Strajki i protesty pracownicze w Polsce

| 1 lipca 2018

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
Lekarze, pielęgniarki i położne walczą razem – 99% za strajkiem
W dniach 6-8 czerwca odbyło się w placówce referendum strajkowe, w którym wzięło udział 62 procent pracowników szpitala, a z tego 99 procent opowiedziało się za strajkiem. Referendum zorganizowały wszystkie związki zawodowe działające w szpitalu, reprezentujące lekarzy, pielęgniarki i położne. Związki domagają się poprawy warunków płacy i pracy dla personelu szpitalnego.
Postulaty lekarzy to podwyżki dla lekarzy specjalistów do wysokości trzech średnich krajowych, dodatki do pensji rezydentów do wysokości dwóch średnich krajowych, płatne urlopy szkoleniowe i dopłaty pracodawcy do kursów zawodowych.  Zaś pielęgniarki domagają się podwyżek o 500 zł, płatnych dwutygodniowych urlopów szkoleniowych i zwiększenia zatrudnienia na oddziałach.
O terminie strajku związki zadecydują w najbliższym czasie.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Łodzi
Strajk jest konieczny
Strajk w wojewódzkim szpitalu w Łodzi jest już niemal pewny. W referendum strajkowym pracownicy zdecydowali, że by wymusić na dyrekcji spełnienie ich postulatów trzeba przeprowadzić strajk.
W sporze zbiorowym, który zaczął się jeszcze w październiku 2017 r., uczestniczy pięć związków zawodowych: lekarze, pielęgniarki i położne, technicy farmaceutyczni oraz ZZ Pracowników i KM NSZZ „Solidarność”. Głównym postulatem są podwyżki płac, związki chcą też określenia przejrzystych zasad premiowania i przyznawania dodatków za pracę. Kilkukrotne mediacje nie doprowadziły do porozumienia, stąd decyzja o referendum.
Spory zbiorowe trwają także w innych szpitalach w Łodzi, m.in. im. Pirogowa i Barlickiego. Dyrektorzy łódzkich szpitali alarmują, że pod koniec roku może dojść do strajku generalnego.

Szpital kliniczny – Lublin
Pogotowie strajkowe – możliwy strajk
Związki zawodowe pielęgniarek z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie zapowiadają, że od 4 lipca rozpoczną strajk, jeśli dyrekcja nie przychyli się do ich żądań płacowych. Od 26 czerwca trwa pogotowie strajkowe – odwoływane są kolejne operacje.

Szpital Wojewódzki w Tarnobrzegu
Domagają się podwyżek
Blisko czterysta pielęgniarek i położnych z tarnobrzeskiej placówki zrzeszonych w OZZPiP domaga się podwyżek. Od 25 czerwca w szpitalu trwa spór zbiorowy. Pielęgniarki czekają na konstruktywny ruch ze strony dyrekcji, inaczej może dojść do strajku.
Dyrekcja proponuje wyższe wynagrodzenia, ale pieniądze, o których, mówi to podwyżki już wywalczone po dużych protestach w Warszawie w 2015 roku za rządów PO-PSL. Wtedy ówczesny minister zdrowia przyznał podwyżki w wysokości 1600 zł brutto – po 400 złotych rocznie. Pielęgniarki chcą podwyżki (nie mniejszej niż 1500 złotych brutto w zależności od stażu) do płacy zasadniczej. Chcą również gwarancji, że pieniądze te nie będą pochodziły z puli przekazywanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
98% za strajkiem
Związki zawodowe działające w placówce przeprowadziły w dniach 6-8 czerwca referendum strajkowe. 98 procent głosujących opowiedziało się za strajkiem. Załoga Centrum Krwiodawstwa domaga się podwyżki w wysokości 800 zł. Teraz związkowcy będą debatować nad formą strajku, tak by jego przebieg nie był uciążliwy dla krwiodawców.

„Czarny protest” w Banku Pekao SA.
Pracownicy żądają godnych warunków pracy
Wszystkie duże związki działające w banku: Związek Zawodowy Negocjator, Związek Zawodowy Banku Pekao SA, NSZZ „Solidarność” Pracowników Banku Pekao SA, Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Finansów w Polsce oraz Związek Zawodowy Banku Pekao SA przeprowadziły 14 i 21 czerwca akcję protestacyjną polegająca na tym, że pracownicy do pracy przyszli ubrani na czarno.
Był to pierwszy tak duży protest w historii polskiej bankowości, Związki w ten sposób chciały zwrócić uwagę na problem łamania prawa pracy przez zarząd i kierownictwo banku.
Postulaty związków to urealnienie wynagrodzeń w stosunku do dobrych wyników banku, zaprzestanie wyznaczania pracownikom niemożliwych do wykonania planów sprzedażowych, przywrócenie dialogu społecznego i szacunku do pracowników. Przykładem skandalicznego traktowania pracowników jest system not technicznych, w których określone są ich zadania. Do czerwca pracownicy nie otrzymali jeszcze not za 2017 rok, więc nawet nie wiedzieli, czy wykonali plan. A jego niezrealizowanie może być podstawą do zwolnienia z pracy.
W wyniku protestu dyrektor do spraw personalnych PKO został zwolniony, a pracownikom przedstawiono noty techniczne za 2017 i 2018 rok, co było jednym z postulatów protestujących.
 
