Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 maja 2014

Górnictwo

Górnicy mają dość!

Górnicze związki zawodowe są bardzo zaniepokojone dramatyczną sytuacją w branży i tym, jakie skutki może to mieć dla zatrudnionych w niej osób. Istnieją uzasadnione obawy, że Kompania Węglowa upadnie. W ciężkim położeniu jest Jastrzębska Spółka Węglowa i Katowicki Holding Węglowy. To wynik wieloletnich zaniedbań rządzących i nieudolności zarządów spółek – mówią przedstawiciele związków. I zapowiadają: ?Czas pokoju się skończył, a zaczął czas walki! Musimy wstrząsnąć tymi, którzy ponoć odpowiadają za polskie górnictwo?.

Górnicze centrale związkowe zaplanowały Katowicach górniczy protest. Ma on się odbyć 29 kwietnia. Demonstracja zacznie się pod gmachem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a zakończy pod halą Spodka. Ma uczestniczyć w niej około 15 tysięcy osób.

Związki zapowiedziały, że jeżeli protest 29 kwietnia nic nie da, to górnicy przyjadą do Warszawy, by tam uświadomić rządzącym, jak źle się dzieje w branży górniczej. Pokażą też swoją determinację w obronie interesów jej pracowników.

Kompania Węglowa

Zła sytuacja ? trzeba walczyć!

Wyzwaniem dla górniczych związków jest coraz gorsza sytuacja w Kompanii Węglowej. Najpierw na początku kwietnia pojawiła się informacja o zagrożeniu terminowego wypłacenia wynagrodzeń. Dzięki sprzedaży jednej z kopalń pieniądze na wynagrodzenia się znalazły. Od 22 kwietnia natomiast w centrali firmy trwa tzw. przestój ekonomiczny – pracuje tylko 20% zatrudnionych.

Zgodnie z decyzją zarządu, przez cztery dni robocze – od 28 kwietnia do 5 maja – przerwane zostało wydobycie w dziewięciu kopalniach KW. Przestój dotyczył także zatrudnionych w pięciu zakładach specjalistycznych spółki. Za postój pracownicy otrzymują ok. 55 proc. wynagrodzeń. Wynika to z wcześniejszych porozumień między zarządem spółki a związkowcami.

Związkowcy obawiają się jednak czegoś gorszego niż jednorazowego spadku pensji – tego, że miesięczna przerwa w wydobyciu może oznaczać początek likwidacji kopalń.

Winę za to ponosi zarząd i właściciel firmy, czyli rząd – oświadczyły związki. Przestrzegły jednocześnie przed próbami przerzucania kosztów złego zarządzania spółką na barki jej pracowników. Takie działanie spotka się ze stanowczą odpowiedzią związków. Rachunek za opieszałość czy też całkowitą bezczynność powinny zapłacić osoby odpowiedzialne za kierowanie Kompanią Węglową, a nie jej załoga – stwierdziły związki.

PLL LOT

Decyzja pracowników – tak dla strajku

Związki zawodowe działające w PLL LOT nie zgadzają się na cięcia płac narzucane przez zarząd firmy. Trwają negocjacje.

Tymczasem 1 kwietnia zakończyło się referendum strajkowe w tej sprawie. Wzięła w nim udział ponad połowa uprawnionych, z tego zdecydowana większość opowiedziała się za strajkiem.

ZNP

?Nie? zatrudnianiu asystentów

Związek nie zgadza się na proponowane przez rząd zmiany w ustawie oświatowej dotyczące zatrudniania asystentów nauczycieli i wznowił 8 kwietnia akcję protestacyjną. Polega ona m.in. na oflagowaniu szkół i przedszkoli.

Asystenci mają pracować na podstawie Kodeksu Pracy, nie Karty Nauczyciela, i nie podlegać takiej samej ocenie jak nauczyciele.

Związkowcy obawiają się, że samorządom ze względu na mniejsze koszty bardziej będzie się opłacać zatrudniać asystentów niż nauczycieli.

Pielęgniarki ? Brzeskie Centrum Medyczne

Protest zawieszony

Strajkujące pielęgniarki i położne z Brzegu wywalczyły 100 złotych podwyżki i zawiesiły protest. Zastrzegają jednak, że to nie koniec walki. Strajk został tylko zawieszony do czasu wyboru nowego dyrektora.

Personel z BCM strajkował ponad trzy tygodnie okupując gabinet dyrekcji. Początkowo żądano 500 złotych podwyżki, później kwota ta została obniżona do 300 złotych. 27 marca ulicami Brzegu przeszła ponad stuosobowa manifestacja.

