Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 czerwca 2013

Wrocław

Miasteczko namiotowe związkowców

21 maja przed urzędem wojewódzkim stanęło miasteczko namiotowe ?Solidarności?. W ten sposób związkowcy chcieli zaprotestować m.in. przeciwko umowom śmieciowym, zmianom w kodeksie pracy i likwidacji szkół. Domagali się także podniesienia płacy minimalnej. Byli tam związkowcy z różnych przedsiębiorstw z regionu, z oświaty, rolnicy.

24 maja protestujący przeszli w kilkusetosobowej manifestacji ulicami Wrocławia pod UW, gdzie obecny na proteście przewodniczący ?Solidarności? Piotr Duda zapowiedział przygotowania do strajku generalnego i ogólnopolskiej demonstracji w Warszawie. Rząd forsuje antypracownicze działania i przerzuca na pracowników koszty kryzysu – mówił. Jednak wśród ludzi narasta oburzenie i wola walki z taką polityką i dlatego najwyższa pora zewrzeć szyki i walczyć – powiedział Duda.

Komunikacja miejska ? Warszawa

Biletów nie oddamy

14 majapod warszawskim urzędem miasta pracownicy i związkowcy wszystkich spółek komunikacyjnych protestowali przeciw zabraniu biletów wolnej jazdy. Organizatorem manifestacji był Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny (MKP), zrzeszający19 związków zawodowych działających w spółkach stołecznej komunikacji. Mimo bardzo zdecydowanych protestów pracowników transportu miejskiego warszawscy radni przegłosowali odebranie ulg przejazdowych dla pracowników i ich rodzin. Oznacza to w praktyce obniżenie płac, bo prawo do darmowego przejazdu zawsze było traktowane jako składowa część zarobków. Oburzenie wśród pracowników komunikacji na decyzję radnych jest ogromne. MKP zapowiada strajk w tej sprawie, który może mieć miejsce już w czerwcu.

Huta CMC Zawiercie

Nie zwolnieniom!

Związki zawodowe działające w firmie zawiadomiły pracodawcę o rozpoczęciu sporu zbiorowego. Była to odpowiedź na ogłoszenie 26 kwietnia przez zarząd redukcji zatrudnienia o 230 osób. Zdaniem związkowców skala zwolnień grupowych spowoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy w hucie, ponieważ na poszczególnych działach zostanie zbyt mała liczba pracowników, aby móc zapewnić normalne funkcjonowanie zakładu.

Forum Związków Zawodowych

Przeciw zmianom w Kodeksie

20 maja pod Kancelarią Premiera odbyła się pikieta organizacji związkowych wchodzących w skład Forum Związków Zawodowych skierowana przeciwko antypracowniczym zmianom w kodeksie pracy. Chodzi zwłaszcza o tzw. uelastycznienie czasu pracy, co da możliwość pracodawcom wydłużania dnia pracy aż do 13 godzin, opóźnianie wypłacania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe nawet do dwóch lat, zmniejszenie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych do 30 proc., wprowadzenie pięciogodzinnej bezpłatnej i niewliczanej do czasu pracy przerwy w dniu pracy.

Protest organizacji członkowskich Forum Związków Zawodowych jest zwiastunem większej, wspólnej akcji wszystkich trzech największych central związkowych, o czym rozmawiali w poniedziałek 20 maja w Gdańsku szefowie FZZ, NSZZ ?Solidarność? i OPZZ.

Kodeks pracy ? Kwidzyn

Pikieta przeciw zmianom w Kodeksie

Ponad setka związkowców protestowała 13 maja w Kwidzynie przeciwko planowanym przez rząd niekorzystnym dla pracowników zmianom w kodeksie pracy. Domagano się też działań poprawiających sytuację na rynku pracy w regionie, w którym bezrobocie wynosi ponad 20 proc. Pikieta została zorganizowana przez NSZZ ?Solidarność? Regionu Elbląskiego, których wspierali członkowie OPZZ.

MPK ? Brzesko

Zbyt długie rozmowy – groźba strajku

Od 10 maja w spółce trwa spór zbiorowy między pracodawcą a zakładową ?Solidarnością?. Powodem są przedłużające się negocjacje w sprawie uzgodnienia regulaminu pracy i płacy w zakładzie. Związkowcy domagają się między innymi utrzymania dotychczasowej stawki godzinowej w przedsiębiorstwie. Oczekują spełnienia żądań, a w razie ich nie uwzględnienia grożą strajkiem. 

Energa ? Gdańsk

Strajk przeciw ?restrukturyzacji?

