Wielka demonstracja kolejarzy – 6 listopada Termin strajku musi być ustalony

| 1 listopada 2014
Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych.

Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych.

Związki kolejowe podjęły decyzje o zorganizowaniu strajku w Przewozach Regionalnych. Jego termin nie jest jeszcze ustalony.

Przedstawiciele 14 central kolejowych związków 20 października podpisali dokument skierowany do Ministerstwa Infrastruktury i Roz- woju, w którym domagają się zawarcia porozumień dotyczących segmentu przewozów regionalnych w Polsce, oddłużenia spółki i wstrzymania zwolnień z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Zapowiedzieli te, że na realizację tych postulatów związki będą czekać do 31 października.

Zła sytuacja PR jest m.in. wynikiem decyzji marszałków niektórych województw, które utworzyły własne spółki przewozowe, przeznaczając na to publiczne pieniądze. Pieniądze poszły do nowych firm zamiast zasilić już istniejącą spółkę przewozową, udziałowcem której są te same samorządy. Związkowcy żądają między innymi zaprzestania współpracy samorządów z konkurencyjnymi spółkami.

Ministerstwo w odpowiedzi stwierdziło, że nie może być adresatem postulatów związkowych, ponieważ kwestie dotyczące zwolnień pracowników i wstrzymania współpracy ze spółkami konkurencyjnymi nie leżą w kompetencjach Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Wobec takiego stanowiska związki kolejowe podjęły decyzje o zorganizowaniu strajku w Przewozach Regionalnych. Jego termin nie jest jeszcze ustalony, Tymczasem 6 listopada przed MIR w warszawie odbędzie się pikieta protestacyjna, na którą przyjadą kolejarze z całej Polski. Kolejarze muszą zapewnić, by w czasie demonstracji ogłoszony został termin strajku.

Przewozy Regionalne uruchamiają blisko 1,6 tys. pociągów w ciągu doby, z których korzysta dziennie ok. 250 tys. pasażerów – głównie dojeżdżających pociągami do pracy czy szkoły.

Joanna Puszwacka

Category: Gazeta - listopad 2014

Comments are closed.