Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 marca 2018

MZA ? Warszawa
80 proc. za akcją protestacyjną

Trwa konflikt w Miejskich Zakładach Autobusowych. Od listopada wspólna reprezentacja związków działających w spółce domaga się podniesienia pensji zatrudnionych na umowy czasowe do 4.5 tys. zł, a na bezterminowe do 5 tys. i podwyżki, o minimum 500 złotych dla pracowników administracyjnych. Propozycja zarządu to jednak tylko 100-złotowe podwyżki, czyli pięciokrotnie mniej niż to, czego żądają kierowcy. 31 stycznia związki weszły formalnie w spór zbiorowy z zarządem spółki. W lutym, w ramach negocjacji, odbył się szereg spotkań związkowców z zarządem Miejskich Zakładów Autobusowych. Nie doszło jednak do żadnych ustaleń.  Związki mają duże poparcie załogi, 80 proc. kierowców opowiedziało się za akcją protestacyjną.

 

PKM Jastrzębie-Zdrój
Strajkujący domagają się podwyżek

W Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Jastrzębie-Zdrój 26 stycznia przeprowadzony został strajk ostrzegawczy, w którym wzięło udział kilkudziesięciu pracowników spółki. Protestujący domagali się podwyżek wynagrodzeń dla wszystkich pracowników o 500 zł brutto. Spór zbiorowy w spółce trwa od lipca ubiegłego roku. 14 grudnia w zakładzie przeprowadzone zostało referendum strajkowe. Podczas głosowania za taką formą protestu opowiedziało się 95 proc. pracowników przedsiębiorstwa.

 

Przewozy Regionalne
Związkowcy grożą strajkiem

Związki zawodowe działające w spółce domagają się od pracodawcy premii kwartalnej w wysokości 1200 zł. Nie jest to kwota zbyt wysoka ? mówią związkowcy. W Przewozach nie było podwyżek wynagrodzeń od grudnia 2013, a wysokość wynagrodzeń, w stosunku do innych przewoźników, jest zaniżona. Pracodawca zgadza się tylko na 500 zł premii, więc na początku lutego rozpoczął się spór zbiorowy a 12 lutego odbyła się pierwsza tura negocjacji. Strona związkowa podkreśla, że na skutej niskich zarobków z przedsiębiorstwa odchodzą wysoko wykwalifikowani pracownicy i brakuje osób potrzebnych do zapewnienia realizacji zadań. Pracownicy od lat czekają na podwyżki. Premia, której się domagają, to zaledwie rekompensata za wieloletni brak wzrostu wynagrodzeń. Związki zapowiadają, że jeśli zarząd dalej będzie lekceważąco podchodził do ich żądań, będą musiały przeprowadzić strajk ostrzegawczy. Do finalnego spotkania w sprawie sporu zbiorowego ma dojść 28 lutego.

 

TN Polska-Kraśnik
Związkowcy planują referendum strajkowe

Zakładowa ?Solidarność? walczy o podwyżkę płac w wysokości 400 zł brutto i poprawę warunków pracy. Od września 2017 w zakładzie (dawniej Tsubaki Hoover Polska) trwa spór zbiorowy z pracodawcą. 12 lutego powstał Komitet Protestacyjny, który planuje przeprowadzenie referendum strajkowego.

W TN Polska ? firmie produkującej m.in. kulki do łożysk ? pracuje 391 osób.

 

Comau Poland – Tychy
Wywalczyli wyższe odprawy

Przedstawiciele organizacji związkowych podpisali 26 stycznia porozumienie z pracodawcą, zgodnie z którym pracownicy zwalniani ze spółki otrzymają odprawy. Ich wysokość będzie uzależniona od stażu pracy i wyższa od pierwotnie proponowanych przez pracodawcę. 10 stycznia zarząd poinformował związki o likwidacji spółki i zamiarze zwolnienia wszystkich zatrudnionych. Organizacje natychmiast zaczęły domagać się zapewnienia odpowiednich odpraw dla zwalnianych lub dania im możliwości podjęcia pracy w innych spółkach FCA.

 

Gdynia Container Terminal
Oflagowanie zakładu – związkowcy chcą układu zbiorowego

Zakładowa ?Solidarność? domaga się od zarządu firmy negocjacji w sprawie zakładowego układu zbiorowego.  Mimo tego, że żądanie to wysuwają związkowcy już od kwietnia 2017 r., zarząd nie wykazuje woli rozmów. W październiku 2017 roku ?S? weszła więc w spór zbiorowy z kierownictwem GCT. 14 Lutego, w ramach protestu przeciwko lekceważeniu ich żądań przez zarząd, związkowcy powiesili związkowe flagi i baner na płocie firmy.

