymi inwestorami bez uwzględnienia gwarancji dla pracowników, w kwietniu odbyłby się strajk ostrzegawczy, a w czerwcu, podczas Euro 2012, strajk generalny.

 

PGE – Warszawa

Protest związkowców

21 lutego przed siedzibą centrali PGE odbył się protest związkowców spółki przeciw planom zmniejszenia liczby regionów i posterunków energetycznych. Wzięło w nim udział ponad tysiąc osób.

Obecni na pikiecie związkowcy podkreślali, że nie tylko bronią swoich miejsc pracy, gdyż proponowane przekształcenia zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu kraju i spowodują pogorszenie obsługi odbiorców.

 

Polfa ? Warszawa

Blokada  w obronie miejsc pracy

Polfa demonstracja

Około 500 pracowników Polfy Warszawa wyszło 1 marca na ulice, by zaprotestować przeciwko prywatyzacji firmy. Demonstranci przez dwie godziny blokowali ulice Woli zmuszając policję do kierowania ruchu samochodowego na objazdy. Na proteście byli też przedstawiciele central związkowych NSZZ ?Solidarność? oraz OPZZ, a także związkowcy z innych firm farmaceutycznych i branż.

Był to kolejny etap walki załogi zakładu o gwarancje utrzymania istnienia Polfy Warszawa i zachowania miejsc pracy. W październiku 2011 roku Polfę Warszawa kupiła Polpharma. Pracownicy boją się, że w związku z prywatyzacją pracę straci nawet 1200 osób, dlatego żądają od Polskiego Holdingu Farmaceutycznego (dotychczasowego właściciela) oraz Ministerstwa Skarbu Państwa, aby przed przekazaniem akcji Polfy Warszawa inwestorowi doprowadzili do zawarcia porozumienia społecznego gwarantującego istnienie firmy oraz utrzymanie zatrudnienia obecnej załogi. Pracownicy manifestowali już pod siedzibą inwestora oraz okupowali budynek Ministerstwa Skarbu Państwa.

 

Norbert Dentressangle Polska

Pracownicy walczą z wyzyskiem

Kierowcy, by zmusić zarząd firmy do poprawy warunków pracy, przygotowali materiał skierowany do klientów firmy, w którym informują o niskich wynagrodzeniach, długich godzinach pracy czy złych warunkach socjalnych. Wspierani są przez Europejską i Międzynarodową Federację Transportowców, które oświadczyły, że społeczne praktyki dumpingowe stosowane przez ND ?muszą się natychmiast skończyć?.

Spór zbiorowy o podwyżkę płac i poprawę warunków pracy w ND Polska Sp. z o.o. rozpoczął się w lipcu 2011 r. Ponieważ pracodawca unikał negocjacji, 15 grudnia związkowcy przeprowadzili strajk ostrzegawczy. Z powodu braku rokowań i zastraszania pracowników zwolnieniami (za udział w proteście) 2 stycznia rozpoczął się strajk. Po dwóch tygodniach akcja strajkowa została zawieszona, a pracodawca zaczął zwalniać jej uczestników.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - marzec 2012

Comments are closed.