Strajki i protesty

| 1 września 2012

KOPALNIE – JSW

Górnicy żądają podwyżek!

7 VIII we wszystkich kopalniach odbyły się masówki informacyjne, a 22 VIII pikieta zorganizowana przez „Solidarność”.

Nowo przyjęty górnik za swoją ciężką i niebezpieczną pracę pod ziemią dostaje pensję 1983zł. Poza tym wzory nowych umów o pracę są niezgodne z prawem. Negocjacje Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego z zarządem Spółki zakończyły się fiaskiem. Władze zaproponowały wzrost płac zasadniczych o 2,8%, czyli poniżej inflacji. Tymczasem kondycja finansowa JSW jest znakomita.

Nikt z zarządu nie wyszedł do pikietujących pracowników. Na koniec spalono kukłę prezesa J. Zagórowskiego.

SWEDWOOD POLSKA

Powstała silna organizacja związkowa

NSZZ „Solidarność” w Swedwood Polska przygotowuje się do negocjacji układu zbiorowego pracy i wzmacnia reprezentację pracowników. 

Swedwood to należąca do IKEA grupa przemysłowa, której celem jest produkcja i dystrybucja mebli z drewna lub jego komponentów do domów meblowych IKEA na całym świecie. „Założyliśmy związek, aby mieć faktyczny wpływ na warunki pracy w naszej firmie. Myślę, że możliwości są bardzo duże. Wiem, że jest możliwe pogodzenie dobra firmy i dobra pracowników” – powiedział M. Kukuła, przewodniczący. Związkowców wspierają koledzy z międzynarodowej organizacji BWI. „Podczas kampanii odkryliśmy w pracownikach dużą potrzebę założenia organizacji zakładowej, dużą wiedzę o funkcjonowaniu związków zawodowych i ich spory potencjał organizacyjny” – twierdzi B. Motowidełko, który odpowiada za rozwój związku w regionie zielonogórskim.

KOLEJARZE – PRZEWOZY REGIONALNE

Protest przeciwko likwidacji zakładu

1 VIII pod siedzibą Przewozów Regionalnych w Warszawie kilkaset związkowców protestowało przeciwko likwidacji Śląskiego Zakładu PR.

Władze PR podjęły decyzję o likwidacji  zakładu na Śląsku po tym, jak marszałek tego województwa zadecydował o przekazaniu obsługi wszystkich połączeń kolejowych swojej spółce kolejowej – Kolejom Śląskim. Związkowcy domagają się wycofania tej decyzji i podjęcia rozmów na temat przekazania załogi wraz z taborem do Kolei Śląskich. Obecna sytuacja oznacza bowiem utratę miejsc pracy 1800 osób, które już otrzymały wypowiedzenie. Likwidacja śląskiego oddziału oznacza też utratę zatrudnienia dla pracowników zakładów zaplecza technicznego, które mogłyby funkcjonować po przejęciu całości przewozów pasażerskich na Śląsku przez nowego przewoźnika. „Jeżeli nasz zakład zostanie zlikwidowany, ci ludzie trafią na bruk.” – powiedział M. Samek, przew. „S” w ŚZPR. Rozmowy trwają, lecz władze spółki uznają sprawę za przesądzoną. Dlatego też koleje na Śląsku czeka strajk z blokadą torów łącznie, co potwierdza H. Grymel, szef Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „S”.

PKS – KROSNO

Żądamy przywrócenia do pracy!

22 VIII pracownicy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krośnie rozpoczęli strajk okupacyjny. Wszystkie cztery związki zawodowe działające w firmie zgodnie biorą udział w proteście. Strajk popiera 90% załogi.

 Spór zbiorowy z pracodawcą trwa od grudnia 2011, kiedy to spółkę przejął powiat, a w firmie pojawił się nowy prezes i sytuacja zdecydowanie się pogorszyła. Strajk ma na celu nakłonienie dyrekcji do przestrzegania Kodeksu Pracy oraz do wypłaty zatwierdzonej w umowach premii dla kierowców. Bezpośrednim powodem protestu było zwolnienie dyscyplinarne z pracy E. Szczambury, przewodniczącego zakładowej „Solidarności i komitetu protestacyjno-strajkowego. Ponadto okazało się, że zabrakło pieniędzy na wypłaty za lipiec. Protestujący zapowiedzieli, że nie odstąpią od swoich postulatów.

POGOTOWIE RATUNKOWE – ZIELONA GÓRA

Protest przeciwko zwolnieniom

27 VIII pracownicy pogotowia w ZG przemaszerowali ulicami miasta, protestując przeciwko połączeniu ze szpitalem wojewódzkim.

