Strajki i protesty pracownicze w Polsce (listopad 2017)

| 1 grudnia 2017

Volkswagen Poznań
Załoga żąda podwyżek

Dwunastego listopada przed poznańską fabryką półtora tysiąca pracowników spółki protestowało domagając się podwyżek wynagrodzeń i poprawy warunków pracy.  Żądania załogi VW to m. in. wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 1000 zł dla każdego pracownika, dodatek wakacyjny i świąteczny, utrzymanie dotychczasowych standardów dotyczących premii, pracowniczego programu emerytalnego, a także zatrudniania na umowę o pracę pracowników Agencji Pracy Tymczasowej w momencie, gdy pracują w zakładzie dłużej niż 18 miesięcy.

Protest zorganizowany był przez NSZZ „Solidarność”, ale byli tam także działacze Inicjatywy Pracowniczej, drugiego działającego w VW związku zawodowego. To ten związek pierwszy zaczął głośno artykułować niezadowolenie z warunków pracy w firmie i krytykować Solidarność za nadmierną uległość wobec zarządu. Za rzekome szkalowanie pracodawcy, trzech członkow IP zostało zwolnionych z pracy. Bronili ich wtedy koledzy robotnicy. List do zarządu w ich sprawie podpisało ponad 2 tysiące osób.

Działanie IP wywiera presję na Solidarność, która mimo wysuwania ambitnych żądań jest ugodowa wobec szefostwa firmy. Sam przewodniczący KM Solidarności powiedział: „Naszym celem nie jest strajk, tylko zawarcie porozumienia tak, jak to było zawsze do tej pory.”

Jest to duży błąd działaczy, bo osłabia pozycję związku w negocjacjach z zarządem. Solidarność powinna działać bardziej zdecydowanie i pokazać, że tam gdzie w grę wchodzą interesy pracowników, nie cofnie się przed strajkiem.

 

Górnictwo – KWB „Konin”
Pikieta pod Sejmem

08.11.17 Górnicy KWB Konin pod sejmem.

Górnicy z konińskiej kopalni węgla brunatnego domagają się od rządzących decyzji w sprawie odkrywki Ościsłowo. Uruchomienie tej odkrywki pozwoli na dalsze funkcjonowanie kopalni, za to jej zamknięcie będzie poważnym ciosem dla gospodarki i miejsc pracy regionu Wielkopolski wschodniej. W tej sprawie 8 listopada ponad 200 związkowców i pracowników kopalni pikietowało pod Sejmem. Były syreny, gwizdki, a nawet kopalniana orkiestra dęta.

Pracownicza Demokracja nie popiera rozwoju górnictwa, ponieważ skutki pozyskiwania i spalania węgla są katastrofalne dla środowiska naturalnego. Kopalnie odkrywkowe  są przy tym szczególnie niszczącym sposobem pozyskiwania węgla. Pracownicy mają jednak nasze pełne wsparcie w walce w obronie swoich miejsc pracy. To obowiązkiem rządzących jest przedstawić i wdrażać skuteczne rozwiązania, które będą chroniły środowisko, jednak nie kosztem pracowników.

 

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych –
Starogard Gdański
Dwugodzinny strajk ostrzegawczy

Pracownicy niemedyczni szpitala ciągle walczą o wyższe płace. W placówce 27 października odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy połączony z pikietą przed budynkiem szpitala. O proteście przesądziło referendum, w którym wzięło udział 390 pracowników (ponad połowa wszystkich zatrudnionych), z których 386 opowiedziało się za jego przeprowadzeniem, a czworo było przeciwnych.

Spór zbiorowy Komisji NSZZ „Solidarność” z dyrekcją szpitala trwa od 17 sierpnia tego roku (pisaliśmy o nim we wrześniowym numerze). Dotyczy on m. in. ustanowienia regulaminu wynagradzania pracowników niemedycznych, co pozwoli na podniesienie ich płac. Pracownicy są zdeterminowani walczyć o swoje. Związkowcy z placówki podają, że zarobki salowych wynoszą, od 1400 do 1700 zł na rękę. Około 80 pracowników na umowie o pracę musi dostawać dopłaty do minimalnego wynagrodzenia.

 

Grupa Azoty „Puławy”
Pogotowie strajkowe

W Grupie Azoty „Puławy” powstał komitet strajkowy powołany przez NSZZ „Solidarność” oraz Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego. Związkowcy domagają się zaniechania zmian organizacyjnych w ramach Grupy, ponieważ spowoduje to przesunięcie zysków do innych struktur przedsiębiorstwa, co będzie skutkowało obniżeniem zarobków i premii pracowników.

13 listopada budynki zakładu w Puławach zostały oflagowane, a komitet ogłosił pogotowie strajkowe i zapowiedział przeprowadzenie referendum strajkowego.