Two-M – Gdynia
Żądają zaległych wynagrodzeń – strajk
25 czerwca kilkunastu kierowców TIR-ów z całego kraju i Ukrainy związanych z gdyńską firmą Two-M przerwało pracę i rozpoczęło protest na parkingu w Kołbaskowie. Domagali się wypłacenia zaległych wynagrodzeń. Jak mówili kierowcy, problem jest poważny. Firma zalega każdemu z nich po kilka, kilkanaście tysięcy złotych, a szef nie chce z nimi rozmawiać. Do strajkujących dołączali kolejni kierowcy.

MPK – Kraków
Związkowcy grożą strajkiem włoskim
Zatrudnieni w krakowskim MPK uważają, że ich zarobki są za niskie. Dotyczy to zwłaszcza nowo przyjętych kierowców i motorniczych. Dlatego reprezentujące ich związki zawodowe wysunęły żądanie podwyżki o 700 złotych. I zapowiadają, że może dojść do strajku – prawdopodobnie włoskiego.
 
Raben Logistics – Tarnów
Pracownicy chcą podwyżek – pikieta

19.06.18 Raben Logistics Tarnów
Przed zakładem 19 czerwca odbyła się pikieta zorganizowana przez zakładową Solidarność. Pracownicy domagają się podwyżki pensji o 500 zł brutto. Jak mówi przewodniczący zakładowej Solidarności, zarobki w firmie są niskie a obciążenie pracą ogromne. To, co do tej pory zaoferowała dyrekcja, jest całkowicie niesatysfakcjonujące, więc czerwcowy protest to tylko pierwszy krok na drodze do sporu zbiorowego. Związkowcy zapowiadają też następne pikiety w innych oddziałach albo pod główną siedzibą firmy.
 
SHL Production – Kielce
Domagają się podwyżek i poprawy warunków – nie pracują w weekendy
Pracownicy firmy żądają podniesienia pensji o 400 złotych oraz jednorazowych wypłat nagród w kwocie 1500 złotych w grudniu. Chcą też poprawy warunków pracy – remontu pomieszczeń socjalnych i naprawy systemu wentylacyjnego.
Reprezentujące załogę związki NSZZ „Solidarność” i OPZZ w Kielcach rozpoczęły 22 czerwca akcję protestacyjną polegającą początkowo na oflagowaniu zakładu pracy. Jednak po bezowocnych rozmowach z dyrekcją, która twierdzi, że nie ma pieniędzy na podwyżki, związkowcy podjęli decyzje o zaostrzeniu protestu.  Polegać to ma na bojkocie godzin nadliczbowych – załoga nie przyjdzie do pracy w sobotę i niedzielę. To powinien być bolesny sygnał dla dyrekcji, obecnie zakład pracuje pełną parą na trzy zmiany – mówią związkowcy.

Port Gdański Eksploatacja S.A.
Załoga ma dość – manifestacja w porcie
Na 29 czerwca Związki Zawodowe Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. w Gdańsku, zaplanowały pikietę przed siedzibą zarządu. Związki są zaniepokojone pogarszającą się sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa, stratami i rosnącym zadłużeniem. Żądają, by zarząd podjął zdecydowane kroki naprawcze.

Oświata – Dolny Śląsk
Puste obietnice minister oświaty – pikieta
Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk zorganizowała 27 czerwca pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim dwugodzinną pikietę protestacyjną. Związkowcy domagali się podniesienia poziomu wynagrodzeń w oświacie i powołania zespołu ds. wynagrodzeń i poziomu finansowania oświaty. Taki zespół miał powstać zgodnie z porozumieniem zawartym 5 lutego tego roku na posiedzeniu Dolnośląskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i podpisanym przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską.

Filharmonia Lubelska
Referendum strajkowe
Trwa spór zbiorowy między NSZZ „Solidarność” Filharmonii Lubelskiej i Związkiem Zawodowym Pracowników Filharmonii Lubelskiej a dyrekcją placówki. Związki sprzeciwiają się decyzjom personalnym dyrektora naczelnego. Zarzucają mu też łamanie praw związkowych – w czerwcu został zwolniony przewodniczący Solidarności. Związkowcy zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego.

Joanna Puszwacka

Category: Gazeta - lipiec-sierpień 2018, Gazeta - lipiec-sierpień 2018 - cd.

Comments are closed.

WEEKEND ANTYKAPITALIZMU 2019

Plakat – Weekend Antykapitalizmu 2019
Weekend Antykapitalizmu 2019 – 31 maja–2 czerwca Warszawa
Wydarzenie na Facebooku – "Weź udział" i zaproś znajomych!

Dość rasizmu i faszyzmu! 16.03.2019

Plakat - demonstracja antyrasistowska 16 marca 2019
Demonstracja antyrasistowska w związku z Międzynarodowym Dniu Walki z Rasizmem – sob. 16 marca 2019, godz. 12.00, Pomnik Kopernika, Warszawa.
Wydarzenie na Facebooku gdzie znajdziesz info nt. demonstracji również w innych miastach

CZARNY PIĄTEK – Przeciw barbarzyńskiej ustawie

Czarny Piątek 23.03.2018
Wielki protest przeciw ustawie antyaborcyjnej
Wydarzenie na Facebooku

DZIEŃ SPOTKAŃ Z OKAZJI 100. ROCZNICY REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

 Wiec w Zakładach Putiłowskich w 1917 r.

Pracownicza Demokracja zaprasza na spotkania – – sobota, 4 listopada 2017 w Warszawie g. 15.00-19.00

Wydarzenie na Facebooku