Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 czerwca 2014

Górniczy protest

29.04.2014.katowice.protest.gornikow

29.04.2014 Katowice. Protestowało kilkanaście tysięcy górników ze wszystkich związków zawodowych. W czerwcu rząd ma przedstawić program ratowania polskiego górnictwa. Tuskowi udało się przed Eurowyborami odroczyć masowy protest górników w Warszawie. Pytanie, na jak długo?

 

OCHRONA ZDROWIA

Nowy Szpital w Olkuszu

Czarny Protest Pielęgniarek

Grupa ubranych na czarno pielęgniarek przeszła 21 maja ulicami miasta, żeby po raz kolejny zwrócić uwagę na nierozwiązane od lat problemy pracownicze (w tym głodowe pensje) i brak chęci do rozmów ze strony zarządu Nowego Szpitala w Olkuszu. Pielęgniarki są w sporze zbiorowym z zarządem szpitala od lutego 2013 roku. Żądają godnej płacy oraz poprawy bezpieczeństwa pracy pielęgniarek, a co za tym idzie również pacjentów. Jednak zarząd zupełnie nie wykazuje woli rozwiązania problemu.

 

Szpital Powiatowy w Radomsku

Manifestacja

W odpowiedzi na bezprawne zwolnienie przez dyrektora szpitala przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ ?Solidarność? Pracowników Ochrony Zdrowia związek zorganizował manifestację. Odbyła się ona 22 maja na ulicach Radomska i wzięło w niej udział około siedmiuset osób. Protestujący chcieli też zwrócić uwagę na problem łamania praw pracowniczych w szpitalu.

 

Szpital Powiatowy w Szczytnie

Strajk ostrzegawczy w szpitalu

W Szpitalu Powiatowym w Szczytnie 22 maja odbył się strajk ostrzegawczy.

Protestowały pielęgniarki, pracownicy techniczni szpitala i pracownicy pogotowia. Ich najważniejszym postulatem jest podwyżka płac.

 

Szpital w Łapach

Mają dosyć głodowych pensji – grożą strajkiem

Pielęgniarki i położne w tym szpitalu zarabiają miesięcznie 1300-1500 złotych na rękę, a ostatnia podwyżka była pięć lat temu. Dlatego związki zawodowe przedstawiły propozycje dotyczące wynagrodzenia. Chcą o 600 złotych więcej dla pielęgniarek i położnych, czterystu – dla administracji i 250 – dla salowych.  Załoga szpitala – oprócz lekarzy – weszła w spór zbiorowy z dyrektorem. Wszyscy są zdeterminowani – związki zawodowe mogą ogłosić strajk.

 ========================

Energopol/Ekogama ? Szczecin

Strajk na budowie

Robotnicy z firmy Ekogama, prowadzącej remont kanalizacji na ulicy Potulickiej w Szczecinie, zastrajkowali 23 maja, ponieważ nie otrzymali wynagrodzenia za poprzedni miesiąc. Urząd Miasta poprosił głównego wykonawcę – firmę Energopol – o wyjaśnienia. Firma Ekogama jest podwykonawcą tej inwestycji i twierdzi, że nie otrzymała jeszcze należności od Energopolu za wykonaną pracę.

 

Muzycy

Artyści chcą związku zawodowego

Muzycy w Polsce chcą utworzyć Związek Zawodowy Muzyków RP. W składzie komitetu założycielskiego są znani polscy artyści: Romuald Lipko i Mietek Jurecki z Budki Suflera, Robert Chojnacki i Wojciech Konikiewicz. 

Działania komitetu na razie nie przynoszą rezultatu. We wrześniu 2013 r. Sąd Rejonowy Lublinie odmówił zarejestrowania ich organizacji, argumentując, że związkowcami mogą zostać pracownicy etatowi, ewentualnie ?członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych?. Muzycy pracujący zwykle na kontraktach lub w ogóle bez umów nie mają, według sądu, prawa zrzeszać się w związki zawodowe.

Sprawa prawdopodobnie trafi do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ muzycy powołują się na ustawę z 23 maja 1991r. o związkach zawodowych, która mówi, że prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami.

Związek skupiający muzyków już istniał w II RP, został zlikwidowany po wojnie.

