Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 listopada 2014

Poczta Polska
7 tysięcy protestuje w Warszawie
Około 7 tysięcy osób manifestowało 18 października w Warszawie przeciwko nowym warunkom zatrudniania i wynagradzania, które planuje wprowadzić zarząd spółki w ramach restrukturyzacji. Dwa lata temu zawarty został między pocztowcami a pracodawcą układ zbiorowy gwarantujący stabilne warunki zatrudnienia. W lipcu 2014 układ ten obejmujący ponad 78 tys. zatrudnionych został wypowiedziany, a nowy ma zacząć obowiązywać od stycznia 2015. Pocztowcy obawiają się, że pracodawca zmusi ich do podejmowania pracy na śmieciówkach i w niepełnym wymiarze czasowym. Spodziewają się też kolejnych zwolnień (cztery lata temu w spółce pracowało 100 tysięcy osób, a teraz o 20 tysięcy mniej). Na proteście żądano też, by rząd wycofał się z planów prywatyzacji poczty. Protestujący zapowiedzieli kolejną manifestację na 18 listopada w Dzień Pocztowca, jeśli nie dojdzie do porozumienia z zarządem.

Jastrzębskie Zakłady Remontowe
Bez walki nie da się uratować miejsc pracy
Komitet Protestacyjno-Strajkowy w Jastrzębskich Zakładach Remontowych wystosował 9 października list otwarty do premier Kopacz, w którym zwrócił się o pomoc w wstrzymaniu zwolnień grupowych w zakładzie. Kilkuset górników ma stracić pracę w związku ze zmianami, jakie wprowadza zarząd spółki. Polegają one na skoncentrowaniu się wyłącznie na działalności remontowej i zrezygnowaniu z działalności górniczej. Zarząd uzasadnia te działania m.in. wysokimi kosztami pracy. Takie argumenty są oburzające piszą związkowcy, gdy wychodzą na jaw fakty o wyprowadzeniu ze Spółki przez byłego prezesa i dyrektorów ok 3, 2 mln zł w formie łapówek. Ponadto jednocześnie powołuje się nową spółkę, w której wynagrodzenie za te same czynności jest o kilkaset złotych wyższe. Związkowcy bronią miejsc pracy i podejmują w tym celu różne działania. Jednak wydaje się, że proszenie o pomoc przedstawiciela rządu odpowiedzialnego za politykę antypracowniczą nie przyniesie dobrych rezultatów. Siłą związków są nie listy, lecz organizowanie protestów i strajków w miejscach pracy.

PGE – Ramb, Betrans i Bestgum
Za strajkiem
W spółkach należących do PG, przez ostatnie dwa miesiące trwało referendum strajkowe. Wzięło w nim udział blisko dwa tysiące pracowników, z czego większość opowiedziała się za strajkiem. Związki zawodowe domagają się podwyżek dla wszystkich pracowników w wysokości od 3 do 5 zł na godzinę. Pomimo mediacji i strajku ostrzegawczego w czerwcu nie doszło do porozumienia w tej sprawie. Decyzja odnośnie daty przeprowadzenia strajku jeszcze nie zapadła

Miedza – Bełchatów
Przeciw 6-dniowemu tygodniowi pracy

kobiety.zwiazkowzczyni.manifestaca.belchatow.przeciw.polityce.rzadu.25.10.2014

Kilkaset osób wzięło udział 25 października w manifestacji zorganizowanej przez związki zawodowe z kopalni i elektrowni. Uczestnicy manifestacji protestowali przeciwko m.in. planom wprowadzania sześciodniowego tygodnia pracy, wysokiemu bezrobociu oraz niskim płacom w spółkach.

