Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 kwietnia 2015

Pielęgniarki – Kraj
Zapowiedź strajku

Związki zawodowe pielęgniarek domagają się poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych. Co boli środowisko pielęgniarskie, to oprócz niskich zarobków coraz większy zakres obowiązków nakładany na personel medyczny średniego szczebla. Ponieważ NFZ kontraktując świadczenia szpitalne nie określa, jaka ma być liczba zatrudnionych pielęgniarek, dyrekcje szukając oszczędności zmniejszają obsady na dyżurach. Zdarzają się sytuacje, że pod opieką tylko 3 pielęgniarek pozostaje 60 pacjentów.
Pielęgniarki żądają wprowadzenia norm zatrudnienia i znalezienia funduszy na zwiększenie liczby pracujących osób. Domagają się też podwyżek płac.Na tej podstawie pielęgniarskie związki zawodowe rozpoczynają spory zbiorowe ze swoimi pracodawcami. W kwietniu w Warszawie odbędzie się ogólnopolska manifestacja, a na wrzesień planowany jest strajk.

Szpital w Zawierciu
Spór zbiorowy

Trzy związki zawodowe z zawierciańskiego szpitala weszły 8 marca w spór zbiorowy z pracodawcą. Powodem jest odmowa realizacji postulatów związkowców. Żądają oni przede wszystkim podwyżki płac dla wszystkich pracowników.

Poczta Polska
O wyższe płace, przeciw zwolnieniom

Pocztowe związki zawodowe oświadczyły, że nadal pozostają w sporze zbiorowym z zarządem spółki i potwierdziły planowany dzień protestu na 13 kwietnia.  Spór w PP rozpoczął się 31 grudnia 2014 r. po wypowiedzeniu przez pracodawcę układu zbiorowego pracy.  Związki chcą, by stary układ pozostał w mocy do czasu przyjęcia nowego, a także domagają się podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla każdego pracownika i zaprzestania zwolnień.

Fiat Auto Poland
Negocjacje płacowe

W tyskiej fabryce trwają rozmowy między zarządem a związkami zawodowymi. W związku z tym strajk planowany na 19 marca został tymczasowo zawieszony. Jednak propozycje przedstawione przez zarząd firmy są całkowicie niezadawalające mówią związkowcy. Załoga nie zaakceptuje wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy, co proponuje zarząd.
Solidarność w FAP domaga się podwyżek wynagrodzeń w wysokości 500 zł brutto dla wszystkich pracowników od 1 stycznia 2015 roku. Kolejny postulat dotyczy dostosowania poziomu zatrudnienia do wielkości produkcji.
?Jeśli do 8 kwietnia nie osiągniemy porozumienia, podejmiemy decyzję o odwieszeniu strajku? – zapowiadają związki. Tymczasem prowadzony jest strajk włoski oraz tzw. protest wstążeczkowy ? pracownicy maja przypięte do ubrań roboczych czerwone wstążeczki, symbol czerwonej kartki wystawionej zarządowi fabryki.  Także w związku z trwającym sporem płacowym 6 marca przed fabryką odbyła się demonstracja. 

PKS Łomża
Wygrany strajk

Po strajku zorganizowanym 23 lutego w zakładzie podpisane zostało porozumienie miedzy prezesem a organizatorami protestu. Zakłada ono m.in. powstanie nowego regulaminu wynagrodzeń, co było jednym z żądań załogi.

