Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 kwietnia 2014

 

Elektrownia i Kopalnia Bełchatów ?MIEDZA?

Nie dla ?optymalizacji kosztów?

Demonstracja związkowa Bełchatów 17 marca 2014

 17 marca około 1300 osób wzięło udział w manifestacji na ulicach Bełchatowa, zorganizowanej przez Porozumienie Związków Zawodowych Elektrowni i Kopalni Bełchatów ?MIEDZA?. Górnicy, energetycy i pracownicy spółek zależnych oraz wspierający ich mieszkańcy miasta protestowali przeciwko strategii Polskiej Grupy Energetycznej, która polega na zwolnieniach, obniżaniu wynagrodzeń, wyzysku i łamaniu praw pracowniczych. Na proteście byli obecni też przedstawiciele związków zawodowych z innych branż i regionów Polski. Związkowcy zapowiadają dalsze, coraz ostrzejsze protesty, w przypadku, gdy ich postulaty nadal będą ignorowane.

 

Pielęgniarki ? Brzeskie Centrum Medyczne

Okupacja trwa

 Zdeterminowane pielęgniarki kontynuowały protest, który zaczął się na początku marca dwugodzinnym strajkiem, kontynuowany następnie jako okupacja gabinetu dyrektora Centrum. Początkowo pielęgniarki i położne żądały 500 złotych podwyżki, lecz w czasie negocjacji z pracodawcą obniżyły swoje żądania do 300 złotych. Niestety, nawet takie ustępstwo nie skłoniło dyrekcji do realizacji żądań.

Kopalnia Konin

Przeciw atakom na prawa pracownicze

 Kopalniane związki rozważają rozpoczęcie działań protestacyjnych. Ma to związek z pismem zarządu PAK KWB SA z końca lutego, w którym zawiadamia o wprowadzeniu szeregu niekorzystnych dla pracowników rozwiązań. Dyrekcja planuje m.in. zawieszenie układu zbiorowego na 3 lata, ograniczenie funduszu wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń. Związkowcy zapowiadają rozpoczęcie przygotowań do sporu zbiorowego i w konsekwencji strajku.

 

Nauczyciele

Obrona Karty Nauczyciela

 ZNP zajęło krytyczne stanowisko wobec trybu zatrudniania specjalnych asystentów nauczycieli w szkołach podstawowych i specjalnych. Jest to pozorna pomoc, natomiast osłabia pozycję nauczycieli wobec pracodawcy. Chodzi o to, że status i zakres obowiązków takich osób jest nie jasno określony, często będą musiały one mieć takie same kwalifikacje jak nauczyciele, ale nie będą objęte Kartą Nauczyciela. Zdaniem ZNP może to oznaczać, że z czasem asystenci nauczyciela będą zastępować nauczycieli, zwłaszcza, że ich wynagrodzenie ma być niższe nawet o połowę od pensji nauczycielskiej. ZNP oczekuje wpisania stanowiska asystenta nauczyciela do ustawy Karta Nauczyciela albo jasnego i klarownego opisania jego kompetencji. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza wznowienia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ?Dość tego?. Może to oznaczać strajk i wyjście nauczycieli na ulicę.

 

Skarżysko Kamienna

Protest przed UM

 25 marca kilkudziesięciu pracowników administracji i obsługi oświaty demonstrowało przed Urzędem Miasta. Protest zorganizowany został przez OPZZ ?Konfederację Pracy?, a wymierzony był przeciwko planowanym zmianom w placówkach oświatowych dotyczącym usług w zakresie żywienia czy sprzątania. Sprzątaczki, kucharki, intendenci i konserwatorzy obawiają się, że zmiany te mogą skutkować zwolnieniami. Nie zgadzają się, by oszczędności w oświacie odbywały się ich kosztem. Protestujący mieli ze sobą petycję ze swoimi żądaniami, którą przekazali władzom miasta.

 

Emeryci

Blokowanie ulicy

 26 lutego we Wrocławiu miał miejsce uliczny protest emerytów polegający na ciągłym przechodzeniu po pasach. Protestowano w ten sposób przeciwko niskim emeryturom i rentom.

 

PKP

?Dziś pikieta, jutro tory?

 5 marca przed siedzibą Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie odbyła się pikieta zorganizowana przez Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ ?Solidarność?. Kilkuset związkowców przy dźwiękach syren protestowało przeciwko zwolnieniom pracowników, pogorszającym się warunkom pracy i przeciwko planowanym, niekorzystnym zmianom w zapisach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Protest wsparli związkowcy z Federacji ZZP PKP. Zebrani zapowiedzieli dalsze protesty.