ENEA Operator

Dwugodzinny strajk

Dwugodzinny strajk ostrzegawczy przeprowadzili 28 marca związkowcy ?Solidarności? w spółce Enea Operator. Wzięło w nim udział około 3 tys. pracowników. W ten sposób protestowano przeciwko planom władz Grupy Enea, które chcą przenieść część pracowników Enea Operator do innej spółki w grupie. Protestujący obawiają się, że nowy pracodawca nie będzie dotrzymać warunków pracy i płacy. Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ ?Solidarność? Enea Piotr Adamski nie wyklucza strajku generalnego. 

TVP

Nie ma zgody na outsourcing

Działające w TVP związki zawodowe, m.in. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja, nie zgadzają się na przeniesienie części pracowników telewizji do firm zewnętrznych. Już od lipca około 400 osób ma przejść do firmy Leasing Team, która wygrała przetarg ogłoszony przez zarząd TVP w związku z restrukturyzacją spółki. W ubiegłym roku TVP miała 20, 5 mln straty, więc jej władze szukają oszczędności kosztem pracowników.

Przeniesieni do LeasingTeam pracownicy mają mieć zagwarantowaną pracę przez dwa lata, w tym tylko przez rok na niezmienionych warunkach zatrudnienia.

Związek Wizja, który już zorganizował 7 lutego w tej sprawie strajk ostrzegawczy zapowiada dalsze działania, np. składanie pozwów przeciwko pracodawcy. Jednak największy skutek i najsilniejszy oddźwięk medialny przyniosłaby akcja strajkowa.

CF Gomma ? Częstochowa

W obronie zwalnianych

CF.Gomma.31.03.2014.Czestochowa-Pikieta-zwiazkowcow-przeciw-zwolnieniom

Na ulicach Częstochowy 31 marca miała miejsce akcja protestacyjna zorganizowana przez ?Solidarność?. Protest rozpoczął pikietą pod firmą Gomma, by następnie przekształcić się w blokadę ulic. Uczestniczyło w nim około 60 osób.

Cala akcja zorganizowana została w obronie pracowników firmy, którzy dostali wypowiedzenia z pracy. Istnieje obawa, że to nie koniec zwolnień – mówili protestujący. Ponadto w zakładzie panuje atmosfera zastraszania, dyrekcja zmusza załogę do pracy w nadgodzinach pod groźbą zwolnienia dyscyplinarnego, każe się tłumaczyć z wziętych zwolnień lekarskich, a dyrektor osobiście kontroluje damskie toalety, by sprawdzić czy nie pali się tam papierosów.

ArcelorMittal – Dąbrowa Górnicza

Pracownicy dostaną podwyżki

Zgodnie z porozumieniem z 17 kwietnia zawartego między zarządem hutniczego koncernu a związkowcami, pracownicy ArcelorMittal Poland od kwietnia mogą spodziewać się wzrostu płac. Hutnicy dostaną specjalny dodatek w wysokości 150 zł. brutto miesięcznie oraz 1 tys. zł dodatkowej nagrody w dwóch ratach ? w czerwcu i sierpniu.

Negocjacje płacowe były prowadzone od listopada 2013 roku. Związki domagały się 500 zł podwyżki. Pod koniec marca związkowcy zorganizowali pikietę pod siedzibą zarządu w Dąbrowie Górniczej. Wzięło w niej udział ponad 2 tys. osób i była to największa manifestacja od początku działalności ArcelorMittal w Polsce. 

Polimex-Mostostal

Pikieta w sprawie zaległej premii

Przed siedzibą władz spółki w Warszawie 28 marca odbyła się ponad dwustuosobowa pikieta. Protest zorganizowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ ?Solidarność? w Polimex-Mostostal S.A. oraz ZZ Budowlani. Protestujący domagali się wypłaty zaległej premii oraz podjęcia negocjacji w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Bruksela

Europa dla pracowników

Około 50 tysięcy osób, w tym ponad 400 związkowców z Polski zjechało do Brukseli 4 kwietnia, by pod hasłami: ?Koniec zaciskania pasa!?, ?Inwestycje, dobre miejsca pracy, równość? żądać zmiany polityki rządów, które walczą z kryzysem kosztem najuboższych warstw społeczeństwa.

Demonstracja została zorganizowana przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych i była to część kampanii ?Nowa droga do Europy?.

W trakcie protestów doszło do starć z policją, która przeciw demonstrantom użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego. Demonstranci rzucali w kierunku policjantów fragmentami płyt chodnikowych, bruku, petardami i butelkami.

Joanna Puszwacka

Category: Gazeta - maj 2014

Comments are closed.