Weekend Antykapitalizmu 2015 – Prawdziwa antysystemowość

| 1 lipca 2015
Ilkowski, Kontogiannis, Ikonowicz, Puszwacka,  Ostolski, Stanczuk, Żebrowski

Ilkowski, Kontogiannis, Ikonowicz, Puszwacka,
Ostolski, Stanczuk, Żebrowski

Weekend Antykapitalizmu to coroczna impreza organizowana przez Pracowniczą Demokrację. W tym roku Weekend odbył się w dniach 19-21 czerwca, więc to prawie czas wakacji, ale frekwencja była całkiem wysoka. W najmniejszych spotkaniach uczestniczyło 30-40 osób, w największych ? ponad 60 i 70.

Weekend otworzył Filip Ilkowski, doktor politologii na Uniwersytecie Warszawskim i działacz Pracowniczej Demokracji/Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, przedstawiając swoją nowo wydaną książkę o klasycznych teoriach imperializmu kapitalistycznego ? zarówno liberalnych jak i marksistowskich myślicieli. Jak podkreślił Filip, temat imperializmu nie jest tylko historią, nawet jeśli od czasów kolonializmu imperializm przybrał inne formy. Klasyczne teorie mogą również dzisiaj stanowić narzędzie pomagające zrozumieć to zjawisko.

Grecja

Uchan, Kontogiannis, Ilkowski

Uchan, Kontogiannis, Ilkowski

Specjalnie zaproszony gość z Grecji – Sotiris Kontogiannis ? antykapitalistyczny działacz z Aten, członek siostrzanej organizacji Pracowniczej Demokracji, SEK, i koalicji antykapitalistycznej ANTARSYA, mówił w sobotę i w niedzielę  o sytuacji w Grecji i o nowej lewicy w Europie. Sotiris podkreślił, że lewicowy rząd Syrizy doszedł do władzy dzięki silnemu ruchowi pracowniczemu, protestom ulicznym i ponad 30 strajkom generalnym. Teraz ?Trojka? ? czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy i instytucje Unii Europejskiej ? chce zniszczyć zarówno rząd, jak i ten ruch poprzez swój szantaż finansowy. Sotiris był obecny podczas całego Weekendu, więc można było zadawać mu pytania o to, jak naprawdę wygląda sytuacja lewicy i zwykłych ludzi w Grecji.

Z okazji 110 rocznicy rewolucji 1905 roku odbyło się spotkanie, na którym Andrzej Witkowicz, historyk i autor książki o międzynarodowym ruchu rewolucyjnym lat 1917-1923, przedstawił w ilustrowanym referacie masowe wystąpienia 1905 roku oraz działania kontrrewolucyjne ze strony caratu. Ellisiv Rognlien mówiła o znaczeniu rewolucji 1905 roku dla teorii marksistowskiej ? o ?Strajku masowym? Róży Luksemburg i ?Permanentnej Rewolucji? Lwa Trockiego.

Następne spotkanie dotyczyło nowoczesnego kapitalizmu ? mianowicie chińskiego, z pytaniem, czy stanowi on nadzieję dla światowego kapitalizmu. Andrzej Żebrowski pokazał dynamikę i nierówność systemu kapitalistycznego, a także problemy, przed którymi stoi chińska gospodarka, m.in. spowolnione tempo wzrostu, tłumacząc je w kontekście teorii Marksa o kryzysach kapitalistycznych. Podkreślił też znaczenie wzrastającej liczby strajków w Chinach.

Kurkiewicz, Puszwacka

Kurkiewicz, Puszwacka

O ?Fortecy Europa? i śmierci uchodźców na Morzu Śródziemnym mówili telewizyjny dziennikarz Roman Kurkiewicz i Joanna Puszwacka z Pracowniczej Demokracji. Podkreślili, że system kapitalistyczny tworzy nierówności, nędzę i wojny, które doprowadzą do tego, że ludzie uciekają z krajów tymi zjawiskami dotkniętych. Polityka rządu, który chce przyjąć bardzo małą liczbę uchodźców, podczas gdy miliony wyemigrowały z Polski, jest rasistowska i nieludzka. Uchodźcy są mile widziani, wszyscy ludzie powinni mieć prawo do przemieszczania się po naszej planecie. Musimy budować międzynarodo-wą solidarność przeciw tym, którzy kie- rują systemem i próbują nas dzielić, by ?doły społeczne? walczyły między sobą zamiast z ?górami?.