Związkowcy koncernu zapowiadają strajk na 6 czerwca. Będzie to protest przeciwko restrukturyzacji w przedsiębiorstwie. Związki od dawna domagają się zabezpieczenia interesów pracowników przy prowadzeniu restrukturyzacji, jednak, jak mówią związkowcy, ze strony pracodawców brak jest woli do podjęcia negocjacji w tej sprawie.

BMZ Poland – Gliwice

Pikieta przeciw zwolnieniom

22 maja przed siedzibą spółki odbyła się pikieta w obronie pracownic zakładu wyrzuconych z pracy po tym, jak założyły związek zawodowy. Około 150 osób ? pracownic BMZ i wspierających je przedstawicieli z innych gliwickich zakładów – domagało się przywrócenia do pracy ich koleżanek. W przeciwnym zapowiedziano eskalację działań aż do blokady Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na terenie której działa BMZ, włącznie.

Katowicki Holding Węglowy

Wygrana górników

Górnicy z KHW S.A. wywalczyli 3-procentowe podwyżki płac. Negocjacje w tej sprawie trwały od wielu tygodni. W ich trakcie przeprowadzona została kilkunastogodzinna pikieta siedziby holdingu, co przyśpieszyło decyzje zarządu o podwyżkach.

Koksownia Przyjaźń ? JSW

Jest porozumienie płacowe po groźbie strajku

Dzięki zdecydowanej postawie związkowców 14 maja w spółce zostało zawarte porozumienie płacowe, co oznacza podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników. Spór zbiorowy w tej sprawie trwał od lutego i związki były w trakcie przygotowań do strajku, gdy nastąpił przełom w negocjacjach i decyzja o podwyżkach.

Tramwaje Śląskie

Podwyżki płac po śląskim strajku

Związkowcy podpisali porozumienie z pracodawcą, zgodnie z którym pracownicy Tramwajów Śląskich otrzymają podwyżkę w wysokości 100 zł. netto i wzrost o 200 zł. netto okolicznościowej premii wypłacanej z okazji branżowego święta. Przedstawiciele załogi podkreślają, że sukces ten był możliwy m.in. dzięki zaangażowaniu załogi w strajk generalny w regionie śląskim (26 marca). Pokazało to jak dobrze zorganizowana jest załoga przedsiębiorstwa i zdeterminowana, by wałczyć o swoje prawa.

PKP Cargo

Kolejarze zapowiadają strajk

Związki zawodowe spółki PKP Cargo skierowały do prezesa spółki list otwarty wzywający do zawarcia Paktu Gwarancji pracowniczych parafowanego 24 października 2012. Zapowiedziały też, że w przypadku niedotrzymania przez zarząd zobowiązania zapisanego w porozumieniu z ministrem infrastruktury przeprowadzą działania protestacyjno ? strajkowe.

PKP Cargo Lublin

Walka ze zwolnieniami

Związki zawodowe działające we Wschodnim Zakładzie PKP Cargo zdecydowały 15 maja o powołaniu Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Powodem jest przedstawienie przez dyrektora zakładu informacji o zamiarze rozwiązania w tym miesiącu umowy o pracę z 29 pracownikami.

TVP

Telewizja może zastrajkować – nie będzie Teleranka?

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP Wizja podjął 20 maja decyzję o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego przeciwko planom zarządu przeniesienia części pracowników Telewizji Publicznej do firmy zewnętrznej. Zmiana ta ma objąć około 400 etatowychdziennikarzy, a także montażystów, grafików, charakteryzatorów, którzy nie będą już zatrudnieni przez TVP, ale przez wybraną w przetargu firmę zewnętrzną. Termin strajku jeszcze nie jest znany.

Ochrona zdrowia ? OZZPiP

Pielęgniarki walczą o warunki pracy

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zapowiedział 9 maja, że rozpoczyna przygotowania do wejścia w spór zbiorowy z pracodawcami. Ma on dotyczyć sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Związek będzie żądać od pracodawców ustalenia norm pracy, dzięki którym będzie można określić np. jak długo może dyżurować pielęgniarka i ile powinno ich być na oddziale.

ADO- Legnica

Poniżyli nas!?

bilon ADO Legnica

Rośnie wściekłość załogi fabryki firanek ADO z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nie dość, że zarząd spółki bezprawnie zwolnił jedną ze szwaczek za wywieszenie na bramie związkowej flagi (pisaliśmy o tym w poprzednim numerze Pracowniczej Demokracji), to w maju wypłacił części pracowników premie miesięczne w wysokości 10 złotych! Niektóre osoby dostały nawet po 34 złote.

Wściekłe pracownice fabryki zebrały bilon do worka i zaniosły do gabinetu swojego szefa z ?podziękowaniem? o treści: ?Oddajemy panu wiceprezesowi swoją ciężko zarobioną premię?.

Joanna Puszwacka

Category: Gazeta - czerwiec 2013

Comments are closed.