GRECJA – Ich walka to nasza walka

| 1 lipca 2015

SEK na demonstracji w Grecji
Stanowisko Nurtu Międzynarodowego Socjalizmu (IST) w sprawie Grecji: NIE porozumieniu!

  1. Zwycięstwo Syrizy w wyborach parlamentarnych w Grecji 25 stycznia 2015 roku było triumfem lewicy i ruchu pracowniczego – nie tylko w Grecji, lecz także w całej Europie. Stanowiło punkt przełomu w walce z programem cięć, będącym reakcją zachodnich klas rządzących na światowy kryzys gospodarczy (gdy minęła pierwsza panika spowodowana krachem finansowym z 2008 roku).

 

  1. W ciągu następnych pięciu miesięcy rząd Aleksisa Tsiprasa usilnie starał się osiągnąć kompromis z głównymi siłami Unii Europejskiej w kwestii zmniejszenia wymiaru cięć i zmniejszenia ciężaru zadłużenia na tyle, by ludzie w Grecji byli je w stanie udźwignąć. Tsipras i jego sojusznicy dążyli do tego celu nawet później, kiedy 20 lutego zostali zmuszeni do ustępstw, gdy stało się jasne, że eurogrupa ministrów finansów państw strefy Euro, a wraz z nimi rząd Niemiec, są zdeterminowane, by doprowadzić Syrizę do upokarzającej klęski.

 

  1. W ubiegłym tygodniu rząd Syrizy został zmuszony do zaakceptowania, że zmierza do nieosiągalnego celu. Eurogrupa i jej sojusznicy w tak zwanych „instytucjach” (Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy) nadal domagały się jeszcze bardziej drakońskich cięć – obniżek emerytur, podwyżki VAT-u, ?reform? rynku pracy – odrzucając jednocześnie propozycję redukcji zadłużenia.

 

  1. W odpowiedzi w piątek 26 czerwca Tsipras zapowiedział na niedzielę 5 lipca referendum w tej sprawie. Jest to zwycięstwo lewicy i ruchu pracowniczego w Grecji, które naciskały na rząd, by odrzucić unijny dyktat. Wywołało to radość lewicy w całej Europie.

 

  1. Eurogrupa i jej sojusznicy zareagowali na to z furią. Cała logika budowy systemu europejskiego sprowadza się do centralizacji władzy w „instytucjach”, ,których nie dasię rozliczyć przez powszechne głosowanie. Kolejne traktaty są odrzucane w krajowych referendach. Teraz zwykli Grecy mają szansę na wyrażenie swej woli w kwestii cięć. Europejski Bank Centralny usiłuje ich zastraszyć i zmusić do podporządkowania się poprzez odcięcie dopływu środków finansowych do greckich banków. Antydemokratyczny charakter Unii Europejskiej nie był nigdy bardziej widoczny.

 

  1. Stoimy u boku naszych towarzyszy z greckiej Socjalistycznej Partii Pracowniczej (SEK) i ich sojuszników z Frontu Antykapitalistycznego (ANTARSYA), wzywając do oddania głosu na NIE w referendum. Odrzucenie propozycji eurogrupy wzmocni walkę z cięciami – tak w Grecji, jak i w całej Europie.

 

  1. Wzywamy antykapitalistów i socjalistów na całym świecie do okazania swej solidarności z walką greckich mas słowami, a zwłaszcza – jeżeli to możliwe ? czynami. Ich walka jest również naszą walką.

 

Koordynacja Nurtu Międzynarodowego Socjalizmu

29 czerwca 2015 r.

Tłumaczył Micha Wysocki

 

 

Category: Gazeta - lipiec-sierpień 2015

Comments are closed.