Tag: rewpartia

Dlaczego potrzebujemy partii rewolucyjnej?

| 22 marca 2012

Dlaczego potrzebujemy partii rewolucyjnej? Podstawowa przyczyna jest wymieniona w dwóch wypowiedziach Marksa. Stwierdza on, że ?wyzwolenie klasy pracowniczej jest dziełem samej klasy pracowniczej? a w tym samym momencie ?idee panujące w każdym społeczeństwie są ideami klasy panującej?. Między tymi dwoma zdaniami istnieje sprzeczność. Ale sprzeczność ta nie istnieje w głowie Marksa. Istnieje ona w rzeczywistości. […]

Więcej