 

Anwil SA – Włocławek

Chcą podwyżek

 W Anwilu 5 związków tworzących Wspólną Reprezentację Związkową od grudnia ub. roku negocjuje podwyżki wynagrodzeń. Ponieważ dotychczasowe rozmowy nie przyniosły rezultatu, od 10 marca w zakładzie trwa spór zbiorowy. Chodzi o 200 złotych podwyżki płacy zasadniczej i premie.

 

Energa Operator ? Kalisz

Pikieta przeciw zwolnieniom

 27 lutego około 100 związkowców ze spółki Energa Operator SA w Kaliszu, Elektrociepłowni Piwonice SA i PEC Kalisz SA protestowało przed Urzędem Miejskim w Kaliszu przeciwko niejasnemu sposobowi restrukturyzacji w przedsiębiorstwie. Pracownicy sądzą, że dotychczasowe działania pracodawcy są dla nich zagrożeniem i obawiają się zwolnień.

ENEA

Strajkują o gwarancje zatrudnienia

 Związki zawodowe działające w ENEA wspólnie ogłosiły 10 marca br. pogotowie strajkowe, a 24 marca pracownicy Grupy Kapitałowej ENEA w Poznaniu rozpoczęli strajk. Związkowcy zarzucają pracodawcy, że prowadzi pozorowany dialog społeczny, stosuje politykę faktów dokonanych, przeprowadza zmiany niezgodne z zawartymi porozumieniami zbiorowymi. Żądają respektowania już zawartych uzgodnień i podpisania porozumienia, które gwarantowałoby pracownikom zatrudnienie do 2018 r.

 

Fiat Auto Poland

Żądamy podwyżki!

 W spółce ruszyły negocjacje płacowe. Solidarność w związku z bardzo dobrym wynikiem finansowym FAP w zeszłym roku domaga się 420 zł podwyżki brutto. Wanda Stróżyk, przewodnicząca zakładowej Solidarności, argumentuje, że ostatnie zbiorowe podwyżki wynagrodzeń były w zakładzie 3 lata temu i czas, by firma podzieliła się zyskiem z pracownikami, bo to oni go wypracowali.

Ponadto przewodnicząca zarzuca władzom spółki, że niepotrzebnie przeprowadziły grupowe zwolnienia w zeszłym roku. Skoro produkcja w zakładzie trwa 6 dni w tygodniu, to znaczy, że znaczną część miejsc pracy utraconych w wyniku tych zwolnień można było uratować: – Z naszych wyliczeń wynika, że każda robocza sobota całej fabryki to odpowiednik ok. 170 dodatkowych miejsc pracy przy pięciodniowym tygodniu pracy – mówi przewodnicząca Stróżyk.

 

Polskie Porty Lotnicze 

Możliwy strajk na lotnisku Chopina

 Pracownicy z Polskich Portów Lotniczych znaleźli się pod silnym atakiem ze strony pracodawcy. Najpierw 19 marca władze Polskich Portów Lotniczych wypowiedziały układ zbiorowy pracy, a następnie dyrektor PPL zapowiedział zwolnienie kilkuset osób. Związkowcy nie wykluczają, że odpowiedzą strajkiem.

 

Pogotowie ratunkowe – Wrocław

Strajk włoski

 Pracownicy wrocławskiego pogotowia ratunkowego zdecydowali o podjęciu od 23 marca strajku włoskiego. To reakcja na cięcia (np. zmniejszenie ilości zespołów specjalistycznych), niskie pensje i zastraszanie. Protest będzie polegał m. in. na drobiazgowym wypełnianiu procedur medycznych, np. każdemu pacjentowi będzie wykonywana pełna diagnostyka przedszpitalna.

Lidl

Blokada kas

 Trwa akcja Solidarności w LIdlu. 1 marca  związkowcy z Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność przeprowadzili protest w 7 sklepach tej sieci. Polegał on na płaceniu bilonem za zakupy, co powodowało blokowanie kas. Wszystkie osoby biorące udział w proteście miały widoczne emblematy związkowe. Akcje w sklepach Lidla są odpowiedzią na łamanie praw pracowniczych i utrudnianie działalności związkowej, a zwłaszcza na bezpodstawne zwalnianie za działalność związkową.

 Joanna Puszwacka

Category: Gazeta - kwiecień 2014

Comments are closed.