Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 października 2019

Górnictwo – JSW
Protest w obronie praw pracowniczych

20.09.2019 Protest pod siedzibą JSW

Związek Zawodowy „Jedność”, jeden ze związków zawodowych działających w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, zorganizował 20 września manifestację przed gmachem spółki. Protest zgromadził obecnych i byłych pracowników oraz ich rodziny. Zebrani domagali się przywrócenia deputatów węglowych dla emerytów górniczych i wypłaty należnych im świadczeń za 2016 rok. Protestowali także przeciwko łamaniu praw pracowniczych, mobbingowi, jaki panuje w spółce. Przedstawiciele związku mówili o przypadkach przymuszania pracowników do zmiany przynależności związkowej. Ich zdaniem uzależnia się wysokość wynagrodzenia, możliwość wybrania lepszej zmiany, od przynależności związkowej i poglądów politycznych. Związkowcy mieli ze sobą petycję, którą złożyli w siedzibie spółki. Zapowiedzieli także dalsze pikiety i akcje społecznościowe w obronie praw pracowniczych.


Diagności i fizjoterapeuci – Podkarpacie
Domagają się podwyżek

Pracownicy laboratoriów diagnostycznych i fizjoterapeuci wracają do walki o godne zarobki. Gdy w maju kończyli protest głodowy, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych zadeklarował, że jeśli wakacje nie przyniosą rozstrzygnięcia w sprawie podwyżek wynagrodzeń, we wrześniu wrócą do protestu. Żądania płacowe nie zostały zrealizowane (w skali kraju tylko 30 proc. pracowników laboratoriów i fizjoterapeutów otrzymało podwyżki w wysokości od 50 do 500 złotych), więc protest został wznowiony 23 września. Tego dnia część pracowników laboratoriów nie przyszła w do pracy, biorąc zaległe urlopy, urlopy na żądanie czy korzystając z L4. W wielu placówkach protestowało w ten sposób około 50 proc. personelu, w innych pracownicy wywiesili plakaty z hasłami solidarności z protestującymi.

Także fizjoterapeuci z podkarpackich placówek masowo poszli na L4. Poinformował o tym Tomasz Dybek, przewodniczący zarządu krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. Główny postulat fizjoterapeutów to zwiększenie pensji o 1200 zł netto.


Szkolnictwo – FZZ i ZNP
Włoski strajk w szkołach

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, mimo fatalnej decyzji o zawieszeniu strajku nauczycieli wiosną tego roku, nie rezygnują z walki o podwyżki nauczycielskich pensji. Tym razem szykują się do rozpoczęcia w szkołach strajku włoskiego. Od października nauczyciele skrupulatnie będą sprawdzać, czy powierzone im przez dyrektora szkoły zadania są zgodne z prawem i czy nie wykraczają poza ich obowiązki służbowe.

ZNP do końca września zamierza opracować dla nauczycieli specjalny wykaz czynności, które w ramach etatu mają obowiązek wykonywać, a także tych, do których dyrektor nie może ich zobligować. Ten dokument trafi do wszystkich placówek oświatowych.

Związkowcy podkreślają ogrom rozmaitych dodatkowych czynności, jakie są narzucane nauczycielom: dokumenty do wypełnienia, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wielogodzinne rady pedagogiczne, wycieczki z uczniami itp. Jak mówi Sławomir Wittkowicz, przewodniczący branży nauki, oświaty i kultury w Forum Związków Zawodowych, chodzi o to, by wszystko, co jest powyżej 8 godzin pracy, wiązało się z wypłatą nadgodzin lub dodatkowym czasem wolnym.


Uniwersytecki Szpital Kliniczny – Opole Spór zbiorowy, postulaty płacowe

NSZZ Solidarność w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w imieniu średniego personelu medycznego domaga się podwyżek płac i zmiany polityki kadrowej. Związek wszedł w spór zbiorowy z dyrekcją i grozi, że jeśli dyrekcja nie będzie traktowała ich poważnie, będzie rozważał protest głodowy.


Huta Częstochowa
Manifestacja w obronie miejsc pracy

O godz. 9 rano, 9 września, przed sądem gospodarczym w Częstochowie ponad stu związkowców huty rozpoczęło manifestację w obronie miejsc pracy. W sądzie tymczasem toczyły się rozmowy z potencjalnymi dzierżawcami przedsiębiorstwa. Związkowcy obawiają się, że nowi dzierżawcy nie gwarantują wznowienia pełnej produkcji i utrzymania zatrudnienia całej załogi. Dlatego jednym z haseł na manifestacji było: „Chcemy inwestora, a nie likwidatora”.

