Wielka demonstracja związkowa 14.09.2013 – Ulotka Pracowniczej Demokracji

| 14 września 2013
ulotka Pracowniczej Demokracji rozdawana podczas wielkiej demonstracji związkowej 14 września.

Ulotka Pracowniczej Demokracji rozdawana podczas wielkiej demonstracji związkowej 14 września.

Czas na wyznaczenie daty strajku generalnego! 

Dzisiejszy protest jest punktem zwrotnym dla ruchu związkowego w Polsce.

Nigdy wcześniej nie było takiego wielkiego, wspólnego protestu trzech głównych central związkowych (oraz innych związków).

Nic dziwnego. Ataki rządu Tuska stają się coraz bardziej intensywne. W zeszłym roku rząd przeszedł od polityki ?cichych cięć? do otwartego ataku. Przeforsował Ustawę 67, a następnie elastyczny czas pracy. Nie zgodził się nawet na skromny postulat związków dotyczący płacy minimalnej.

Jednocześnie Tusk ogłasza koniec kryzysu. Jeśli tak, to dlaczego mamy zaakceptować wyciskanie pracownika jak cytryny?

Nie jest prawdą, że kryzys światowy się skończył. Jednak jedynie bogacze nie odczuwają jego skutków na własnej kieszeni. Rząd i przedsiębiorcy wykorzystują kryzys, by atakować dotychczasowe zdobycze socjalne i prawa pracownicze. Dzisiejszy protest pokazuje, że nie zgadzamy się na płacenie jego kosztów.

Strajk generalny

W ostatnim czasie liderzy związkowi wielokrotnie mówili o możliwym strajku generalnym.

Trzeba teraz przekuć słowa w czyny.

Czas na wyznaczenie konkretnej daty strajku generalnego 

Dni protestu pokazały nam wszystkim, jak silny jest ruch pracowniczy. Jednak jeśli mowa o strajku generalnym pozostanie zbyt ogólnikowa, rząd się nie ugnie.

Dajmy znać naszym liderom związkowym, że oczekujemy natychmiastowego ogłoszenia terminu strajku generalnego.

Obalenie rządu 

Ostatnie ponad 20 lat pokazuje, że kolejne rządy i tak będą chciały robić to samo, co Tusk.. Chodzi jednak o to, by ruch pracowniczy był na tyle silny, aby mógł wywalczyć swoje postulaty niezależnie od tego, kto rządzi.

Jeśli protesty i strajki związkowe przyczynią się do obalenia rządu Tuska, będzie to ostrzeżenie wobec wszystkich kolejnych rządów.

 

Ruch pracowniczy nie potrzebuje obecnych partii sejmowych. Żadna z nich nie wyraża interesów świata pracy i nie przedstawia alternatywy wobec dzisiejszego systemu wyzysku. Potrzebuje zaś ludzi argumentujących, że nie musimy akceptować żadnych cięć, zwolnień lub ataków na warunki pracy.

? Znieść elastyczny czas pracy 

? Obalić Ustawę 67 

? Podnieść płacę minimalną

? Stop zwolnieniom i cięciom

Pdf ulotki 

 

Category: Aktualności, Gazeta - październik 2013

Comments are closed.