Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 grudnia 2014

JSW
Związkowcy: odwołać zarząd spółki

13 listopada górnicy przez kilka godzin blokowali dojazd do siedziby zarządu spółki w Jastrzębiu-Zdroju. Protest miał na celu zwrócenie uwagi na trudną sytuację firmy, co jest konsekwencją złego zarządzania przedsiębiorstwem. Domagano się odwołania zarządu.

Pracownicy muzeów ? Mazowsze
W obronie kultury

W Warszawie 28 października odbyła się akcja protestacyjna zorganizowana przez NSZZ ?Solidarność? Regionu Mazowsze. Muzealnicy z 16 stołecznych i mazowieckich muzeów protestowali przeciwko pogarszającej się sytuacji ekonomicznej placówek, domagali się zwiększenia dotacji na muzea i wstrzymania prac nad deregulacją zawodu muzealnika.

Fiat Auto Poland – Tychy
Pracownicy chcą podwyżek

Na początku listopada w zakładach Fiata odbyły się wiece załogi, na których przedstawiciele Solidarności poinformowali, że związek domaga się 420 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Zbiorowych podwyżek płac w Fiacie nie było od lat, mimo iż spółka co rok osiąga spore zyski. Jak mówią związkowcy, przyszedł czas, by firma podzieliła się zyskami z pracownikami.  Jednocześnie wyrazili kategoryczny sprzeciw wobec uzależniania przez zarząd wzrostu wynagrodzeń od zgody strony społecznej na wprowadzenie 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy. 12-miesięczny okres rozliczeniowy to zmuszanie pracowników do pracy nawet po kilkanaście godzin bez prawa do dodatkowych pieniędzy za pracę w nadgodzinach czy w soboty – mówią związkowcy.

Szpital w Bełchatowie
Strajk sprzątaczek i kuchenkowych

Około setki pracownic 3 listopada odmówiło pracy i zgromadziło się przy głównym wejściu do szpitala. Był to protest skierowany przeciwko działaniom ich pracodawcy, firmie Delfa, któremu zarzucają wyzysk, niezapewnienie odpowiednich warunków pracy i straszenie zwolnieniami. Zdarza się, że musimy pracować 200 godzin w miesiącu – skarżyły się kobiety.
(Akt.) Strajkujące pracownice zwyciężyły.
Pod koniec listopada sprzątaczki i kuchenkowe ze szpitala w Bełchatowie osiągnęły zwycięstwo i uzyskały długoterminowe umowy o pracę. Ponad sto osób otrzymało umowy o pracę na okres 2 lat, czyli na okres trwania kontraktu szpitala z firmą Delfa.

POLIFARB CIESZYN
Strajk o podwyżk
i
3 listopada w spółce miał miejsce dwugodzinny strajk na tle płacowym.  Była to kontynuacja sporu z pracodawcą, który rozpoczął się w czerwcu 2014 pikietą pracowników pod siedzibą firmy. Załoga domagała się wtedy 500 zł brutto podwyżki, negocjacje jednak nie doprowadziły do spełnienia żądań. Oprócz żądań płacowych załoga zarzuca pracodawcy łamanie przepisów układu zbiorowego pracy i plany likwidacji urlopów zdrowotnych za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

Fabryka Wagonów w Gniewczynie
W obronie miejsc pracy

Około tysiąca osób zebrało się 29 października przed bramą zakładu. Był to kolejny protest przeciwko łamaniu praw pracowniczych i w obronie miejsc pracy. Zebrani domagali się wypłaty zaległych pensji – pracownicy od trzech miesięcy nie otrzymywali należnych wynagrodzeń. W proteście uczestniczyli zarówno pracownicy fabryki, jak i wspierający ich związkowcy z innych rejonów Polski. Obecny na proteście przewodniczący Solidarności Piotr Duda zapowiedział, że związek będzie się domagał nacjonalizacji fabryki na podstawie ogromnych zaległości zakładu na rzecz budżetu państwa.

Pielęgniarki – Gdańsk
Szykują się wielkie protesty
 
5 listopada w Gdańsku odbył się protest pielęgniarek i położnych. Najważniejsze żądanie protestujących dotyczyło podwyżki płac zasadniczych. Pielęgniarki i położne chcą, by ich wynagrodzenie stanowiło 60 proc. wynagrodzenia lekarzy. Zebrani zapowiedzieli dalsze protesty w innych regionach Polski, ponieważ problem nie dotyczy tylko jednego województwa. Na Mazowszu powstał drugi po pomorskim Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych, który także będzie się domagał poprawy uposażeń pielęgniarek. Uczestniczące w proteście przedstawicielki Rady Naczelnej Pielęgniarek i Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych stwierdziły, że rozwiązanie problemu, leży w gestii władz centralnych.

