Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 marca 2014

 

Pielęgniarki – Brzeskie Centrum Medyczne

Strajk okupacyjny!

 

Pielęgniarki z Centrum Medycznego w Brzegu straciły cierpliwość i postanowiły zorganizować strajk. 4 marca na dwie godziny odeszły od łóżek pacjentów, by w ten sposób wymóc na pracodawcy podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 500 zł.

Wieczorem, gdy rozmowy z dyrekcją nie przyniosły rezultatu, pielęgniarki rozpoczęły okupację. Jak podają związkowcy, pensje w placówce nie zmieniły się od sześciu lat, a zarobki pielęgniarek są najniższe w województwie – średnia pensja pielęgniarki to ok. 1800 zł (na rękę).

 

 

Służby mundurowe

Pikieta przed Sejmem

19.02.14 Strażacy pod Sejmem podczas protestu służb mundurowych.

19.02.14 Strażacy pod Sejmem podczas protestu służb mundurowych.

 

Kilkuset związkowców służb mundurowych z OPZZ i FZZ protestowało przed sejmem 19 lutego domagając się wstrzymania prac nad ustawą o L4. Ustawa ta wprowadza 80% stawki za zwolnienie lekarskie w miejsce dotychczasowych 100%.

 

 

PKS – Nowy Sącz

Kierowcy żądają zaległych pensji

 

Większość kierowców pracujących w Nowym Sączu dla PKSiS Oświęcim 27 stycznia nie przyszła do pracy protestując w ten sposób przeciw niewypłacaniu pensji. Finansowa sytuacja firmy jest trudna, ostatnie wynagrodzenie, jakie otrzymali pracujący tam kierowcy to tysiąc złotych wypłacone jeszcze przed Bożym Narodzeniem.

 

 

TVP

Strajk przeciwko outsourcingowi

 

7 lutego w Telewizji Polskiej w Warszawie odbył się godzinny strajk ostrzegawczy zorganizowany przez związek ?Wizja?. Około dwustu osób protestowało przeciwko planom zarządu przeniesienia 550 pracowników do firmy zewnętrznej (outsourcingowej). Spór zbiorowy, dotyczący m.in. zatrudnienia pracowników twórczych i technicznych na etatach w Telewizji trwa w firmie od 2009 roku.
Do strajkujących pracowników próbowała dołączyć grupa związkowców z Forum Związku Zawodowego. Nie wpuszczono ich jednak na teren.

Podobne protesty odbyły się też w ośrodkach regionalnych TVP: Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Gdańsku Poznaniu, Szczecinie, Krakowie i Rzeszowie. Wzięło w nim udział od kilkunastu do kilkudziesięciu pracowników.

 

 

Soda Polska Ciech SA

Przeciw obniżaniu pensji i zwolnieniom

 

Organizacje związkowe działające w spółce Soda Polska Ciech 17 lutego przeprowadziły półgodzinną blokadę na drodze wylotowej z Inowrocławia. Pikieta została zorganizowana w ramach akcji protestacyjnej przeciwko likwidowaniu miejsc pracy, obniżaniu pensji i pogarszaniu się warunków pracy.

 

 

Sanatorium ?Przy Tężni? – Inowrocław

Pikieta w obronie pracowników

 

W Toruniu, 24 lutego, odbyła się kolejna związkowa pikieta poparcia dla pracowników sanatorium. Są oni od miesięcy poddawani mobbingowi, stosowanemu wobec nich przez dyrektora sanatorium.

 

 

Fakos ? Zgorzelec

Protest w obronie związkowca

 

Dwustu związkowców, 7 lutego, protestowało pod siedzibą Fakos, domagając się przywrócenia  do pracy zwolnionego w grudniu 2013 roku przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej NSZZ ?S?. Żądano też respektowania prawa pracowników do zrzeszania się w związkach zawodowych i prowadzenia niezależnej samorządnej działalności związkowej.

 

 

PLL LOT

Będzie referendum strajkowe

 

Związki zawodowe z PLL LOT ogłosiły, że w dniach 27 lutego-31 marca przeprowadzą referendum strajkowe. Ma ono związek z nowymi zasadami wynagradzania pracowników wprowadzanymi przez zarząd mimo sprzeciwu związków.

 

 

Megaserwis

Przeciwko cięciom pensji

 

Załoga protestuje przeciwko obniżkom wynagrodzenia. Od nowego roku dyrekcja zakładu wręcza pracownikom ?propozycje? zmieniające dotychczasowe warunki zatrudnienia m.in. obcięcie pensji z 2,6 tys. zł brutto do 1,6 tys. zł brutto. Część załogi, bojąc się nieprzedłużenia przez pracodawcę umów o pracę, zgodziła się na zmiany, jednak związki zawodowe działające w firmie weszły w spór zbiorowy i wzywają do protestu. Planowana jest manifestacja, niewykluczony jest strajk.