Nauczyciele
Demonstracja i pikieta

Nauczycielskie związki zawodowe zapowiadają protesty z powodu braku konstruktywnych odpowiedzi ze stromy MEN na ich postulaty.
Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się podwyżek płac nauczycieli o 10 proc. w 2016 r., zaprzestania likwidacji szkół i przedszkoli, zwiększenia nakładów na edukację.
18 kwietnia w Warszawie będzie miała miejsce demonstracja, na której będą wspólnie demonstrować związkowcy zrzeszeni w ZNP, Ogólnopolskim Zrzeszeniu Związków Zawodowych i z innych branż zrzeszonych w OPZZ. Planowana jest też akcja informacyjna, plakatowa i oflagowanie placówek oświatowych.
Nauczycielska Solidarność występuje z podobnymi żądaniami. Z powodu braku reakcji MEN Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ ?Solidarność? podjęła decyzję o wejściu do 15 kwietnia wszystkich struktur związku w spór zbiorowy z pracodawcami. W ramach tego sporu będą organizowane akcje informacyjne i protestacyjne, natomiast 28 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się manifestacja pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
Związek nie wyklucza, że w czasie matur nauczyciele będą strajkować.

Kolejarze
Przeciw zwolnieniom i prywatyzacji

24 marca w Warszawie pod siedzibą PKP SA miała miejsce ogólnopolska demonstracja kolejarzy. Protestowano przeciwko restrukturyzacji i prywatyzacji spółek kolejowych, niekompetentnemu zarządzaniu, co doprowadza do fatalnej sytuacji w terenowych jednostkach organizacyjnych. Skutkiem tego są zwolnienia w jednostkach terenowych i przerost zatrudnienia w centralach spółek.
Domagano się też podwyżek płac, zaprzestania szykanowania za działalność związkową i utrzymania poziomu zatrudnienia na kolei.

Kompania Węglowa
Rozmowy zamiast pikiety – niestety

Górnicze związki zawodowe zaniepokojone brakiem informacji o dalszych losach ruchu Makoszowy planowały zorganizowanie pikiet pod siedzibą KW. Ruch Makoszowy zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 17 stycznia 2015 roku miał trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
Termin pikiety podany na 12 marca został przełożony na 18 marca, w końcu protest został odwołany. Trwają rozmowy w między przedstawicielami związków a zarządem KW.

JSW Koks SA
?Nie? restrukturyzacji i outsourcingowi

Przed siedzibą dyrekcji koksowni w Dąbrowie Górniczej 18 marca odbyła się pikieta pracowników.  Protest, w którym uczestniczyło 450 osób, był wyrazem sprzeciwu wobec planu likwidacji jednego z wydziałów koksowni – Wydziału Utrzymania Ruchu.
Zebrani domagali się zaprzestania restrukturyzacji i outsourcingu, ponieważ prowadzi to do spadku wynagrodzeń, odejścia doświadczonych pracowników i obniżenia standardów bezpieczeństwa w zakładzie.

Veolia Energia Łódź S.A
Protest przeciwko zwolnieniom

Blokada ulic

Pracownicy i członkowie Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Veolia Energia Łódź S.A. 20 marca przeprowadzili blokadę ulic. Był to protest przeciwko zwolnieniom w firmie i zmuszaniu pracowników do przechodzenia na emerytury.

 
BNP Paribas
Spór zbiorowy w banku

Od 10 lutego 2015 r. w BNP Paribas prowadzone były negocjacje związków zawodowych z zarządem w związku z planowanym połączeniem tego banku z BGŻ. Związki, obawiając się zwolnień będących konsekwencją restrukturyzacji, domagały się odpraw pieniężnych dla zwalnianych pracowników i prawa do premii restrukturyzacyjnej dla wszystkich pracowników.
Ponieważ zarząd nie uwzględnił zgłoszonych przez związki żądań, wszczęty został spór zbiorowy.

Maflow ? Tychy
Jest związek ? są podwyżki płac

Na początku marca przedstawiciele działającej od stycznia tego roku w zakładzie Solidarności poinformowali o zapowiedzianych przez dyrekcję częściowych podwyżkach płac. Jest to pierwsza podwyżka od trzech lat. Związkowcy podkreślili zależność między przystąpieniem załogi do związku zawodowego a decyzją dyrekcji i zapowiedzieli dalsze rozmowy z zarządem w sprawie porozumienia płacowego obejmującego wszystkich pracowników.

Joanna Puszwacka

 

Category: Gazeta - kwiecień 2015

Comments are closed.