 

MOPR – Opole
Pracownicy walczą o podwyżki

Trwa spór zbiorowy w opolskim MOPR. Na wszystkich budynkach będących siedzibami jednostek organizacyjnych MOPR-u zostały wywieszone banery informujące mieszkańców o trwającym proteście. Związkowcy chcą, by wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych w ośrodku osób wzrosły o 600 zł. Dyrekcja proponuje podwyżki niższe i rozłożone na kilka lat

Związkowcy i pracownicy są zdeterminowani, by walczyć dalej, mimo że protest trwa już cztery i pół miesiąca.

 

KWB Bełchatów
Związki zawodowe ogłosiły
spór zbiorowy

Pięć organizacji związkowych z KWB Bełchatów (ZZPRC, Solidarność, ZZ Kadra, ZZ Górnictwa Węgla Brunatnego oraz ZZ Konto) ogłosiło 21 listopada rozpoczęcie sporu zbiorowego. Związki i pracownicy nie godzą się na restrukturyzację i centralizację m.in. kadr i rachunkowości.

Pracownicy obawiają się, że zmiany pociągną za sobą przeniesienia do nowo utworzonych firm czy spółek, a w efekcie obniżkę zarobków, utratę nabytych przez lata uprawnień, a nawet utratę pracy. Ta optymalizacja to oszczędności, które ktoś chce poczynić na nas – mówią pracownicy kopalni.

Międzyzwiązkowy Zespół Protestacyjno-Strajkowy, który powstał w październiku, zapowiedział, że w przypadku nieuwzględnienia żądań jest gotowy do przeprowadzenia akcji strajkowej w kopalni.

 

Pracownicy sądów
Chcą 10 proc. podwyżki

2 tys. pracowników sądów i prokuratury demonstrowało 13 listopada w Warszawie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Akcja protestacyjna została też przeprowadzona w tym dniu w siedzibach sądów i prokuratury w całym kraju. Polegała na braniu urlopów na żądanie, ubieraniu się na czarno albo akcji oddawania krwi. O godz. 12.00 w sądach w całej Polsce pracownicy odeszli od biurek, korzystając z 15-minutowej przerwy wynikającej z Kodeksu Pracy.

Pracownicy sądów domagają się wzrostu płac o ok. 10 proc. i uregulowania kwestii wzrostu wynagrodzeń dla poszczególnych grup zawodowych. Zgodnie z obowiązującym prawem nie mają oni prawa do strajku, ale zapowiadają zaostrzenie akcji protestacyjnej, jeżeli wynagrodzenia nie zostaną podniesione.

 

Opera Bałtycka
Spóźniona Premiera ‚Sądu Ostatecznego’

W ramach protestu wobec łamania praw pracowniczych, zwalniania artystów i niszczenia dorobku artystycznego opery, opóźnione zostało o 15 minut rozpoczęcie premiery spektalu ”Sąd Ostateczny” w operze Bałtyckiej.

 

Rolnicy-Mazowsze
Marsz i strajk

Rolniczy OPZZ zapowiada na 7 grudnia marsz gwiaździsty na Warszawę. Protest potrwa do 15 grudnia i wziąć w nim udział ma 3 tysiące rolników. Związek skierował do rządu szereg postulatów, od spełnienia których uzależnia odwołanie protestu. Te żądania dotyczą m.in. skutecznego przeciwdziałania Afrykańskiemu Pomorowi Świń, wprowadzenia zakazu likwidacji gospodarstw rodzinnych, stworzenia programu oddłużeniowego i kredytowego dla rolników. Rolnicy żądają też dymisji ministra rolnictwa Jurgiela, ministra środowiska Szyszki i połączenia tych dwóch ministerstw.

 

Carrefour
Firma boi się strajków –
odkłada plan transformacji

Zarząd Carrefour planuje transformację firmy.  Nowa strategia rozwoju miała być przedstawiona jeszcze w tym roku, ale w obawie przed reakcją związków zawodowych i możliwymi strajkami termin jej ogłoszenia przesunięto na styczeń 2018 roku.

Category: Gazeta - grudzień 2017, Gazeta - grudzień 2017 - cd.

Comments are closed.

WEEKEND ANTYKAPITALIZMU 2019

Plakat – Weekend Antykapitalizmu 2019
Weekend Antykapitalizmu 2019 – 31 maja–2 czerwca Warszawa
Wydarzenie na Facebooku – "Weź udział" i zaproś znajomych!

CZARNY PIĄTEK – Przeciw barbarzyńskiej ustawie

Czarny Piątek 23.03.2018
Wielki protest przeciw ustawie antyaborcyjnej
Wydarzenie na Facebooku

DZIEŃ SPOTKAŃ Z OKAZJI 100. ROCZNICY REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

 Wiec w Zakładach Putiłowskich w 1917 r.

Pracownicza Demokracja zaprasza na spotkania – – sobota, 4 listopada 2017 w Warszawie g. 15.00-19.00

Wydarzenie na Facebooku