Swojego poparcia, dla postulatu zawarcia ZUZP, udzieliła organizacji w GCT S.A. Krajowa Sekcja Portów Morskich NSZZ ?Solidarność?.

 

Śrubena Unia ?Żywiec
Jest oflagowanie – czas na strajk o podwyżki

Od 10 lutego na bramach żywieckiego zakładu wiszą flagi ?Solidarności?. To kolejny etap sporu związku z pracodawcą. ?Solidarność? domaga się podniesienia wynagrodzeń zasadniczych o 330 zł dla wszystkich zatrudnionych. Drugim żądaniem jest ustalenie kwoty dodatkowej dla wyróżniających się pracowników i określenie sposobu jej podziału.  Związki chcą, by pieniądze były dzielone sprawiedliwie a nie według uznania pracodawcy, co może doprowadzić do konfliktów i skłócenia załogi. Negocjacje z pracodawcą nie przyniosły efektu i został spisany protokół rozbieżności. Teraz jest pora na zdecydowane działanie ze strony związków, ze strajkiem włącznie.

 

Amcor Specialty Cartons i Amcor Flexibles
Solidarnościowa pikieta

Pikieta - firma Amcor

W dniach 5 i 13 lutego ponad 100 pracowników, członków Związku Zawodowego Poligrafów, należącego do OPZZ, zgromadziło się przed fabrykami Amcor, by zademonstrować swoje poparcie dla rozpoczynających się negocjacji pomiędzy przedstawicielami pracowników a kierownictwem firmy.W zakładzie, od września 2017 r., działa Związek Zawodowy Poligrafów. Już na początku swojej działalności nowe organizacje otrzymały wsparcie ze strony związków zawodowych działających w fabrykach Amcor na całym świecie zrzeszonych w UNI Europa Graphical & Packaging. Amcor to globalna korporacja wywodząca się z Australii, zatrudniająca ponad 35 tysięcy pracowników w 200 fabrykach, w 43 krajach.

 

TRW Polska- Częstochowa
Będą podwyżki ? koniec sporu

W dniu 14 lutego 2018 r. Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ ?Solidarność? oraz Dyrekcja ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie podpisali kończące spór zbiorowy porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pracowników od 1 lutego br. Ponadto pracownicy mają mieć możliwość pracy w systemie trzyzmianowym, co także było jednym z postulatów związkowców.

 

Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
Protest zakończony – problemy pozostały

Minister Zdrowia i lekarze rezydenci podpisali 8 lutego porozumienie kończące trwający kilka miesięcy protest.

Porozumienie to, czyli ?pakiet Szumowskiego”, którego zapisy wejdą w życie od 1 lipca 2018 roku zakłada coroczny wzrost wydatków na ochronę służby zdrowia, aż osiągną one 6 proc. PKB w 2024 roku (tylko w 2018 roku wzrost wydatków ma wynieść 2 mld 160 mln), wzrost wynagrodzenia lekarzy specjalistów pracujących w jednym szpitalu (ma być w tej sprawie ustawa), wzrost wynagrodzenia lekarzy rezydentów w zamian za zobowiązanie do pracy w Polsce przez dwa lata po zakończeniu specjalizacji. Nastąpi też likwidacja w ciągu 10 lat klauzuli opt-out i wprowadzenie zawodu sekretarza medycznego.

Pozostaje pytanie, czy podpisane porozumienie przyniesie poprawę warunków, w jakich pracują lekarze rezydenci? Przypomnijmy, że pierwotnym postulatem strajkujących rezydentów było osiągnięcie finansowania na poziomie 6,8 proc. PKB (dzisiaj jest 4,7 proc.) i to w ciągu trzech lat, a nie 6 proc. do 2024 roku. Realizacja innych zapisów porozumienia też może okazać się problematyczna. Np. ustawa dotycząca podwyżek wynagrodzeń dla lekarzy specjalistów musi dopiero powstać i przejść cała drogę ustawodawczą, a 10-letni okres likwidacji klauzuli opt-out jest stanowczo za długi. Rezydenci powinni konsekwentnie żądać realizacji swoich postulatów i protestować do skutku.

Joanna Puszwacka

Tags:

Category: Gazeta - marzec 2018, Gazeta - marzec 2018 - cd.

Comments are closed.