Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 stycznia 2015

Górnictwo Jastrzębskie Zakłady Remontowe
Zwycięstwo po podziemnym proteście

Łącznie około sześćdziesięciu pracowników Jastrzębskich Zakładów Remontowych rozpoczęło 3 grudnia podziemne protesty w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Domagali się zachowania bezterminowych umów o pracę w obrębie grupy JSW.  Groziły im zwolnienia w związku z wygaszaniem wydobycia w niektórych kopalniach JSW.
Po kilkunastogodzinnym strajku pod ziemią zostało zawarte porozumienie, zgodnie z którym pracownicy JZR, którzy mieli zostać objęci zwolnieniami grupowymi, zostaną zatrudnieni w spółce JSW Szkolenia i Górnictwo na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony.

FV Concept w Borownicy
Okupacja zakładu w obronie miejsc pracy

Osiemdziesiąt osób – pracowników firmy produkującej mrożonki – postanowiło bronić swoich miejsc pracy. Spółka, w której pracują, popadła w zadłużenie i grozi jej likwidacja. 12 grudnia pracownicy rozpoczęli okupację zakładu.

Pol-Miedź Trans
Pogotowie strajkowe

Związkowcy z największej firmy transportowej KGHM Polska Miedź S.A. ogłosili 25 listopada pogotowie strajkowe. Związane jest to z planami restrukturyzacji spółki. Pracownicy obawiają się, że w wyniku zmian dojdzie do zwolnień.

PKN Orlen ? Anwil, Solino
Blokada drogi – wstępne porozumienie

W płockim koncernie zawarto wstępne porozumienie z przedstawicielami załogi w sprawie odpraw dla zwalnianych pracowników i dodatkowych dni wolnych od pracy. Natomiast ciągle pozostaje otwarta kwestia planowanych przez zarząd zmian systemu czasu pracy z  pięciobrygadowego na czterobrygadowy. Związki nie zgadzają się na taką reorganizację, ponieważ uważają, że doprowadzi to do zmniejszenia zatrudnienia nawet o 600 osób i spowoduje zagrożenie dla prawidłowej pracy instalacji produkcyjnych. W tej sprawie związkowcy z Anwilu, innej spółki zależnej PKN Orlen, protestowali 17.12. we Włocławku blokując drogę krajową nr 91.
Drogę krajową nr 25 zablokowali też związkowcy z Inowrocławskiej Kopalni Soli Solino. Protestujący domagali się odwołania zarządu kopalni, przywrócenia zakładowego układu zbiorowego pracy i pakietu socjalnego.

Atos ? Jaworzno
Chcemy umów o pracę

 04.12.2014.atos.jaworzno

Przeciwko umowom śmieciowym i bardzo niskim wynagrodzeniom 4 grudnia w Jaworznie protestowało kilkudziesięciu pracowników ochrony.  Ich nowy pracodawca zaproponował skandaliczne warunki zatrudnienia: praca na umowę zlecenie płatna na początek 9, 50zł  brutto, przy późniejszej możliwosci obniżki stawki nawet do 5 zł.
Drugi protest w tej sprawie odbył się 16 grudnia przed siedzibą Tauron Polska Energia w Katowicach. To właśnie dla Tauronu Polska pracuje firma, która zatrudnia pracowników jedynie na umowy-zlecenia i płaci im głodowe stawki. Ochroniarzy protestujących przeciwko takim warunkom wsparli górnicy z kopalni Bobrek-Centrum oraz pracownicy Konsorcjum Ochrony Kopalń.

Animex ? Szczecin
Groźba strajku – będą podwyżki

Tuż przed zaplanowanym na 17 i 18 grudnia strajkiem w zakładzie zostało zawarte porozumienie miedzy pracodawcą a reprezentującymi pracowników związkami. Zgodnie z nim od stycznia miesięczne wynagrodzenia wzrosną średnio o 150 złotych, a za grudzień pracownicy dostaną 300 złotych dodatku.
Jak widać nieustępliwość i jednomyślność załogi w walce o lepsze warunki pracy opłaciła się. Spór w zakładzie ciągnął się od lipca 2014 r.,  jednak pracodawca nie zamierzał realizować żądań pracowników. Dopiero wynik referendum strajkowego, w którym uczestniczyło 73 proc. pracowników, z czego 97, 7 proc. odpowiedziało ?tak? na pytanie, czy weźmie udział w dwudniowym strajku – i sama groźba strajku – skłoniła pracodawcę do ustępstw.

Pielęgniarki i położne
Czy będzie strajk generalny?