Protestowali przed Urzędem Marszałkowskim, gdyż połączenie pogotowia ze szpitalem spowoduje redukcję etatów. „Obawiamy się, że po fuzji ze szpitalem obniży się jakość usług ratownictwa” – powiedział R. Badach-Rogowski, przewodniczący Komisji Zakładowej Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego. Ostateczna decyzja ma zapaść we wrześniu.

FABRYKA MASZYN – TARNÓW

Fabryka zamknięta dla pracowników!

FM została zamknięta 10 VIII. Z dnia na dzień załoga została bez pracy. Od tego czasu pracownicy pełnią dyżury przed zakładem, zmieniając się co 4 godziny. Małopolska „Solidarność” złożyła do Prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez właścicieli fabryki.

Spółka należy do brytyjskiej grupy kapitałowej 600GroupPlc. Fabryka wytwarza tokarki i obrabiarki. Jej pracownicy dowiedzieli się o upadłości firmy z wywieszonego na ogrodzeniu listu. Pracownikom zależy na utrzymaniu produkcji. Przejęciem zakładu zainteresowany jest niemiecki inwestor, ale najpierw musi być wyjaśniona sytuacja prawna fabryki. Ludziom, którzy stracili źródło utrzymania, starają się pomóc związkowcy z regionalnej „Solidarności”. Zaalarmowali oni wszystkie instytucje, które mogłyby pomóc w znalezieniu nowego zajęcia.

EUROBANK – ZABRZE

Zorganizowała związek, została

zwolniona, związek trwa!

W kilku placówkach bankowych pracownicy założyli „Solidarność”. Pracodawca postanowił związek zwalczać. Główna działaczka, K. Ulanowicz, została zwolniona z pracy.

Kobieta walczy w sądzie o przywrócenie na stanowisko, gdyż nie było podstaw do jej zwolnienia. Zapytana o to, jak widzi swoją sytuację, powiedziała: „Nie żałuję. Jestem osobą, która jeśli na coś się zdecyduje, to nie po to, aby się poddawać. Pracuję tu od 4 lat i nie chcę zmieniać firmy. Chcę mieć wpływ na to, jak się w niej pracuje”. Założona w 3 oddziałach zabrzańskiego Eurobanku „Solidarność” zrzesza obecnie blisko połowę pracowników. To dobry początek!

HYDROBUDOWA POLSKA – ŚWINOUJŚCIE

Strajk na budowie terminalu LNG – pracownicy żądają wynagrodzeń!

7 VIII ok. 80 pracowników Hydrobudowy przerwało pracę. Żądali zaległych wynagrodzeń. Zarząd firmy przyznaje, że nie jest w stanie spełnić postulatu pracowników.

To kolejny protest. W połowie lipca ta sama grupa robotników przerwała pracę, domagając się zaległych wynagrodzeń za czerwiec. Wrócili po otrzymaniu zapewnienia, że pieniądze znajdą się na ich kontach w ciągu tygodnia. Jednak otrzymali tylko częśća. Zapewne nie będzie też pieniędzy za pracę w lipcu. „Nie możemy wypłacić pracownikom zaległych wynagrodzeń.” – mówi beztrosko M. Mazur, rzecznik polskiego LNG. Mimo to inwestor twierdzi, że „sytuacja jest pod kontrolą”. Hydrobudowa Polska jest podwykonawcą międzynarodowego konsorcjum budującego świnoujski terminal. Obecnie nie wykonuje już prac, które mogłyby mieć wpływ na termin realizacji kolejnych jego elementów. Czy wobec tego ludzie mają pracować za darmo? Kto na tym zyska? „Zarząd stara się pozyskać środki” – twierdzi J. Miler, rzecznik Hydrobudowy. Dla zarządu środków zapewne nie zabrakło!

ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY”

Pikieta przeciw prywatyzacji

21 VIII ok. 400 związkowców pikietowało przed siedzibą Ministerstwa Skarbu w Warszawie przeciwko konsolidacji puławskich zakładów z ZA „Tarnów”. Manifestację zorganizowały cztery związki zawodowe.

ZA „Puławy” to lider polskiego rynku chemicznego. Pracownicy obawiają się niekorzystnych efektów połączenia jej z ZA w Tarnowie. Prawdopodobna jest utrata miejsc pracy. Petycję od protestujących przyjął wiceminister. Delegacja została przyjęta na rozmowę, lecz okazało się, że nie ma o czym dyskutować, gdyż decyzja już zapadła nieodwracalnie. „Jednak my się nie poddamy. Sprzeciwiamy się tej bandyckiej prywatyzacji” – powiedział A. Jacyna, przew. „S” w ZA. Związkowcy będą domagać się od ministra skarbu gwarancji zachowania układów zbiorowych oraz tego, by fuzja nie okazała się przejęciem, na którym zyska Tarnów kosztem Puław.

Agata Wasilewska

Category: Gazeta - wrzesień 2012 - cd.

Comments are closed.