Oświata
Nauczyciele zapowiadają protesty
Narasta niezadowolenie nauczycieli z sytuacji w polskiej oświacie. Na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej przedstawiciele oświatowej Solidarności wyliczali problemy nękające środowisko szkolne. Po pierwsze zbyt małe finansowanie edukacji. Wydatki państwa na oświatę z roku na rok maleją i w 2015 roku wyniosą zaledwie 2,54 proc. PKB. Po drugie niewaloryzowanie wynagrodzeń ? nauczycielskie pensje nie wzrosły od 2012 roku. Z drugiej strony według raportu OECD nauczyciele mają największą liczbę dni pracy w roku  szkolnym a ich tydzień pracy wynosi 46 godzin. Solidarność domaga się od MEN podwyżek płac o 9% i wycofania się  z dalszych zmian w systemie oświaty. Zapowiada akcje protestacyjne, strajk i manifestację w Warszawie prawdopodobnie na wiosnę przyszłego roku. Środowisko nauczycielskie jest gotowe do walki o swoje prawa. Ponad połowa nauczycieli, którzy we wrześniu wypełnili ankietę dotyczącą form protestu w oświacie, opowiedziała się za jednodniowym strajkiem ostrzegawczym.

PKS Kraków 
Ukryli autobus
Pracownicy krakowskiego PKS ukryli autobus by zapobiec jego sprzedaży i zagrozili, że jeśli nie dostaną zaległych wynagrodzeń, autobusu nie wydadzą. Sytuacja w firmie od wielu miesięcy jest trudna. Właściciel wyprzedaje tabor, ale nie płaci pracownikom.

Tauron
Akcja protestacyjna
Związkowcy z Tauronu zapowiedzieli na 14 listopada pikietę przed siedzibą firmy by wymusić na pracodawcy wznowienie prac nad przygotowanym przez nich projektem Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Kompania Węglowa ? Emeryci
Będzie manifestacja

Przed siedzibą Kompanii Węglowej w Katowicach 2 listopada przeprowadzona zostanie manifestacja emerytów górniczych. Będzie to protest przeciwko odebraniu emerytom prawa do bezpłatnego węgla.

Pracownicy hipermarketów
Demonstracja w Warszawie

pracownicy.handlu.przed.sejmem.07.10.2014

Związkowcy i pracownicy sklepów wielkopowierzchniowych manifestowali 7 października przed Sejmem. Domagano się m.in. podwyżek płac i poprawy warunków pracy. Pracownicy sieci handlowych pracują często na umowach na czas określony, w niepełnym wymiarze pracy i za najniższą krajową pensję. Związkowcy domagali się też ustanowienia komisji ds. dialogu branżowego wzmożenia kontroli hipermarketów przez Państwową Inspekcję Pracy, a także opodatkowania sieci handlowych.

Biedronka
Domagają się zwiększenia zatrudnienia
Związkowcy z Biedronki zarzucają zarządowi JMP unikanie dialogu ze stroną związkową na temat poprawy warunków pracy w tej sieci handlowej. Związki domagają się m.in. zwiększenia zatrudnienia z uwagi na nadmierne przeciążenie pracą, zwiększenia wynagrodzenia, przestrzegania wewnętrznego regulaminu pracy i zasad BHP.

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
Wywalczyły podwyżki
Pielęgniarki i salowe od kilku tygodni domagały się od dyrekcji rozmów w sprawie podwyżek wynagrodzeń ? od lat w placówce nie było podwyżek.  20 października w placówce miał miejsce strajk i protest przed wejściem do szpitala. Pod naciskiem załogi, która gotowa była na okupację gabinetu dyrektora, doszło do negocjacji. W ich wyniku pracownicy dostaną 100 zł więcej do pensji.

Dąbrowa Tarnowska
Dwugodzinny strajk
W szpitalu 15 października odbył się dwugodzinny strajk pielęgniarek i położnych.  Protest miał podłoże płacowe. 

?Nowy Szpital? – Szczecin
Protest pielęgniarek
Przed siedzibą zarządu spółki ?Nowy Szpital? 26 września zebrało się kilkadziesiąt osób. Były to pielęgniarki i inni związkowcy ze szpitali należących do spółki. Głównym postulatem była podwyżka pensji.

Pielęgniarki
Najpierw pikiety potem strajk
Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych Województwa Pomorskiego (powołany przez samorządy pielęgniarskie i związki zawodowe) zapowiada na 6 listopada pikiety przed urzędami m.in. w Gdańsku.  Planowane protesty mają związek z żądaniami podwyżki płacy zasadniczej, zaprzestania dyskryminowania pielęgniarek wobec lekarzy oraz zatrudniania na szpitalnych oddziałach zgodnie z normami. Komitet zapowiada dalsze działania do strajku włącznie.

Joanna Puszwacka

Category: Gazeta - listopad 2014

Comments are closed.