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zapowiada, że w 2015 r. może ogłosić strajk generalny. Środowisko pielęgniarskie przedstawiło całą listę zarzutów wobec Ministerstwa Zdrowia, które unika dialogu i ignoruje postulaty dotyczące warunków, w jakich pracują pielęgniarki. Jest to szczególnie ważne teraz w związku z wprowadzanym przez resort pakietem onkologicznym. To kolejne obowiązki nakładane na grupę zawodową, która i tak jest przeciążona pracą i która się starzeje (średni wiek to 48 lat). OZZPiP alarmuje, że za 2-3 lata, gdy pielęgniarki zaczną odchodzić na emeryturę, w Polsce zabraknie pielęgniarek. Starzejącym się społeczeństwem nie będzie miał się kto zająć. Młodych pielęgniarek w wielu 21-25 lat, jest niespełna 2 proc.
Innym problemem trapiącym środowisko są niskie wynagrodzenia i niedofinansowanie placówek. Zarząd Krajowy OZZPiP podjął uchwałę o wszczęciu sporów zbiorowych. W wielu miejscach takie spory już są prowadzone.

MZK ? Bielsko-Biała
Chcą podwyżek

NSZZ ?Solidarność? z MZK domaga się 300-złotowej podwyżki płac dla każdego zatrudnionego w zakładzie.  Rozmowy w tej sprawie ciągną się od kilku miesięcy.Pod koniec października załoga ogłosiła rozpoczęcie sporu zbiorowego.
Związkowcy oflagowali zajezdnię i zapowiadają, że nie zamierzają zrezygnować ze swych roszczeń.

Röben Polska – Środa Śląska
Przeciw zwolnieniom i obniżkom pensji

Przed siedzibą firmy w Środzie Śląskiej 28 listopada odbyła się pikieta zakładowej Solidarności przy udziale przedstawicieli innych zakładów regionu. W proteście wzięło udział około 200 osób. Domagali się powstrzymania zwolnień w zakładzie, zaprzestania obniżania wynagrodzeń i rozpoczęcia dialogu z załogą.

Kopalnia Chwałowice w Rybniku 
Protest w kopalni

W kopalni 11 grudnia około 60 górników z Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Mysłowicach pracujących dla Kompanii Węglowej zorganizowało spontaniczny protest po tym, jak dowiedzieli się, że nie otrzymają pensji na czas.  Protest zakończono po informacji, że KW przelała środki umożliwiające realizację wypłat.

Teatr Modrzejewskiej – Legnica
Przeciwko obniżaniu dotacji na kulturę

Związkowcy z zakładowej organizacji NSZZ ?Solidarność? w teatrze oflagowali budynek teatru i rozważają inne formy protestu w związku z informacją, że instytucje kultury podległe marszałkowi Dolnego Śląska dostaną o około 30 proc. niższe dofinansowanie w 2015 r. Tym samym dołączyli do związkowców z innych placówek kultury. Oprócz utrzymania dotacji do kultury związkowcy żądają podwyżek wynagrodzeń.

Filharmonia Narodowa
Muzycy rozważają strajk

Muzycy Filharmonii Narodowej chcą podwyżek uposażeń. Przez ostatnią dekadę ich pensje wzrosły o 350 zł brutto.
Związek Zawodowy Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych wystosował list w tej sprawie do minister kultury i dziedzictwa narodowego, ale ministerstwo zasłoniło się Ministerstwem Finansów. To ten resort 4 lata temu zamroził limity na wynagrodzenia w jednostkach budżetowych. Muzycy rozważają różne formy protestu: może to będzie pikieta może ogłoszą strajk.

Oświata ? NSZZ ?S?
Protest  przeciw zamrożeniu płac

Blisko 2 tys. związkowców z oświatowej ?Solidarności? protestowało 9 grudnia w Warszawie przeciwko zamrożeniu płac w oświacie i całej sferze budżetowej na kolejny rok. Zebrani domagali się także wyższych nakładów na oświatę, zaprzestania prywatyzacji szkół i łamania prawa oświatowego przez samorządy.

Strażacy
Pikietujący Sejm żądają waloryzacji

18 grudnia pod Sejmem pikietowało blisko tysiąc związkowców z Państwowej Straży Pożarnej. Protestowano przeciwko projektowi budżetu państwa, który nie przewiduje waloryzacji wynagrodzeń w PSP.

Aelia Polska
Przeciwko cenzurze sądowej wobec związku

Na Okęciu 6 grudnia kilkadziesiąt osób zebrało się w geście solidarności z działaczami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego ?Inicjatywa Pracownicza?. Był to wyraz sprzeciwu wobec skandalicznej decyzji sądu w Poznaniu zakazującej IP publikowania informacji na temat łamania praw pracowniczych w sieci sklepów wolnocłowych Aelia Polska.

Joanna Puszwacka

Category: Gazeta - styczeń 2015

Comments are closed.