Kompania Węglowa
Okupacja siedziby spółki

Od 13 do 19 listopada trwała okupacja siedziby spółki. Protest miał charakter rotacyjny. Grupy górników zmieniały się co kilkanaście godzin. Bezpośrednim powodem rozpoczęcia akcji protestacyjnej była informacja o braku środków na wypłatę grudniowych pensji dla pracowników przekazana związkom zawodowym przez zarząd spółki. Protest został zawieszony po rozmowach delegacji górniczych związków z premier Kopacz, ale górnicy zapowiadają, że wznowią akcje protestacyjne, jeśli ustalenia ze stroną rządową nie będą realizowane.

Górniczy emeryci, wdowy
Protest przed Kompanią Węglową

Kilkuset emerytów górniczych i wdów po górnikach uczestniczyło 12 listopada w demonstracji przed siedzibą Kompanii Węglowej, protestując przeciwko uchwale zarządu spółki o odebraniu im zapisanego w Karcie Górnika prawa do bezpłatnego węgla. Organizatorzy protestu podkreślali, że świadczenie w postaci bezpłatnego węgla to uprawnienie, które zostało nabyte podczas wieloletniej pracy w kopalniach, a jego odbieranie stanowi naruszenie prawa.

Katowicki Holding Węglowy
Masówki

6 listopada w kopalniach i zakładach spółki odbyły się masówki, podczas których związkowcy informowali pracowników o planach zarządu zawieszenia wypłaty części składników płac. Chodzi m.in. o nagrodę barbórkową, czternastą pensję, nagrody roczne, odprawy emerytalne, deputaty węglowy dla pracowników i emerytów, bilet z Karty Górnika oraz ekwiwalent za pomoce szkolne. Stanowisko związków jest jasne – nie ma zgody na obcięcie płac. A elementy, które zarząd chce zabrać pracownikom, to składniki wynagrodzeń, mówią związkowcy.

DPS – Radziechowice
Strajkujący chcą wyższych pensji

W Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach pod Radomskiem pracownicy zorganizowali strajk. Załoga DPS domaga się wyższych pensji. Obecny poziom wynagrodzeń nie pozwala godnie żyć – mówią protestujący.

Pracownicy samorządowi ? Katowice
Manifestowali i wywalczyli podwyżki 

Pracownicy samorządowi od 1 października mają pensje wyższe o 140 zł brutto. W tej sprawie we wrześniu miała miejsce manifestacja i akcja ulotkowa.

PKN Orlen ? IKS Solino ? Anwil
Protest 

orlen.kancelaria.premiera.protest.05.11.2014

Kilkuset związkowców z Orlenu i Anwilu zebrało się 5 listopada na pikiecie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w proteście przeciwko planom wprowadzenia nowego systemu czasu pracy polegającego przejściu na system czterobrygadowy (mniej korzystny dla pracowników) w miejsce obowiązującego dziś systemu pięciobrygadowego. Na pikiecie byli też obecni przedstawiciele załogi Inowrocławskich Kopalni Soli ?Solino? (IKS). Od dwóch tygodni trwa tam rotacyjny protest głodowy pracowników. Związkowcy tej spółki domagają się konkretnych ustaleń, dotyczących jej przyszłości i rozwoju, a także uregulowania spraw pracowniczych, m.in. układu zbiorowego.

Kolejarze
Pikiety w obronie Przewozów Regionalnych

Około 400 związkowców spółki pikietowało 6 listopada przed Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie. Sprzeciwiali się restrukturyzacji spółki i domagali się konsolidacji przewozów regionalnych. Związkowcy obawiają się, że planowana restrukturyzacji spółki doprowadzi do zwolnień. Podobna kolejarska demonstracja miała miejsce 4 listopada we Wrocławiu. Ponad stu związkowców zgromadziło się pod UM, by zaprotestować przeciwko likwidacji spółki.

Protest pracowników PKP Cargo
Także kolejarze z PKP Cargo zorganizowali demonstrację 6 listopada przed siedzibą spółki w Warszawie. Domagali się m.in. wstrzymania zmian organizacyjnych w spółce, wypłaty nagrody okolicznościowej i wprowadzenia przedstawicieli pracowników do rad nadzorczych.

Joanna Puszwacka

Category: Gazeta - grudzień 2014, Uncategorized

Comments are closed.