Norwegia – Strajk polskich imigrantów

| 1 października 2017

Strajkujący w firmie Norse Production

W miejscowości Skogsv?g na zachodnim wybrzeżu Norwegii trwa strajk pracowników firmy przemysłu rybnego Norse Production, świadczącej usługi dla przetwórni rybnej Sekkingstad. Wśród 70 strajkujących większość stanowią polscy imigranci, niektórzy pracujący już od wielu lat przy filetowaniu ryb w tej przetwórni rybnej.

Firma Norse Production została założona specjalnie po to, żeby omijać przepisy dotyczące równego traktowania pracowników agencji pracy tym- czasowej. Przetwórnia Sekkingstad od lat działa w kierunku obniżania stawek i warunków pracy dla pracowników polskich. Firma Norse Production została zarejestrowana w Polsce, jej szefem jest Norweg.

W reakcji na kiepskie warunki pracy, niepewne kontrakty, długie dni pracy i niskie stawki pracownicy zaczęli zrzeszać się w związku zawodowym przemysłu spożywczego NNN, i zażądali zawarcia w firmie krajowego układ zbiorowego pracy dla tej branży. Strajk jest odpowiedzią na odmowę przez firmę podpisania takiego układu. Spotkał się on z dużym poparciem ze strony ruchu związkowego w Norwegii.

Jest to bardzo ważna walka. Układy zbiorowe są podstawą praw pracowniczych w Norwegii. Strajkujący łamią powszechne stereotypy dotyczące (polskich) imigrantów ekonomicznych ? że nie chcą się zrzeszać w związkach zawodowych, że akceptują ?wszystko?, ponieważ prawie każde wynagrodzenie i tak jest kilkakrotnie większe niż w Polsce.

Widać, że to nie prawda. Imigranci chcą być godnie i równo traktowani, chcą wybierać swoich przedstawicieli i mieć prawo do negocjacji o swoich warunkach, co gwarantuje im układ zbiorowy. Poza tym wielu ze strajkujących mieszka już z rodzinami w Norwegii i ma takie same koszty życia, jak pracownicy krajowi.

Norse Production używa pracowników agencji tymczasowej jako łamistrajków. Potrzebna jest solidarność całego ruchu związkowego przeciw łamistrajkom oraz blokowanie dostaw surowców i towarów do przedsiębiorstwa. W ten sposób strajk wygra i będzie przykładem dla innych.

?Miejscowi? i imigranci muszą się jednoczyć, by pokonać szefów i uprzedzenia wobec przybyszy – zarówno w Norwegii, w Polsce, jak i w innych krajach.

Ellisiv Rognlien

Category: Gazeta - październik 2017, Gazeta - październik 2017 - cd

Comments are closed.