W niedzielę 21 czerwca zaczęliśmy od tematu militaryzacji Polski i wyścigu zbrojeń w naszym regionie. Filip Ilkowski przedstawił bardzo ciekawe dane dotyczące wydatków na wojsko i zbrojenia w całym regionie, gdzie Polska należy do krajów przodujących w tej dziedzinie.

Rognlien, Szumlewicz, Nosal-Ikonowicz, Tubelewicz

Rognlien, Szumlewicz, Nosal-Ikonowicz, Tubelewicz

Spotkanie pod tytułem ?Budowanie oporu przeciw polityce antysocjalnej? zgromadziło dużą widownię. Przedstawiono różne aspekty walki z antypracowniczym neoliberalizmem i cięciami w sferze publicznej. Piotr Szumlewicz, dziennikarz i doradca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, podkreślił ważność zaangażowania się związków zawodowych w politykę, żeby uchwalić projekty ustaw, które mogą zmienić sytuację dla pracowników.

Agata Nosal-Ikonowicz z Kancelarii i Ruchu Sprawiedliwości Społecznej opisała tragiczną sytuację, zarówno rzeczywistą, jak i prawną, jeśli chodzi o mieszkalnictwo, bezdomność i eksmisje na bruk, i zachęciła do poparcia kampanii RSS dotyczącej tych spraw oraz petycji skierowanej do premier Ewy Kopacz.

Piotr Tubelewicz, aktywista ruchu studenckiego i Uniwersytetu Zaangażowanego (mówiąc we własnym imieniu), przedstawił ostatnie reformy w szkolnictwie wyższym, które doprowadziły do pierwszych od wielu lat dużych protestów studenckich. Reformy oznaczają komercjalizację uniwersytetów i utworzenie jeszcze większej ilości barier, ograniczających ludziom niezamożnym  możliwość uzyskania wyższego wykształcenia. Opisał, jak doszło do tego, że wśród studentów wybuchło oburzenie i jak to oburzenie zostało zorganizowane.

Ellisiv Rognlien mówiła o tym, że aby skutecznie walczyć, trzeba zbudować ruch oddolny, gdzie główną siłą są pracownicy. Związki zawodowe powinny  przejść od ulicznych protestów do organizowania strajków.

weekend antykapitalizmu 2015

Finałem całego Weekendu Antykapitalizmu, po raz pierwszy na forum otwartym dla publiczności, była debata między przedstawicielami Ruchu Sprawiedliwości Społecznej (Piotr Ikonowicz), Partii Razem (Kinga Stańczuk) i Partii Zieloni (Adam Ostolski) – i oczywiście Pracowniczej Demokracji (Andrzej Żebrowski). W debacie wziął również udział Sotiris Kontogiannis z greckiej SEK/ANTARSYA.

Dyskusja toczyła się głównie wokół kwestii możliwości wspólnego startu w nadchodzących wyborach ? i ewentualnie z kim. Słychać było bardzo wiele głosów sprzeciwu wobec prowadzenia rozmów z SLD, który dawno pokazał, że nie ma nic wspólnego z lewicową polityką. Natomiast podkreślano, że jedność prawdziwie lewicowych organizacji, takich jak RSS, Zieloni, Razem i ewentualnie Polska Partia Pracy, jest potrzebna, by przesunąć scenę polityczną w lewo i przyczynić się do wzmocnienia ruchu pozaparlamentarnego.

Dyskusje i spotkania podczas Weekendu moderowali Marek Uchan, Joanna Puszwacka i Ellisiv Rognlien.

 Ellisiv Rognlien

 

 

Category: Gazeta - lipiec-sierpień 2015

Comments are closed.