Austria: 5000 antyrasistów wtargnęło na przyjęcie u kanclerza

| 1 lipca 2018
21.06.18 Wiedeń

21.06.18 Wiedeń

21 czerwca wściekli antyrasiści demonstrowali we Wiedniu prze-ciwko prawicowemu kanclerzowi Sebastianowi Kurzowi.

Około 5000 osób uczciło Światowy Dzień Uchodźcy, prote-stując przeciwko jego atakom na uchodźców. Niektóre z nich wtargnęły na jego „letnie przyjęcie” w okazałym pałacu Schönburg. Goście Kurza zmuszeni byli umykać między wygwizdującymi ich demonstrantami.

David Albrich, koordynator Platformy Ludzkiej Polityki Azylowej – która zorganizowała protest – powiedział: „Dzisiaj chodzi przede wszystkim o ochronę ludzi, którzy muszą uciekać przed wojną, torturami i terrorem. Austriacki rząd usiłował zreinterpretować ten dzień jako wydarzenie antyuchodźcze, ale nie udało mu się to. Tysiące ludzi uda-remniło te zamiary i demonstrowało dla otwartych granic i bezpiecznych dróg ucieczki dla osób szukających ochrony.”

Wkład w organizację protestu wniosły również aktywistki i aktywiści z różnych inicjatyw uchodźczych, a także liczni uchodźcy z Afganistanu i innych krajów.

Niektórzy z protestujących roz-łożyli kolorowe parasole na znak pomocy uchodźcom, pozostali nieśli własnoręcznie wykonane transpa-renty i plakaty. „Chcieliśmy pokazać, że jest wielu, bardzo wielu nas, którzy występują w obronie uchodźców” – powiedziała protestująca Maria Mayrhofer.

Ariane Baron z Projektu Uchodź-czego Ute Bock powiedziała: „Chcemy, aby uchodźcy byli znowu postrzegani jako normalni ludzie. Z wszystkimi ich nadziejami, marzeni- ami i obawami. To, czego potrzebują uchodźcy, to bezpieczeństwo życia w pokoju. W następnej kolejności po-trzebujesz kursów języka niemiec- kiego od pierwszego dnia i dostępu do pracy. Austria potrzebuje aktywnego społeczeństwa obywatelskiego! Austria potrzebuje solidarności!”

Kurz, który jest w koalicyjnym rządzie z faszystowską Partią Wolności, wystąpił ostatnio wraz z Niemcami i Włochami z inicjatywą „osi chętnych”, mając nadzieję, że dopro-wadzi ona do wzmożenia restryk- cyjnej polityki granicznej tak na poziomie krajowym, jak i szczeblu Unii Europejskiej.

22 czerwca Kurz był w Buda-peszcie na spotkaniu liderów czterech środkowoeuropejskich państw „wy-szehradzkich” – Węgier, Polski, Słowacji i Czech, którzy tradycyjnie wspierali brutalną politykę w sprawie migracji.

Austriacka koalicja zamknęła w czerwcu siedem meczetów i obecnie usiłuje sprokurować nakazy deporta-cyjne dla 40 imamów. Kurz powie- dział: „W naszym kraju nie ma miejsca dla równoległego społeczeństwa, upolitycznionego islamu czy radykal-nych tendencji.”

Było to wyrazem rasistowskiego zagrożenia dla 600 000 muzułmanek i muzułmanów żyjących w Austrii. Prześladowania zapowiadają również plany zakazania muzułmańskim dziewczętom noszenia hidżabów w części szkół.

Kurz zapowiedział, że zamierza uczynić migrację kluczową sprawą, gdy Austria rozpocznie rotacyjne przewodnictwo UE na początku lipca i jest zajęty szukaniem sojuszników dla swego stanowiska. Antyrasiści z Austrii zdecydowani są kontynuować walkę z Kurzem i rasizmem.                         

    Tłumaczył Michał Wysocki

Artykuł na podstawie tekstu witryny Linkswende Jetzt, siostrzanej organizacji Pracowniczej Demokracji w Austrii.

Tags:

Category: Gazeta - lipiec-sierpień 2018, Gazeta - lipiec-sierpień 2018 - cd.

Comments are closed.

WEEKEND ANTYKAPITALIZMU 2019

Plakat – Weekend Antykapitalizmu 2019
Weekend Antykapitalizmu 2019 – 31 maja–2 czerwca Warszawa
Wydarzenie na Facebooku – "Weź udział" i zaproś znajomych!

CZARNY PIĄTEK – Przeciw barbarzyńskiej ustawie

Czarny Piątek 23.03.2018
Wielki protest przeciw ustawie antyaborcyjnej
Wydarzenie na Facebooku

DZIEŃ SPOTKAŃ Z OKAZJI 100. ROCZNICY REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

 Wiec w Zakładach Putiłowskich w 1917 r.

Pracownicza Demokracja zaprasza na spotkania – – sobota, 4 listopada 2017 w Warszawie g. 15.00-19.00

Wydarzenie na Facebooku