 

 

Enea Wytwarzanie – Świerże Górne

Przeciw zwolnieniom

 

Wszystkie trzy związki zawodowe z Enei Wytwarzanie (dawnej Elektrowni Kozienice) domagają się wstrzymania procesu reorganizacji firmy, polegającego na utworzeniu tzw. Centrum Usług Wspólnych i przeniesieniu tam pracowników. Związkowcy obawiają się, że umożliwi to redukcję zatrudnienia bez należnych gwarancji i odpraw. Uważają to za naruszenie umowy społecznej zawartej jeszcze w 2007 roku między zarządem spółki a załogą.

Związki żądają odstąpienia od tych planów, chcą utrzymania dotychczasowego zatrudnienia w firmie, a także 10 ? procentowej podwyżki płac i włączenia premii kwartalnej do stawki osobistego zaszeregowania. Związkowcy są gotowi na rozpoczęcie sporu zbiorowego i w konsekwencji na strajk w tej sprawie.

 

 

Tabor Szynowy SA – Opole

Załoga nadal bez pieniędzy

 

Pracownicy opolskiej spółki demonstrowali 24 lutego pod biurowcem firmy domagając się zaległych pensji. Na proteście płonęły opony, skandowano: ?złodzieje?, ?gdzie nasze pieniądze?. Mimo przejęcia spółki przez nowych właścicieli załoga w dalszym ciągu nie otrzymuje wynagrodzeń.

 

 

Lidl

Wezwanie do bojkotu sieci

21.02.14 Lidl.Łódź

21.02.14 Łódź

 

Szef Solidarności Piotr Duda w oświadczeniu z 7 grudnia zarzucił sieci handlowej Lidl działania antypracownicze i antyzwiązkowe, utrudnianie działalności związkowej, brak dialogu i zastraszanie, a także bezpodstawne zwolnienie dyscyplinarne przewodniczącej Solidarności w sieci Lidl i jej zastępcy. Duda wezwał do akcji protestacyjnych w placówkach sieci i do powstrzymania się od zakupów w jej sklepach.

W związku z tym 21 lutego w szeregu miastach pod sklepami Lidl odbyły się akcje protestacyjne.  Związkowcy rozdawali ulotki informujące o sytuacji pracowników sieci i wzywające do bojkotu. Protesty miały miejsce w Łodzi, miastach Małopolski (m.in. Krakowie), Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i wielu innych miejscowościach.  Wszędzie spotkały się ze zrozumieniem i poparciem ze strony klientów.

 

 

Kolejarze – Małopolska

Przeciw cięciom na kolei

 

Kolejowi związkowcy z Solidarności w Małopolsce, 11 lutego, zorganizowali akcje protestacyjną przeciwko ograniczaniu liczby połączeń regionalnych i zwolnieniom. Związkowcy sprzeciwiają się też powołaniu przez władze Małopolski samorządowego przewoźnika kolejowego Koleje Małopolskie, który ma przejąć wykonywanie pasażerskich przewozów kolejowych w regionie.

Tym razem protest polegał na rozdawaniu ulotek na głównych dworcach w województwie. Jednak związkowcy zapowiadają dalsze działania, jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione. Planują demonstrację wszystkich związków zawodowych działających na kolei przed UM w Krakowie, a następnie strajk ostrzegawczy.

 

Kompania Węglowa

Podpisane porozumienie

 

Zarząd KW oraz związkowcy podpisali 6 lutego porozumienie dotyczące programu restrukturyzacyjnego spółki w latach 2014-2020. Ustalono, że zarząd ma przedstawić nowy program restrukturyzacji, w którym uwzględni niektóre postulaty zgłaszane przez górnicze związki.

Osiągnięto m. in. odstąpienie od zwolnienia 884 pracowników administracji i dano im gwarancje zatrudnienia na 3 lata. Pozostałym pracownikom wydłużono gwarancje pracy do 2020 roku. Nie będzie także administracyjnego łączenia kopalń, któremu związkowcy od początku się sprzeciwiali wskazując, że przyniosą one tylko chaos organizacyjny zamiast korzyści.

Niestety, nie wszystko udało się osiągnąć. Zarząd KW nie rezygnuje z planów sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

 

Category: Gazeta - marzec 2014

Comments are closed.