Klimat na protest

| 1 listopada 2013

Klimat - COP19 plakat

Zmiany klimatyczne już dzisiaj mają ogromne konsekwencje dla ludzi w różnych częściach świata. W Polsce i Europie doświadczamy coraz częściej zjawisk różnego rodzaju pogody ekstremalnej.

Światowi liderzy nie podejmują kroków, by zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych, inwestować w odnawialne źródła energii i energooszczędne działania, co oznacza, że skutki te będą jeszcze bardziej katastrofalne, szczególnie dla najbiedniejszych mieszkańców planety. Przy czym polscy rządzący zaliczają się do największych hamulcowych działań na rzecz powstrzymania zmian klimatu.

W Warszawie odbędzie się 11-16 listopada międzynarodowa ONZ-owska konferencja klimatyczna ? COP 19. Niestety, doświadczenia z byłych konferencji klimatycznych nie wskazują, by  miała ona znaczące rezultaty. Konkurencyjny system kapitalistyczny nie sprzyja zdecydowanym działaniom dla środowiska i klimatu.

Działacze ruchów przeciw zmianom klimatycznym i o sprawiedliwość klimatyczną ? mobilizują w swoich krajach, by jak najwięcej ludzi przyjechało do Warszawy z okazji COP 19. Punktem kulminacyjnym będzie:

 

WIELKI MARSZ NA RZECZ KLIMATU

w sobotę 16 listopada

godz. 14.00

zbiórka pod Pałacem

Kultury i Nauki

od strony Alei Jerozolimskich (koło stacji W-wa Śródmieście)

 

Hasła, z jakimi aktywiści z całego świata i Polski przyjadą do Warszawy, by wspólnie manifestować to  m.in.:

 

– Nie będziemy odwracać się od negocjacji klimatycznych!

– Nie  zrezygnujemy z działania i wpływania na procesy globalne!

– Będziemy mobilizować się przeciw narzucanym  fałszywym rozwiązaniom!

– Będziemy walczyć razem o sprawiedliwość klimatyczną i społeczną!

 

Wezwanie do działania od międzynarodowej kampanii z okazji Globalnego Dnia Akcji 16 listopada:

 

Żądamy, żeby liderzy światowi podjęli pilne i zdecydowane działania potrzebne, by zapobiec katastrofalnej destabilizacji global- nego klimatu ? tak, aby cały świat mógł dojść możliwie najszybciej do silniejszego traktatu o redukcji emisji, który będzie zarówno sprawiedliwy, jak i skuteczny, w minimalizacji niebezpiecznych zmian klimatycznych.

Żądamy, by kraje od dawna uprzemysłowione, które wyemitowały najwięcej gazów cieplarnianych znajdujących się obecnie w atmosferze, wzięły na siebie odpowiedzialność za złagodzenie zmian klimatycznych poprzez natychmiastowe redukcje własnych emisji, jak i przez inwestowanie w rewolucję technologii czystej energii w krajach rozwijających się. Kraje rozwinięte powinny ponieść główny ciężar odpowiedzialności i zapłacić za adaptujące działania, które muszą być podjęte, szczególnie przez nisko-emitujące kraje o ograniczonych zasobach ekonomicznych.

Zmiany klimatyczne uderzą najpierw i najmocniej w najbiedniejszych. Wszyscy, którzy mają środki finansowe, by działać, muszą więc pilnie i zdecydowanie to uczynić.

Opracowały Joanna Puszwacka i Ellisiv Rognlien

Category: Gazeta - listopad 2013

Comments are closed.