Czy Unia Europejska może być zreformowana?

| 1 grudnia 2020
Rada Europejska
Rada Europejska

Wielu wspierających UE lewicowych i liberalnych polityków wzywa do większego nadzoru nad Frontexem. Jednak problemem Frontexu nie są złe decyzje, wymagające większej przejrzystości. Chodzi o to, że ta agencja jest odzwierciedleniem samej natury Unii Europej- skiej.

UE to blok państw kapitalistycznych, uformowany po to, by umożliwić państwom członkowskim konkurowanie z większymi rywalami na światowym rynku. To oznacza znoszenie barier dla osiągania zysków wewnątrz UE. To również oznacza ścisłą kontrolę wszystkiego co wjeżdża do UE z reszty świata – w tym ludzi.

Układ z Schengen wprowadził podróże bez paszportów i otwarte granice między krajami członkowskimi, umożliwiając swobodny przepływ siły roboczej. Równo- cześnie UE chce utrzymać ścisłą kontrolę nad tym, kto może zostać wpuszczony na ten obszar. Tak więc odwrotną stroną Układu z Schengen są druty kolczaste i kontrole graniczne Twierdzy Europa.

Skuteczne przeciwstawienie się Frontexowi i jego brutalnemu reżimowi granicz- nemu wymaga przeciwstawienia się samej Unii Europejskiej.

Tomáš Tengely-Evans
Tłumaczył Jacek Szymański

Tags:

Category: Gazeta - grudzień 2020, Gazeta - grudzień 2020 - cd.

Comments are closed.

WEEKEND ANTYKAPITALIZMU 2019

Plakat – Weekend Antykapitalizmu 2019
Weekend Antykapitalizmu 2019 – 31 maja–2 czerwca Warszawa
Wydarzenie na Facebooku – "Weź udział" i zaproś znajomych!

CZARNY PIĄTEK – Przeciw barbarzyńskiej ustawie

Czarny Piątek 23.03.2018
Wielki protest przeciw ustawie antyaborcyjnej
Wydarzenie na Facebooku

DZIEŃ SPOTKAŃ Z OKAZJI 100. ROCZNICY REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

 Wiec w Zakładach Putiłowskich w 1917 r.

Pracownicza Demokracja zaprasza na spotkania – – sobota, 4 listopada 2017 w Warszawie g. 15.00-19.00

Wydarzenie na Facebooku