Unijny program cięć budżetowych dla Grecji – Strajk generalny może wygrać

| 1 listopada 2016
17.10.16 Ateny. Demonstracja ponad 400 ciał  przedstawicielskich związków zawodowych.

17.10.16 Ateny. Demonstracja ponad 400 ciał
przedstawicielskich związków zawodowych.

Związki zawodowe sektora publicznego w Grecji planują kolejny strajk generalny przeciwko polityce cięć partii Syriza – pisze Panos Garganas z Aten

Syriza wygrała ubiegłoroczne wybory obietnicą społecznej zmiany, ale zamiast tego prowadzi politykę brutalnych cięć budżetowych.

Pracownicy zdecydowali odpowiedzieć na to strajkiem generalnym i łączą się w walce z rosnącym w siłę ruchem antyrasistowskim.

Adedy – Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Administracji Publicznej -poinformowała, że tysiące pracowników wezmą udział w planowanym na 24 listopada strajku.

Rezolucja komitetu wykonawczego związku podkreśla, że strajki i demonstracje sektorów takich jak pracownicy służby zdrowia i nauczyciele oraz protesty emerytów muszą przybrać na sile. Wzywa również związki zawodowe sektora prywatnego, aby przyłączyły się do strajku w walce o porozumienia zbiorowe, pełnoetatowe zatrudnienie i przeciwko cięciom świadczeń publicznych.

W październiku pracownicy służby zdrowia zorganizowali demonstrację, która przemaszerowała przez Ateny pod ministerstwo zdrowia. Po drodze do marszu dołączały grupy popierających akcję pracowników każdego mijanego szpitala. Podobne demonstracje są planowane w całym kraju.

Emeryci protestujący przeciwko kolejnej fali cięć zostali potraktowani gazem łzawiącym. W ciągu ostatnich 6 lat wysokość emerytur spadła o 45%. Pracownicy wodociągów publicznych protestowali przeciwko prywatyzacji państwowych zakładów.

Tzw. ‘trojka”, czyli: Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, domagają się aby każde przedsiębiorstwo, majątek nieruchomy i udziały należące do skarbu państwa zostały przetransferowane do funduszu specjalnego, który miałby być pod kontrolą wierzycieli Grecji, na co ostatecznie przystał rząd Syrizy.

Nauczyciele domagają się zwiększenia zatrudnienia i środków na szkolnictwo. Edukacja to jeden z najbardziej pokrzywdzonych dotkliwymi cięciami budżetowymi sektorów.

Obecnie jest w Grecji mniej nauczycieli szkół podstawowych niż policjantów. Postulat zwiększenia liczby nauczycieli jest połączony z kampanią walczącą o prawo dzieci z rodzin uchodźczych do nauki.

Szacuje się, że ponad 20 tysięcy takich dzieci przebywa w Grecji. Rządy UE nie pozwalają ich rodzinom na podróż do krajów docelowych.

Większość z nich przebywa w specjalnych obozach, z daleka od miast. Rząd Syrizy umożliwił naukę w popołudniowych klasach tylko 1200 takich dzieci.

Organizacje antyrasistowskie (m.in. Keerfa) oraz związek zawodowy nauczycieli twierdzą, że takie rozwiązanie jest niesatysfakcjonujące i domagają się edukacji w pełnym wymiarze godzin dla wszystkich dzieci.

Udało im się zjednoczyć we wspólnej akcji ze stowarzyszeniami rodzicielskimi przeciwko faszystowskim grupom, które próbowały uniemożliwić dzieciom z rodzin uchodźczych uczęszczanie do szkoły.

Aktywiści antyrasistowcy i antyfaszystowscy jednoczą się z ruchem strajkowym przeciwstawiającym się polityce ostrych cięć budżetowych i rasistowskiemu ustawodawstwu.

W swoim wystąpieniu podczas niedawnego kongresu Syrizy premier Alexis Tsipras powiedział, że partia reprezentuje nowoczesną lewicę i ma odwagę na powzięcie surowych środków, które uzdrowią państwo i umożliwią pozostanie Grecji w Unii Europejskiej.

W tym samym przemówieniu Tsipras zaatakował tę część lewicy, która pozostaje w opozycji do jego rządu, zarzucając im izolacjonizm i defetyzm.

Jednak nawet wśród szeregowych członków Syrizy jedynie jedna trzecia odnowiła członkostwo w okresie pomiędzy pierwszym i drugim kongresem partii (dane Avgi oficjalnego dziennika partii Syriza).

Odbudowanie lewicy, która wspiera pracowników walczących z polityką realizowaną przez rząd Alexisa Tsiprasa, jest teraz naszym najpilniejszym zadaniem.

 Tłumaczyła Ela Bancarzewska

Tags:

Category: Gazeta - listopad 2016

Comments are closed.

WEEKEND ANTYKAPITALIZMU 2019

Plakat – Weekend Antykapitalizmu 2019
Weekend Antykapitalizmu 2019 – 31 maja–2 czerwca Warszawa
Wydarzenie na Facebooku – "Weź udział" i zaproś znajomych!

CZARNY PIĄTEK – Przeciw barbarzyńskiej ustawie

Czarny Piątek 23.03.2018
Wielki protest przeciw ustawie antyaborcyjnej
Wydarzenie na Facebooku

DZIEŃ SPOTKAŃ Z OKAZJI 100. ROCZNICY REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

 Wiec w Zakładach Putiłowskich w 1917 r.

Pracownicza Demokracja zaprasza na spotkania – – sobota, 4 listopada 2017 w Warszawie g. 15.00-19.00

Wydarzenie na Facebooku