ISD Huta Częstochowa aktualnie nie prowadzi produkcji, a pracownicy od maja br. przebywają na tzw. postojowym – z wyjątkiem grupy ok. 150 osób, która jest odpowiedzialna za zabezpieczenie i utrzymanie mienia.


Diagności i fizjoterapeuci – Szpital w Słupsku
Trwa dwutygodniowa akcja protestacyjna

Protest fizjoterapeutów ze słupskiego szpitala.

Od 23 września trwa protest fizjoterapeutów ze słupskiego szpitala. Większość pracujących tam rehabilitantów udała się na L4, bądź wzięła urlopy na żądanie, ewentualnie urlopy wypoczynkowe. W szpitalu prawie wcale nie odbywają się zabiegi rehabilitacyjne.

Fizjoterapeuci żądają 500 zł podwyżki miesięcznej pensji z wyrównaniem od lipca. Nie jest to kwota przypadkowa – 500 złotych netto jest sumą, którą gwarantował minister zdrowia. Szpital, który jak wiele szpitali w Polsce jest w fatalnej sytuacji finansowej, może zapewnić podwyżki w wysokości zaledwie 150 złotych.

Przewodnicząca terenowego oddziału Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii Małgorzata Świątek zapowiedziała, że jeżeli do 11 października dyrekcja nie ustosunkuje się w pozytywny sposób do żądań płacowych, fizjoterapeuci przystąpią do ogólnopolskiego strajku.


Poczta Polska
Związkowi negocjatorzy okupują salę obrad

W Poczcie Polskiej od 9 miesięcy trwa spór zbiorowy. Pocztowa Solidarność i Związek Zawodowy Pracowników Poczty domagają się 400 złotych podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy z wyrównaniem od 1 czerwca 2019 r.

18 września, w siedzibie Poczty Głównej w Warszawie, miała miejsce kolejna tura mediacji rozpoczętych 11 września między związkami a pracodawcą z obecnością przedstawicieli właściciela, czyli m.in. Sekretarza Stanu w KPRM. Wielogodzinne rozmowy nie przyniosły efektów. Pracodawca przedstawiał różne warianty propozycji, jednak nie spełniały one oczekiwań związków. Co warto podkreślić, przedstawiciel właściciela popierał stanowisko pracodawcy w sprawie podwyżek. Gdy mediacje zostały zawieszone, związkowcy podjęli decyzję o pozostaniu przedstawicieli obydwu organizacji związkowych na sali obrad do momentu wznowienia mediacji, czyli rozpoczęciu okupacji. Związki nie wykluczają przeprowadzenia referendum strajkowego.


MPK Kielce
Referendum i pogotowie strajkowe

5 września w kieleckim MPK rozpoczęło się dwudniowe referendum strajkowe, a już od 23 sierpnia w przedsiębiorstwie obowiązuje pogotowie strajkowe. Referendum zorganizował Związek Zawodowy Pracowników Transportu Publicznego MPK Kielce. Podłożem konfliktu jest sposób rozliczania należności za usługi przewozowe świadczone dla Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) w Kielcach. Miasto, wykorzystując wprowadzone wiosną przez ZTM zmiany w rozkładach miejskiej komunikacji, zaczęło przerzucać kursy w ramach dwóch kontraktów realizowanych dla miasta – z droższego, na tańszy.

Wyniki referendum strajkowego pokazują, że zdecydowana większość pracowników popiera działalność komitetu protestacyjno-strajkowego i jest skłonna przystąpić do strajku w obronie zakładu pracy.

Joanna Puszwacka

Category: Gazeta - październik 2019, Gazeta - październik 2019 - cd.

Comments are closed.

WEEKEND ANTYKAPITALIZMU 2019

Plakat – Weekend Antykapitalizmu 2019
Weekend Antykapitalizmu 2019 – 31 maja–2 czerwca Warszawa
Wydarzenie na Facebooku – "Weź udział" i zaproś znajomych!

CZARNY PIĄTEK – Przeciw barbarzyńskiej ustawie

Czarny Piątek 23.03.2018
Wielki protest przeciw ustawie antyaborcyjnej
Wydarzenie na Facebooku

DZIEŃ SPOTKAŃ Z OKAZJI 100. ROCZNICY REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

 Wiec w Zakładach Putiłowskich w 1917 r.

Pracownicza Demokracja zaprasza na spotkania – – sobota, 4 listopada 2017 w Warszawie g. 15.00-19.00

Wydarzenie na Facebooku