 

PPL

Odwołany strajk

Trzy związki zawodowe działające w Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze (PPL), które zarządza warszawskim Lotniskiem Chopina, podpisały pod koniec kwietnia porozumienie z pracodawcą w sprawie restrukturyzacji. W konsekwencji odwołały planowany na 7 maja strajk.

Porozumienie zakłada wprowadzenie od 5 maja tego roku programu dobrowolnych odejść dla pracowników i rozpoczęcie prac nad nowym zakładowym układem zbiorowym pracy, którego zawarcie strony zadeklarowały do 30 września 2014 r. Oznacza to, że do tego czasu obowiązuje stary układ zbiorowy, który zapewnia pracownikom np. odprawy w wysokości do 36 pensji. To właśnie wypowiedzenie tego układu wywołało sprzeciw działających w przedsiębiorstwie związków zawodowych, które w jego obronie chciały przeprowadzić 7 maja strajk.

 

Morska Stocznia Remontowa Gryfia

Gotowi strajkować przeciw zwolnieniom

Związki zawodowe działające w stoczni nie zgadzają się na plany restrukturyzacji firmy. Związkowcy żądają m.in. wydłużenia gwarancji zatrudnienia oraz rezygnacji z outsourcingu, czyli przekazywania części spółki w zarząd firmom zewnętrznym. Stoczniowe związki obawiają się, że oddanie wydziałów w prywatne ręce może doprowadzić do zwolnień, a w ostateczności do upadku stoczni.

Obecnie związki są w sporze zbiorowym z pracodawcą. Zakłady w Szczecinie i Świnoujściu zostały oflagowane, a w przypadku braku konstruktywnych propozycji ze strony pracodawcy związkowcy planują dwugodzinny strajk ostrzegawczy.

 

Polimex-Mostostal

Strajk ostrzegawczy

Pracownicy spółki domagają się poprawy warunków płacowych i przyjęcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który chroniłby ich przed konsekwencjami restrukturyzacji i prywatyzacji spółki. 15 maja w zakładach w całym kraju odbył się godzinny strajk ostrzegawczy. Związkowcy zapowiedzieli, że był to jedynie początek zakrojonej na szeroką skalę akcji protestacyjnej. Nie wykluczają strajku generalnego w przypadku braku porozumienia z zarządem spółki.

 

TVP

W obronie mediów publicznych

Przed Kancelarią Premiera 22 maja odbyła się pikieta pracowników TVP zorganizowana przez NSZZ ?Solidarność?. Protest skierowany był przeciwko wyprowadzeniu czterech głównych grup zawodowych, czyli dziennikarzy, montażystów, grafików komputerowych oraz charakteryzatorów zatrudnionych w telewizji, do firm zewnętrznych. Domagano się też zakończenia prac nad ustawą medialną, na którą środowisko czeka już 6 lat, a która rozwiązałaby kwestię finansowania mediów publicznych.

 

Castorama

Łamanie prawa  

OPZZ ?Konfederacja Pracy? stanowczo sprzeciwia się bezpodstawnemu zwolnieniu z pracy przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej w sklepie w Lubinie. Związek złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury i planuje akcje protestacyjne pod sklepami sieci.

 

MPK Częstochowa

94 procent chce walczyć

Związki zawodowe żądają podwyżek wynagrodzeń o 4, 6 proc. W referendum zorganizowanym na początku maja 94 proc. biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za zaostrzeniem sporu zbiorowego. Spór zbiorowy z dyrekcją placówki ciągnie się od kwietnia 2013 roku. Od samego początku protestujący domagali się dodatkowych 400 złotych do płacy zasadniczej, jednak do tej pory nie dostali jakichkolwiek propozycji.

 

MPK – Wrocław

Obronili miejsca pracy groźbą strajku

8 maja zawarte zostało porozumienie między związkami a prezesem firmy. Gwarantuje ono, że nie będzie zwolnień w związku z likwidacją niektórych zajezdni. Ponadto wraz ze zmianą systemu płac nie zmniejszą się miesięczne wynagrodzenia pracowników MPK.

Na wyniki negocjacji między związkami a zarządem firmy niewątpliwie wpłynęła groźba strajku, do jakiego szykowali się związkowcy po przeprowadzonym 28 i 29 kwietnia referendum.

Joanna Puszwacka

 

Category: Gazeta - czerwiec 2014

Comments are closed.